Vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo kainos gyventojams

Perskaičiuotos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų  bazinės kainos (su PVM)  vartotojams (gyventojams), 

taikomos nuo 2021 m. kovo 1 d.


Eil. Nr.

Paslaugos pavadinimas

Kaina su 21% PVM

1.

Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas bute:

vandens tiekimas:

1,03 Eur/kub.m.

nuotekų tvarkymas:

1,45 Eur/kub.m.

vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas:

2,48 Eur/kub.m.

Pardavimo kaina vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo bute:

kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas

1,71 Eur butui per mėn.

kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso

0,92 Eur butui per mėn.

2.

Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas individualiame name:

vandens tiekimas:

1,00 Eur/kub.m.

nuotekų tvarkymas:

1,43 Eur/kub.m.

vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas:

2,43 Eur/kub.m.

Pardavimo kaina vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas individualaus namo įvade (apskaitos prietaisui):

kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas

1,25 Eur apsk.prietaisui per mėn.

kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso

0,68 Eur apsk.prietaisui per mėn.

3.

Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas vartotojams, perkantiems paslaugas daugiabučių gyvenamųjų namų įvade:

vandens tiekimas:

0,99 Eur/kub.m.

nuotekų tvarkymas:

1,42 Eur/kub.m.

vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas:

2,41 Eur/kub.m.

Pardavimo kaina vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo įvade  namui

5,23 Eur namui per mėn.

 

 

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinės kainos (su PVM)  vartotojams (gyventojams), 

taikomos iki 2021 m. vasario 28 d.


Eil. Nr.

Paslaugos pavadinimas

Kaina su 21% PVM

1.

Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas bute:

vandens tiekimas:

1,07 Eur/kub.m.

nuotekų tvarkymas:

1,40 Eur/kub.m.

vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas:

2,47 Eur/kub.m.

Pardavimo kaina vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo bute:

kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas

1,71 Eur butui per mėn.

kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso

0,92 Eur butui per mėn.

2.

Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas individualiame name:

vandens tiekimas:

1,04 Eur/kub.m.

nuotekų tvarkymas:

1,38 Eur/kub.m.

vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas:

2,42 Eur/kub.m.

Pardavimo kaina vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas individualaus namo įvade (apskaitos prietaisui):

kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas

1,25 Eur apsk.prietaisui per mėn.

kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso

0,68 Eur apsk.prietaisui per mėn.

3.

Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas vartotojams, perkantiems paslaugas daugiabučių gyvenamųjų namų įvade:

vandens tiekimas:

1,03 Eur/kub.m.

nuotekų tvarkymas:

1,37 Eur/kub.m.

vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas:

2,40 Eur/kub.m.

Pardavimo kaina vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo įvade  namui

5,23 Eur namui per mėn.