Vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo kainos įmonėms

Perskaičiuotos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos (be PVM) abonentams (įmonėms, organizacijoms), 

taikomos nuo 2021 m. kovo 1 d. 

 

Paslaugos pavadinimas

Kaina eurais be PVM

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo abonentams  Eur/m3 :

2,09

tame skaičiuje tik vandens tiekimas:

0,92

tik nuotekų tvarkymas:

1,17

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo abonentams, perkantiems vandenį   patalpų šildymui ir karštam vandeniui ruošti, Eur/m3

1,99

tame skaičiuje tik vandens tiekimas:

0,82

tik nuotekų tvarkymas:

1,17

Vidutinė pardavimo kaina abonentams –2,87 Eur apskaitos prietaisui per mėn., ją diferencijuojant pagal įrengtų apskaitos prietaisų skersmenį:

d 15 mm

2,69

d 20 mm

2,76

d 25 mm

3,12

d 32 mm

3,20

d 40 mm

3,55

d 50 mm

3,83

d 65 mm

4,01

d 80 mm

4,42

d 100 mm

4,56

50/20 mm

9,85

d 100/20 mm

10,98

Nuotekų su padidinta tarša valymo kaina:

Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės (350 mg/l) BDS7

0,039

Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės (350 mg/l) SM

0,029

Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 10 mg/l virš bazinės (50 mg/l) BN

0,018

Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 1 mg/l virš bazinės (10 mg/l) BP

0,016

Paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina abonentams, Eur/m3:

0,12

Atvežto sausinto 14,80 proc. sausumo nuotekų dumblo tvarkymo technologinėse grandyse kaina Eur/t

18,33

 

 

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinės kainos (be PVM) abonentams (įmonėms, organizacijoms), 

taikomos iki 2021 m. vasario 28 d. 

 

Paslaugos pavadinimas

Kaina eurais be PVM

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo abonentams  Eur/m3 :

2,08

tame skaičiuje tik vandens tiekimas:

0,95

tik nuotekų tvarkymas:

1,13

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo abonentams, perkantiems vandenį   patalpų šildymui ir karštam vandeniui ruošti, Eur/m3

1,98

tame skaičiuje tik vandens tiekimas:

0,85

tik nuotekų tvarkymas:

1,13

Vidutinė pardavimo kaina abonentams –2,87 Eur apskaitos prietaisui per mėn., ją diferencijuojant pagal įrengtų apskaitos prietaisų skersmenį:

d 15 mm

2,69

d 20 mm

2,76

d 25 mm

3,12

d 32 mm

3,20

d 40 mm

3,55

d 50 mm

3,83

d 65 mm

4,01

d 80 mm

4,42

d 100 mm

4,56

50/20 mm

9,85

d 100/20 mm

10,98

Nuotekų su padidinta tarša valymo kaina:

Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės (350 mg/l) BDS7

0,039

Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės (350 mg/l) SM

0,029

Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 10 mg/l virš bazinės (50 mg/l) BN

0,018

Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 1 mg/l virš bazinės (10 mg/l) BP

0,016

Paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina abonentams, Eur/m3:

0,11

Atvežto sausinto 14,80 proc. sausumo nuotekų dumblo tvarkymo technologinėse grandyse kaina Eur/t

18,33