Vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo kainos įmonėms

 

Paslaugos pavadinimas

Kaina eurais be PVM

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo abonentams  Eur/m3 :

1,79

tame skaičiuje tik vandens tiekimas:

0,82

tik nuotekų tvarkymas:

0,97

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo abonentams, perkantiems vandenį   patalpų šildymui ir karštam vandeniui ruošti, m3

1,71

tame skaičiuje tik vandens tiekimas:

0,74

tik nuotekų tvarkymas:

0,97

Nuotekų  surinkimo mobiliosiomis transporto priemonėmis kainą  m:

3,49

Pardavimo kaina abonentams – Eur apskaitos prietaisui per mėn pagal skaitiklių skersmenis:

d mm15

1,78

d 20mm

1,85

d 25mm

1,96

d 32mm

1,98

d 40mm

2,27

 d 50mm

2,99

d 65mm

3,13

d 80mm

3,34

d 100mm

3,75

Kombinuotam skaitikliui

9,27

Nuotekų su padidinta tarša valymo kaina:

Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės (350 mg/l) BDS7

0,046

Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės (350 mg/l) SM

0,032

Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 10 mg/l virš bazinės (50 mg/l) BN

0,023

Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 1 mg/l virš bazinės (10 mg/l) BP

0,020