Teisinė informacija

Lietuvos vandentvarkos įmonių darbą reglamentuoja eilė teisinių dokumentų. Kai kuriuos jų mes čia pateikiame.