Pirkimų planas 2021 metams

UŽDAROSIOS  AKCINĖS  BENDROVĖS „UKMERGĖS VANDENYS“ 

 DIREKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL DALIES 2021 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO PATVIRTINIMO 

 

2021 m. rugsėjo 30 d. Nr. V-055

Ukmergė

       

               

          T v i r t i n u  UAB „Ukmergės vandenys“ numatomo Viešųjų pirkimų plano 2021 metams šį pirkimą (pridedama).

 

 

Direktorius                                                                                                                                        Rimas Arlinskas

 

Parengė

Viešųjų pirkimų organizatorius

Rimas Zvėga 

                                                                                                                                        PATVIRTINTA

                                                                                                                                        UAB „Ukmergės vandenys“ direktoriaus 

                                                                                                                                        2021 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V - 055

UAB „UKMERGĖS VANDENYS“

2021 METAIS PLANUOJAMŲ MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ PLANO II DALIS – DARBAI

Eil. Nr.

Pirkimo objekto apibūdinimas

BVPŽ kodas

Numatoma pirkimo vertė   (Eur be PVM)

Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratęsimais)

Numatoma pirkimo pradžia (tiksli data arba ketvirtis)

Pirkimo būdas AP, SAK, AK

 

 

 

Pirkimo iniciatorius

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Būstų nuotekų sistemų prijungimo prie Ukmergės m. centralizuotų buitinių nuotekų tinklų pirkimas 

45232400-6

134 400,00 20 mėn  Rugsėjo mėn.

Neskelbiama apklausa CVP IS priemonėmis 

VNT ET viršininkas S. Užkurėlis

 

 

 

 

UŽDAROSIOS  AKCINĖS  BENDROVĖS „UKMERGĖS VANDENYS“ 

 DIREKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL DALIES 2021 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO PATVIRTINIMO 

 

2021 m. rugsėjo 29 d. Nr. V-054

Ukmergė

       

               

          T v i r t i n u  UAB „Ukmergės vandenys“ numatomo Viešųjų pirkimų plano 2021 metams šį pirkimą (pridedama).

 

 

Direktorius                                                                                                                                        Rimas Arlinskas

 

Parengė

Viešųjų pirkimų organizatorius

Rimas Zvėga 

                                                                                                                                        PATVIRTINTA

                                                                                                                                        UAB „Ukmergės vandenys“ direktoriaus 

                                                                                                                                        2021 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. V - 054

UAB „UKMERGĖS VANDENYS“

2021 METAIS PLANUOJAMŲ MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ PLANO II DALIS – DARBAI

Eil. Nr.

Pirkimo objekto apibūdinimas

BVPŽ kodas

Numatoma pirkimo vertė   (Eur be PVM)

Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratęsimais)

Numatoma pirkimo pradžia (tiksli data arba ketvirtis)

Pirkimo būdas AP, SAK, AK

 

 

 

Pirkimo iniciatorius

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Garažo su buitinėmis patalpomis (inv. Nr. 11879E) pastato remonto darbų pirkimas

45261910-6

10 500,00 Iki 2021 m. lapkričio 15 d.  Rugsėjo mėn.

Neskelbiama apklausa raštu elektroninėmis priemonėmis 

VNT ET viršininkas S. Užkurėlis

 

 

 

 

UŽDAROSIOS  AKCINĖS  BENDROVĖS „UKMERGĖS VANDENYS“ 

 DIREKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL DALIES 2021 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO PATVIRTINIMO 

 

2021 m. rugsėjo 10 d. Nr. V-052

Ukmergė

       

               

          T v i r t i n u  UAB „Ukmergės vandenys“ numatomo Viešųjų pirkimų plano 2021 metams šį pirkimą (pridedama).

 

 

Direktorius                                                                                                                                        Rimas Arlinskas

 

Parengė

Viešųjų pirkimų organizatorius

Rimas Zvėga 

                                                                                                                                        PATVIRTINTA

                                                                                                                                        UAB „Ukmergės vandenys“ direktoriaus 

                                                                                                                                        2021 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. V - 052

UAB „UKMERGĖS VANDENYS“

2021 METAIS PLANUOJAMŲ MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ PLANO II DALIS – DARBAI

Eil. Nr.

Pirkimo objekto apibūdinimas

BVPŽ kodas

Numatoma pirkimo vertė   (Eur be PVM)

Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratęsimais)

Numatoma pirkimo pradžia (tiksli data arba ketvirtis)

Pirkimo būdas AP, SAK, AK

 

 

 

Pirkimo iniciatorius

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Ukmergės rajono III Antakalnio kaimo buitinių nuotekų biologinio valymo įrenginių projektavimo ir statybos darbų pirkimas

45252100-9

71320000-7

120 000,00 Iki 2022 m. gegužės 31 d. su galimybe pratęsti vieną mėnesį iki birželio 30 d. Rugsėjo mėn.

Neskelbiama apklausa CVP IS priemonėmis 

NVĮ viršininkas

Š. Sedleckas

 

 

 

 

UŽDAROSIOS  AKCINĖS  BENDROVĖS „UKMERGĖS VANDENYS“ 

 DIREKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL DALIES 2021 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO PATVIRTINIMO 

 

2021 m. rugsėjo 02 d. Nr. V-050

Ukmergė

       

               

          T v i r t i n u  UAB „Ukmergės vandenys“ numatomo Viešųjų pirkimų plano 2021 metams šiuos pirkimus (pridedama).

 

 

Direktorius                                                                                                                                        Rimas Arlinskas

 

Parengė

Viešųjų pirkimų organizatorius

Rimas Zvėga 

                                                                                                                                        PATVIRTINTA

                                                                                                                                        UAB „Ukmergės vandenys“ direktoriaus 

                                                                                                                                        2021 m. rugsėjo 02 d. įsakymu Nr. V - 050

UAB „UKMERGĖS VANDENYS“

2021 METAIS PLANUOJAMŲ MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ PLANO I DALIS – PASLAUGOS

Eil. Nr.

Pirkimo objekto apibūdinimas

BVPŽ kodas

Numatoma pirkimo vertė   (Eur be PVM)

Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratęsimais)

Numatoma pirkimo pradžia (tiksli data arba ketvirtis)

Pirkimo būdas AP, SAK, AK

 

 

 

Pirkimo iniciatorius

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo tinklų statybos sodininkų bendrijoje „Pušelė“ projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimas

71320000-7

22 000,00 4 mėn. Rugsėjo mėn.

Neskelbiama apklausa CVP IS priemonėmis 

Gamybinio techninio skyriaus viršininkas A.Karalevičius

2.

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo tinklų statybos sodininkų bendrijose „Rasa“ ir „Dukstynėlė“ projekto parengimo  paslaugos pirkimas

71320000-7

32 000,00 4 mėn. Rugsėjo mėn.

Neskelbiama apklausa CVP IS priemonėmis 

Gamybinio techninio skyriaus inžinierė R. Duganova

 

 

 

 

 

UŽDAROSIOS  AKCINĖS  BENDROVĖS „UKMERGĖS VANDENYS“ 

 DIREKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL DALIES 2021 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO PATVIRTINIMO 

 

2021 m. rugsėjo 01 d. Nr. V-047

Ukmergė

       

               

          T v i r t i n u  UAB „Ukmergės vandenys“ numatomo Viešųjų pirkimų plano 2021 metams šį pirkimą (pridedama).

 

 

Direktorius                                                                                                                                        Rimas Arlinskas

 

Parengė

Viešųjų pirkimų organizatorius

Rimas Zvėga 

                                                                                                                                        PATVIRTINTA

                                                                                                                                        UAB „Ukmergės vandenys“ direktoriaus 

                                                                                                                                        2021 m. rugsėjo 01 d. įsakymu Nr. V - 047

UAB „UKMERGĖS VANDENYS“

2021 METAIS PLANUOJAMŲ MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ PLANO III DALIS – PREKĖS 

Eil. Nr.

Pirkimo objekto apibūdinimas

BVPŽ kodas

Numatoma pirkimo vertė   (Eur be PVM)

Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratęsimais)

Numatoma pirkimo pradžia (tiksli data arba ketvirtis)

Pirkimo būdas AP, SAK, AK

 

 

 

Pirkimo iniciatorius

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Gamtinių dujų, jų perdavimo ir skirstymo pirkimas 2022 metams

09123000-7 65200000-5

13 500,00 12 mėn. (su galimybe  pratęsti vieną kartą 12 mėn.) Rugsėjo mėn.

Skelbiama apklausa CVP IS priemonėmis 

Vyr. energetikas M. Šapola

 

 

UŽDAROSIOS  AKCINĖS  BENDROVĖS „UKMERGĖS VANDENYS“ 

 DIREKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL DALIES 2021 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO PATVIRTINIMO 

 

2021 m. liepos 27 d. Nr. V-037

Ukmergė

       

               

          T v i r t i n u  UAB „Ukmergės vandenys“ numatomo Viešųjų pirkimų plano 2021 metams šį pirkimą (pridedama).

 

 

Direktorius                                                                                                                                        Rimas Arlinskas

 

Parengė

Viešųjų pirkimų organizatorius

Rimas Zvėga 

                                                                                                                                        PATVIRTINTA

                                                                                                                                        UAB „Ukmergės vandenys“ direktoriaus 

                                                                                                                                        2021 m. liepos 27 d. įsakymu Nr. V - 037

UAB „UKMERGĖS VANDENYS“

2021 METAIS PLANUOJAMŲ MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ PLANO II DALIS – DARBAI 

Eil. Nr.

Pirkimo objekto apibūdinimas

BVPŽ kodas

Numatoma pirkimo vertė   (Eur be PVM)

Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratęsimais)

Numatoma pirkimo pradžia (tiksli data arba ketvirtis)

Pirkimo būdas AP, SAK, AK

 

 

 

Pirkimo iniciatorius

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Vandentiekio ir nuotekų tinklų  įrengimo darbų uždaru būdu Ukmergės mieste pirkimas

45231300-8

24 200,00 4 mėn. Liepos mėn.

Neskelbiama apklausa CVP IS priemonėmis 

VNT ET viršininkas S. Užkurėlis

 

 

 

 

 

UŽDAROSIOS  AKCINĖS  BENDROVĖS „UKMERGĖS VANDENYS“ 

 DIREKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL DALIES 2021 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO PATVIRTINIMO 

 

2021 m. liepos 8 d. Nr. V-033

Ukmergė

       

               

          T v i r t i n u  UAB „Ukmergės vandenys“ numatomo Viešųjų pirkimų plano 2021 metams šį pirkimą (pridedama).

 

L.e. direktoriaus pareigas 

Gamybinio techninio skyriaus viršininkas                                                                                 Aidas Karalevičius

 

Parengė

Viešųjų pirkimų organizatorius

Rimas Zvėga 

                                                                                                                                        PATVIRTINTA

                                                                                                                                        UAB „Ukmergės vandenys“ l.e direktoriaus

                                                                                                                                        pareigas

                                                                                                                                        Gamybinio techninio sk. viršininkas

                                                                                                                                        Aidas Karalevičius 

                                                                                                                                        2021 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. V - 033

UAB „UKMERGĖS VANDENYS“

2021 METAIS PLANUOJAMŲ MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ PLANO III DALIS – PREKĖS 

Eil. Nr.

Pirkimo objekto apibūdinimas

BVPŽ kodas

Numatoma pirkimo vertė   (Eur be PVM)

Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratęsimais)

Numatoma pirkimo pradžia (tiksli data arba ketvirtis)

Pirkimo būdas AP, SAK, AK

 

 

 

Pirkimo iniciatorius

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Šulinių ketinių plaukiojančio tipo liukų su dangčiais pirkimas

44423740-0-1

11 200,00 2 mėn. Liepos mėn.

Neskelbiama apklausa CVP IS priemonėmis 

VNT ET viršininkas S.Užkurėlis 

 

 

 

UŽDAROSIOS  AKCINĖS  BENDROVĖS „UKMERGĖS VANDENYS“ 

 DIREKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL DALIES 2021 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO PATVIRTINIMO 

 

2021 m. liepos 2 d. Nr. V-031

Ukmergė

       

               

          T v i r t i n u  UAB „Ukmergės vandenys“ numatomo Viešųjų pirkimų plano 2021 metams šį pirkimą (pridedama).

 

 

Direktorius                                                                                                                                        Rimas Arlinskas

 

Parengė

Viešųjų pirkimų organizatorius

Rimas Zvėga 

                                                                                                                                        PATVIRTINTA

                                                                                                                                        UAB „Ukmergės vandenys“ direktoriaus 

                                                                                                                                        2021 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. V - 031

UAB „UKMERGĖS VANDENYS“

2021 METAIS PLANUOJAMŲ MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ PLANO III DALIS – PREKĖS 

Eil. Nr.

Pirkimo objekto apibūdinimas

BVPŽ kodas

Numatoma pirkimo vertė   (Eur be PVM)

Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratęsimais)

Numatoma pirkimo pradžia (tiksli data arba ketvirtis)

Pirkimo būdas AP, SAK, AK

 

 

 

Pirkimo iniciatorius

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Lengvojo automobilio pirkimas veiklos nuomos būdu

34110000-1

37 500,00 60 mėn. Liepos mėn.

Neskelbiama apklausa CVP IS priemonėmis 

Transporto tarnyba mechanikas S. Rudys 

 

 

 

UŽDAROSIOS  AKCINĖS  BENDROVĖS „UKMERGĖS VANDENYS“ 

 DIREKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL DALIES 2021 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO PATVIRTINIMO 

 

2021 m. birželio 29 d. Nr. V-028

Ukmergė

       

               

          T v i r t i n u  UAB „Ukmergės vandenys“ numatomo Viešųjų pirkimų plano 2021 metams šį pirkimą (pridedama).

 

 

Direktorius                                                                                                                                        Rimas Arlinskas

 

Parengė

Viešųjų pirkimų organizatorius

Rimas Zvėga 

                                                                                                                                        PATVIRTINTA

                                                                                                                                        UAB „Ukmergės vandenys“ direktoriaus 

                                                                                                                                        2021 m. birželio  29 d. įsakymu Nr. V - 028

UAB „UKMERGĖS VANDENYS“

2021 METAIS PLANUOJAMŲ MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ PLANO III DALIS – PREKĖS IR II DALIS DARBAI

Eil. Nr.

Pirkimo objekto apibūdinimas

BVPŽ kodas

Numatoma pirkimo vertė   (Eur be PVM)

Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratęsimais)

Numatoma pirkimo pradžia (tiksli data arba ketvirtis)

Pirkimo būdas AP, SAK, AK

 

 

 

Pirkimo iniciatorius

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Sausai statomo nuotekų siurblio pirkimas

42122220-8

3 500,00 3 mėn. Birželio mėn.

Neskelbiama apklausa CVP IS priemonėmis 

NVĮ Viršininkas Š. Sedleckas 

2.

Nerūdijančio plieno uždoris su montavimo darbais 

45252127-4

6 700,00 4mėn. Birželio mėn.

Neskelbiama apklausa CVP IS priemonėmis

NVĮ Viršininkas Š. Sedleckas

 

 

 

UŽDAROSIOS  AKCINĖS  BENDROVĖS „UKMERGĖS VANDENYS“ 

 DIREKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL DALIES 2021 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO PATVIRTINIMO 

 

2021 m. birželio 21 d. Nr. V-026

Ukmergė

       

               

          T v i r t i n u  UAB „Ukmergės vandenys“ numatomo Viešųjų pirkimų plano 2021 metams šį pirkimą (pridedama).

 

 

Direktorius                                                                                                                                        Rimas Arlinskas

 

Parengė

Viešųjų pirkimų organizatorius

Rimas Zvėga 

                                                                                                                                        PATVIRTINTA

                                                                                                                                        UAB „Ukmergės vandenys“ direktoriaus 

                                                                                                                                        2021 m. birželio  21 d. įsakymu Nr. V - 026

UAB „UKMERGĖS VANDENYS“

2021 METAIS PLANUOJAMŲ MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ PLANO III DALIS - PREKĖS

Eil. Nr.

Pirkimo objekto apibūdinimas

BVPŽ kodas

Numatoma pirkimo vertė   (Eur be PVM)

Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratęsimais)

Numatoma pirkimo pradžia (tiksli data arba ketvirtis)

Pirkimo būdas AP, SAK, AK

 

 

 

Pirkimo iniciatorius

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Darbo drabužių, avalynės ir kitų darbų saugos priemonių pirkimas

18100000-0

18810000-0

10 000,00 12 mėn. Birželio mėn.

Neskelbiama apklausa raštu elektroninėmis priemonėmis 

Laikinai einanti darbų saugos specialistės pareigas E. Urbanavičienė 

 

 

UŽDAROSIOS  AKCINĖS  BENDROVĖS „UKMERGĖS VANDENYS“ 

 DIREKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL DALIES 2021 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO PATVIRTINIMO 

 

2021 m. gegužės 26 d. Nr. V-023

Ukmergė

       

               

          T v i r t i n u  UAB „Ukmergės vandenys“ numatomo Viešųjų pirkimų plano 2021 metams šį pirkimą (pridedama).

 

 

Direktorius                                                                                                                                        Rimas Arlinskas

 

Parengė

Viešųjų pirkimų organizatorius

Rimas Zvėga 

                                                                                                                                        PATVIRTINTA

                                                                                                                                        UAB „Ukmergės vandenys“ direktoriaus 

                                                                                                                                        2021 m. gegužės  26 d. įsakymu Nr. V - 023

UAB „UKMERGĖS VANDENYS“

2021 METAIS PLANUOJAMŲ MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ PLANO II DALIS - DARBAI

Eil. Nr.

Pirkimo objekto apibūdinimas

BVPŽ kodas

Numatoma pirkimo vertė   (Eur be PVM)

Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratęsimais)

Numatoma pirkimo pradžia (tiksli data arba ketvirtis)

Pirkimo būdas AP, SAK, AK

 

 

 

Pirkimo iniciatorius

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

UAB „Ukmergės vandenys“ 99,60 kW fotovoltinės saulės elektrinės įrangos, projektavimo ir įrengimo darbų pirkimas

45251100-2

09331200-0

09332000-5

71323100-9

70 000,00 20 mėn. Gegužės mėn.

Neskelbiama apklausa CVP IS priemonėmis 

Vyr. energetikas

 M. Šapola

 

 

 

UŽDAROSIOS  AKCINĖS  BENDROVĖS „UKMERGĖS VANDENYS“ 

 DIREKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL DALIES 2021 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO PATVIRTINIMO 

 

2021 m. balandžio 19 d. Nr. V-022

Ukmergė

       

               

          T v i r t i n u  UAB „Ukmergės vandenys“ numatomo Viešųjų pirkimų plano 2021 metams šį pirkimą (pridedama).

 

 

Direktorius                                                                                                                                        Rimas Arlinskas

 

Parengė

Viešųjų pirkimų organizatorius

Rimas Zvėga 

                                                                                                                                        PATVIRTINTA

                                                                                                                                        UAB „Ukmergės vandenys“ direktoriaus 

                                                                                                                                        2021 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. V - 022

UAB „UKMERGĖS VANDENYS“

2021 METAIS PLANUOJAMŲ MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ PLANO I DALIS - PASLAUGOS

Eil. Nr.

Pirkimo objekto apibūdinimas

BVPŽ kodas

Numatoma pirkimo vertė   (Eur be PVM)

Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratęsimais)

Numatoma pirkimo pradžia (tiksli data arba ketvirtis)

Pirkimo būdas AP, SAK, AK

 

 

 

Pirkimo iniciatorius

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Statinio techninio darbo projekto: „Paviršinių nuotekų šalinimo tinklų Vilniaus g. ir Koklių Fabriko g. Ukmergės m. statyba“ bendrosios ekspertizės paslaugų pirkimas

71319000-7

1 000,00 12 mėn. Gegužės mėn.

Apklausa CVP IS priemonėmis 

Gamybinio techninio skyriaus viršininkas A.Karalevičius

 

 

 

UŽDAROSIOS  AKCINĖS  BENDROVĖS „UKMERGĖS VANDENYS“ 

 DIREKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL DALIES 2021 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO PATVIRTINIMO 

 

2021 m. balandžio 12 d. Nr. V-019

Ukmergė

       

               

          T v i r t i n u  UAB „Ukmergės vandenys“ numatomo Viešųjų pirkimų plano 2021 metams šį pirkimą (pridedama).

 

 

Direktorius                                                                                                                                        Rimas Arlinskas

 

Parengė

Viešųjų pirkimų organizatorius

Rimas Zvėga 

                                                                                                                                        PATVIRTINTA

                                                                                                                                        UAB „Ukmergės vandenys“ direktoriaus 

                                                                                                                                        2021 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. V - 019

UAB „UKMERGĖS VANDENYS“

2021 METAIS PLANUOJAMAS SUPAPRASTINTAS ATVIRAS KONKURSAS

Eil. Nr.

Pirkimo objekto apibūdinimas

BVPŽ kodas

Numatomas pirkimo kiekis (kWh)

Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratęsimais)

Numatoma pirkimo pradžia (tiksli data arba ketvirtis)

Pirkimo būdas AP, SAK, AK

 

 

 

Pirkimo iniciatorius

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Elektros energijos pirkimas

09310000-5

2 210,00 12 mėn. Balandžio mėn.

SAK per CPO

Vyr. energetikas M. Šapola

 

 

 

UŽDAROSIOS  AKCINĖS  BENDROVĖS „UKMERGĖS VANDENYS“ 

 DIREKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL DALIES 2021 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO PATVIRTINIMO 

 

2021 m. balandžio 07 d. Nr. V-018

Ukmergė

       

               

          T v i r t i n u  UAB „Ukmergės vandenys“ numatomo Viešųjų pirkimų plano 2021 metams šį pirkimą (pridedama).

 

 

Direktorius                                                                                                                                        Rimas Arlinskas

 

Parengė

Viešųjų pirkimų organizatorius

Rimas Zvėga 

                                                                                                                                        PATVIRTINTA

                                                                                                                                        UAB „Ukmergės vandenys“ direktoriaus 

                                                                                                                                        2021 m. balandžio 07 d. įsakymu Nr. V - 018

UAB „UKMERGĖS VANDENYS“

2021 METAIS PLANUOJAMŲ MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ PLANO II DALIS - DARBAI

Eil. Nr.

Pirkimo objekto apibūdinimas

BVPŽ kodas

Numatoma pirkimo vertė (Eur be PVM)

Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratęsimais)

Numatoma pirkimo pradžia (tiksli data arba ketvirtis)

Pirkimo būdas AP, SAK, AK

 

 

 

Pirkimo iniciatorius

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų betranšėjiniu būdu įrengimo darbų Ukmergės mieste pirkimas

45232151-5

28 500,00 4 mėn. Balandžio mėn.

Neskelbiama apklausa CVP IS priemonėmis

VNT ET viršininkas S. Užkurėlis

 

 

 

UŽDAROSIOS  AKCINĖS  BENDROVĖS „UKMERGĖS VANDENYS“ 

 DIREKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL DALIES 2021 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO PATVIRTINIMO 

 

2021 m. kovo 24 d. Nr. V-015

Ukmergė

       

               

          T v i r t i n u  UAB „Ukmergės vandenys“ numatomo Viešųjų pirkimų plano 2021 metams šį pirkimą (pridedama).

 

 

Direktorius                                                                                                                                        Rimas Arlinskas

 

Parengė

Viešųjų pirkimų organizatorius

Rimas Zvėga 

                                                                                                                                        PATVIRTINTA

                                                                                                                                        UAB „Ukmergės vandenys“ direktoriaus 

                                                                                                                                        2021 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. V - 015

UAB „UKMERGĖS VANDENYS“

2021 METAIS PLANUOJAMŲ MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ PLANO II DALIS - DARBAI

Eil. Nr.

Pirkimo objekto apibūdinimas

BVPŽ kodas

Numatoma pirkimo vertė (Eur be PVM)

Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratęsimais)

Numatoma pirkimo pradžia (tiksli data arba ketvirtis)

Pirkimo būdas AP, SAK, AK

 

 

 

Pirkimo iniciatorius

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų betranšėjiniu būdu įrengimo darbų Ukmergės m. ir Dainavos kaime pirkimas

45232151-5

16 000,00 2 mėn. Kovo mėn.

Neskelbiama apklausa CVP IS priemonėmis

VNT ET viršininkas S. Užkurėlis

 

 

 

UŽDAROSIOS  AKCINĖS  BENDROVĖS „UKMERGĖS VANDENYS“ 

 DIREKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL DALIES 2021 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO PATVIRTINIMO 

 

2021 m. kovo 02 d. Nr. V-014

Ukmergė

       

               

          T v i r t i n u  UAB „Ukmergės vandenys“ numatomo Viešųjų pirkimų plano 2021 metams šį pirkimus (pridedama).

 

 

Direktorius                                                                                                                                        Rimas Arlinskas

 

Parengė

Viešųjų pirkimų organizatorius

Rimas Zvėga 

                                                                                                                                        PATVIRTINTA

                                                                                                                                        UAB „Ukmergės vandenys“ direktoriaus 

                                                                                                                                        2021 m. kovo 02 d. įsakymu Nr. V - 014

UAB „UKMERGĖS VANDENYS“

2021 METAIS PLANUOJAMŲ MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ PLANO I DALIS - PASLAUGOS

Eil. Nr.

Pirkimo objekto apibūdinimas

BVPŽ kodas

Numatoma pirkimo vertė (Eur be PVM)

Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratęsimais)

Numatoma pirkimo pradžia (tiksli data arba ketvirtis)

Pirkimo būdas AP, SAK, AK

 

 

 

Pirkimo iniciatorius

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Transporto priemonių civilinės atsakomybės, Kasko ir bendrovės darbuotojų nuo nelaimingų atsitikimų draudimo paslaugų pirkimas

66516100-1

66512100-3
5 900,00 12 mėn. I ketv.

Neskelbiama apklausa CVP IS priemonėmis

Mechanikas S.Rudys

2.

Traktorių Valtra aptarnavimo paslaugų pirkimas

50100000-6

5 900,00 12 mėn. su galimybe pratęsti iki 36 mėn. II ketv Neskelbiama apklausa CVP IS priemonėmis

Mechanikas S.Rudys

3.

Ekskavatoriaus BOBCAT aptarnavimo paslaugų pirkimas

50100000-6

1 700,00 12 mėn. su galimybe pratęsti iki 36 mėn. II ketv Neskelbiama apklausa CVP IS priemonėmis

Mechanikas S.Rudys

4.

Ekskavatorių JCB aptarnavimo paslaugų pirkimas

50100000-6

2 700,00 12 mėn. su galimybe pratęsti iki 36 mėn. II ketv Neskelbiama apklausa CVP IS priemonėmis

Mechanikas S.Rudys

5.

Toksinių rodiklių nustatymo geriamame vandenyje paslaugų pirkimas

71900000-7

8 000,00 12 mėn. I ketv Neskelbiama apklausa CVP IS priemonėmis

Laboratorijos vedėja E.Česnaitienė

6.

Radiologinių rodiklių nustatymo geriamame vandenyje paslaugų pirkimas

71900000-7 500,00 2 mėn. Metų eigoje Apklausa žodžiu Laboratorijos vedėja E.Česnaitienė

7.

Dumblo ir komposto tyrimų paslaugos pirkimas

71351500-8

1 200,00 12 mėn. Metų eigoje Neskelbiama apklausa raštu Laboratorijos vedėja E.Česnaitienė
      Bendra paslaugų suma 25 900,00        

 

 

UAB „UKMERGĖS VANDENYS“

2021 METAIS PLANUOJAMŲ MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ PLANO II DALIS - DARBAI

Eil. Nr.

Pirkimo objekto apibūdinimas

BVPŽ kodas

Numatoma pirkimo vertė (Eur be PVM)

Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratęsimais)

Numatoma pirkimo pradžia (tiksli data arba ketvirtis)

Pirkimo būdas AP, SAK, AK

 

 

 

Pirkimo iniciatorius

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Administracinio pastato el. skydinės rekonstrukcijos darbų pirkimas

 45310000-3  2 100,00  3 mėn.  II- ketv. Neskelbiama apklausa raštu  Energetinė tarnyba vyr. energetikas M.Šapola 

2.

Purienų g. NS-5, elektrinės dalies rekonstrukcijos darbai su duomenų perdavimu į SCADA pirkimas

 45310000-3 3 800,00   3 mėn. II- ketv.  Neskelbiama apklausa raštu  Energetinė tarnyba vyr. energetikas M.Šapola 

3.

Aeracinio bloko Nr. 1 sienų remonto darbų inv. Nr.22431 pirkimas

 45259200-9  21 000,00 2 mėn.  II-III ketv. Neskelbiama apklausa CVP IS priemonėmis   NVĮ viršininkas Š.Sedleckas

4.

Aeracinio bloko tiltelių remonto darbų ties antriniais sėsdintuvais

Inv. Nr. 22431 pirkimas

 45259200-9 7 800,00   2 mėn. II-III ketv.   Neskelbiama apklausa CVP IS priemonėmis  NVĮ viršininkas Š.Sedleckas

5.

Aeracinio bloko apsauginių turėklų įrengimo darbų ties antriniais sėsdintuvais inv. Nr.22431 pirkimas

45259200-9

 11 000,00 2 mėn. II-III ketv.   Neskelbiama apklausa CVP IS priemonėmis  NVĮ viršininkas Š.Sedleckas

6.

Geležies šalinimo įrenginių  remonto darbų Vidiškių gyv. inv. Nr. 25196 pirkimas 

45252126-7  15 000,00  3 mėn. III- ketv.   Neskelbiama apklausa CVP IS priemonėmis  VST meistras R.Gilvydis

7.

Geležies šalinimo įrenginių smulkus remonto darbų pirkimas 

 45252126-7 2 000,00  3 mėn.  III- ketv. Neskelbiama apklausa raštu  VST meistras R.Gilvydis 
 8.  Vandentiekio tinklų renovacijos  (betranšėjiniu būdu) Ukmergės m. darbų pirkimas  45232151-5 120 000,00  4 mėn.  II- ketv.  Neskelbiama apklausa CVP IS priemonėmis

VNT ET viršininkas S.Užkurėlis

      Bendra darbų suma 182 700,00 Eur        

 

 

UAB „UKMERGĖS VANDENYS"

2021 METAIS PLANUOJAMŲ MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ PLANO III DALIS - PREKĖS

Eil. Nr.

Pirkimo objekto apibūdinimas

BVPŽ kodas

Numatoma pirkimo vertė (Eur be PVM)

Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratęsimais)

Numatoma pirkimo pradžia (tiksli data arba ketvirtis)

Pirkimo būdas AP, SAK, AK

 

 

 

Pirkimo iniciatorius

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Movinių vienasraučių R160 tikslumo klasės 15 mm skersmens šalto vandens skaitiklių L=80mm ir L=110mm be antgalių pirkimas 

38421100-3 22 000,00 12 mėn. I ketv. Apklausa CVP IS priemonėmis  Abonentų aptarnavimo ir pardavimų skyriaus viršininkas Artūras Rasimavičius

2.

Movinių vienasraučių R160 tikslumo klasės 20 mm skersmens šalto vandens skaitiklių L=130mm be antgalių pirkimas 

38421100-3 1 600,00 12 mėn. II ketv. Apklausa CVP IS priemonėmis  Abonentų aptarnavimo ir pardavimų skyriaus viršininkas Artūras Rasimavičius

3.

Elektros kabelių paieškos įrangos pirkimas 

31000000-6 1 900,00 3 mėn. II- ketv Neskelbiama apklausa raštu

Vyr. energetikas M.Šapola

4.

Kompiuterinės technikos pirkimas

30200000-1 2 500,00 12 mėn. III ketv. Neskelbiama apklausa raštu

Vyr. energetikas M.Šapola

5.

Programinės įrangos kompiuteriams pirkimas

48900000-7

3 000,00 12 mėn. I ketv. Neskelbiama apklausa raštu

Vyr. energetikas M.Šapola

6.

Stebėjimo kameros ir įrangos pirkimas

32323500-9 3 000,00 2 mėn. III ketv. Neskelbiama apklausa raštu

Vyr. energetikas M.Šapola

7.

Paruoštų mikrobiologinių terpių pirkimas

24900000-3 1 500,00 1 mėn. Metų eigoje Neskelbiama apklausa raštu  Laboratorijos vedėja E.Česnaitienė
 8. Mikrob.testų Collibert pirkimas 24900000-3 2 000,00 1 mėn. Metų eigoje Neskelbiama apklausa raštu  Laboratorijos vedėja E.Česnaitienė
9. Stiklinių indų ir laboratorinių reikmenų pirkimas 33790000-4 2 000,00 1 mėn. Metų eigoje Neskelbiama apklausa raštu Laboratorijos vedėja E.Česnaitienė 
10. Cheminių reagentų pirkimas 24300000-7 3 000,00 1 mėn. Metų eigoje Neskelbiama apklausa raštu

Laboratorijos vedėja E.Česnaitienė

11.  Medžio granulių pirkimas  09111400-4  1 600,00  1 mėn.  III ketvirtis Apklausa žodžiu   VNT ET viršininkas
S. Užkurėlis
12.  Smėlio - žvyro pirkimas  14210000-6  2 500,00  12 mėn.  II ketvirtis  Apklausa žodžiu   VNT ET viršininkas
S. Užkurėlis
13.  Asfaltbetonio pirkimas  44113620-7  3 000,00 8 mėn.   II ketvirtis  Apklausa žodžiu   VNT ET viršininkas
S. Užkurėlis
14.  Gelžbetoninių gaminių pirkimas  44423740-0  8 000,00  2 mėn.  II ketvirtis  Neskelbiama apklausa CVP IS priemonėmis    VNT ET viršininkas
S. Užkurėlis
15.  Šulinių dangčiai (ketus-betonas) pirkimas  44423740-0  4 000,00  2 mėn.  I ketvirtis  Neskelbiama apklausa CVP IS priemonėmis   VNT ET viršininkas
S. Užkurėlis 
16.  Benzininio trimerio pirkimas  16311100-8  4 00,00 1 mėn.   II ketvirtis  Apklausa žodžiu  VNT ET viršininkas
S. Užkurėlis 
17.  Vandens nutekėjimo ieškiklio pirkimas  38431300-8  5 000,00  1 mėn.  III ketvirtis  Neskelbiama apklausa CVP IS priemonėmis    VNT ET viršininkas
S. Užkurėlis
18.  Jungiamosios ir remontinės armatūros pirkimas  44163200-2  28 000,00  12 mėn. su galimybe pratęsti vieną kartą iki 24 mėn.  I ketvirtis  Neskelbiama apklausa CVP IS priemonėmis   VNT ET viršininkas
S. Užkurėlis 
19.  Flokuliantų dumblo sausinimui Ukmergės vandenvalos įrenginiuose pirkimas   24327000-2  43 200,00  12 mėn.  I ketv.  Apklausa CVP IS priemonėmis   NVĮ viršininkas Š.Sedleckas
20.  Automatinių technikos garažo vartų pirkimas  44221300-8  2 600,00  3 mėn.  I ketv. Neskelbiama apklausa raštu   NVĮ viršininkas Š.Sedleckas
21.  Centrifūgos maitinimo siurblio pirkimas   42122130-0  8 000,00 2 mėn.   III ketv.  Neskelbiama apklausa CVP IS priemonėmis   NVĮ viršininkas Š.Sedleckas
22. Techninių skysčių, alyvos ir tepalų pirkimas   09211100-2
09211600-7
 2 700,00  12 mėn. su galimybe pratęsti iki 36 mėn. I ketv.  Neskelbiama apklausa raštu 

Mechanikas S.Rudys 

23.  Akumuliatorių pirkimas  31421000-3  2 000,00  36 mėn.  II ketv.  Neskelbiama apklausa raštu  Mechanikas S.Rudys 
24.  Traktorių ir traktorinių priekabų padangų pirkimas  34352300-2  10 000,00 12 mėn.   II ketv.  Neskelbiama apklausa raštu  Mechanikas S.Rudys 
25.  Tvirtinimo detalių, metalinių vamzdžių ir lakštinio plieno pirkimas  44530000-4 44531400-5 44531700-8 44535000-0
44163100-1
2 000,00  36 mėn.   II ketv.  Neskelbiama apklausa raštu  Mechanikas S.Rudys 
26.  Krovininio visureigio pirkimas 34113200-4  22 000,00  6 mėn.  II ketv.  Neskelbiama apklausa CVP IS priemonėmis   Mechanikas S.Rudys 
27.  Savivarčio automobilio su manipuliatoriumi pirkimas  34134200-7  57 000,00  6 mėn.  II ketv.  Neskelbiama apklausa CVP IS priemonėmis   Mechanikas S.Rudys 
28.  Geriamojo vandens cisternos pirkimas  44611500-1  30 000,00  6 mėn.  II ketv.  Neskelbiama apklausa CVP IS priemonėmis   Mechanikas S.Rudys 
29.  Hidroforo pirkimas 44615100-5  1 000,00  1 mėn.  II ketv. Neskelbiama apklausa raštu  VST meistras R.Gilvydis 
30.  Gręžinių siurblių pirkima 42122130-0   6 000,00  1 mėn.  II ketv.  Neskelbiama apklausa CVP IS priemonėmis   VST meistras R.Gilvydis
31. Kompresoriaus ir jo oro dalių pirkimas 42123400-1 1 000,00 1 mėn. IV ketv. Neskelbiama apklausa raštu  VST meistras R.Gilvydis
32. Drėgmės surinkėjų pirkimas 42113160-3 2 000,00 1 mėn.  II ketv. Neskelbiama apklausa raštu  VST meistras R.Gilvydis
     

Bendra prekių suma 

284 500,00 Eur be PVM

       

 

 

 

 

UŽDAROSIOS  AKCINĖS  BENDROVĖS „UKMERGĖS VANDENYS“ 

 DIREKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL DALIES 2021 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO PATVIRTINIMO 

 

2021 m. vasario 23 d. Nr. V-010

Ukmergė

       

               

          T v i r t i n u  UAB „Ukmergės vandenys“ numatomo Viešųjų pirkimų plano 2021 metams šį pirkimą (pridedama).

 

 

Direktorius                                                                                                                                        Rimas Arlinskas

 

Parengė

Viešųjų pirkimų organizatorius

Rimas Zvėga 

                                                                                                                                        PATVIRTINTA

                                                                                                                                        UAB „Ukmergės vandenys“ direktoriaus 

                                                                                                                                        2021 m. vasario 23 d. įsakymu Nr. V - 010

 

UAB „UKMERGĖS VANDENYS“

2021 METAIS PLANUOJAMŲ MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ PLANO III DALIS - PREKĖS

Eil. Nr.

Pirkimo objekto apibūdinimas

BVPŽ kodas

Numatoma pirkimo vertė (Eur be PVM)

Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratęsimais)

Numatoma pirkimo pradžia (tiksli data arba ketvirtis)

Pirkimo būdas AP, SAK, AK

 

 

 

Pirkimo iniciatorius

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

PE vamzdžių su elektrinėmis movomis vandens tiekimo linijoms tarp rezervuarų ir pakėlimo stoties pirkimas

44163000-0

37 400,00 2 mėn. I ketv. Neskelbiama apklausa CVP IS priemonėmis 

Vandentiekio stočių tarnybos meistras R.Gilvydis

2.

Ketinių uždorių pirkimas

44522100-6

10 400,00 2 mėn. I ketv. Neskelbiama apklausa CVP IS priemonėmis  Vandentiekio stočių tarnybos meistras R.Gilvydis

 

 

UŽDAROSIOS  AKCINĖS  BENDROVĖS „UKMERGĖS VANDENYS“ 

 DIREKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL DALIES 2021 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO PATVIRTINIMO 

 

2021 m. vasario 3 d. Nr. V-006

Ukmergė

       

               

          T v i r t i n u  UAB „Ukmergės vandenys“ numatomo Viešųjų pirkimų plano 2021 metams šį pirkimą (pridedama).

 

 

Direktorius                                                                                                                                        Rimas Arlinskas

 

Parengė

Viešųjų pirkimų organizatorius

Rimas Zvėga 

                                                                                                                                        PATVIRTINTA

                                                                                                                                        UAB „Ukmergės vandenys“ direktoriaus 

                                                                                                                                        2021 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. V - 006

 

UAB „UKMERGĖS VANDENYS“

2021 METAIS PLANUOJAMŲ MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ PLANO I DALIS - PASLAUGOS

Eil. Nr.

Pirkimo objekto apibūdinimas

BVPŽ kodas

Numatoma pirkimo vertė (Eur be PVM)

Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratęsimais)

Numatoma pirkimo pradžia (tiksli data arba ketvirtis)

Pirkimo būdas AP, SAK, AK

 

 

 

Pirkimo iniciatorius

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Vykdomos veiklos (nuotekų valymas biologinio nuotekų valymo įrenginiuose) poveikio visuomenės sveikatai vertinimo su tikslu patikslinti NVĮ sanitarinės apsaugos zonos ribas - paslaugų pirkimas

90711400-8

4 600,00 3 mėn. Vasario mėn. Apklausa raštu 

NVĮ viršininkas Š. Sedleckas

 

 

UŽDAROSIOS  AKCINĖS  BENDROVĖS „UKMERGĖS VANDENYS“ 

 DIREKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL DALIES 2021 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO PATVIRTINIMO 

 

2021 m. sausio 29 d. Nr. V-005

Ukmergė

       

               

          T v i r t i n u  UAB „Ukmergės vandenys“ numatomo Viešųjų pirkimų plano 2021 metams šį pirkimą (pridedama).

 

 

Direktorius                                                                                                                                        Rimas Arlinskas

 

Parengė

Viešųjų pirkimų organizatorius

Rimas Zvėga 

                                                                                                                                        PATVIRTINTA

                                                                                                                                        UAB „Ukmergės vandenys“ direktoriaus 

                                                                                                                                        2021 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V - 005

 

UAB „UKMERGĖS VANDENYS“

2021 METAIS PLANUOJAMŲ MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ PLANO III DALIS - PREKĖS

Eil. Nr.

Pirkimo objekto apibūdinimas

BVPŽ kodas

Numatoma pirkimo vertė (Eur be PVM)

Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratęsimais)

Numatoma pirkimo pradžia (tiksli data arba ketvirtis)

Pirkimo būdas AP, SAK, AK

 

 

 

Pirkimo iniciatorius

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Uždaromosios armatūros

 pirkimas 

42131000-6

39 000,00 Iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo I ketv. Apklausa CVP IS priemonėmis 

VNT ET

Viršininkas

S. Užkurėlis

 

 

 

UŽDAROSIOS  AKCINĖS  BENDROVĖS „UKMERGĖS VANDENYS“ 

 DIREKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL DALIES 2021 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO PATVIRTINIMO 

 

2021 m. sausio 25 d. Nr. V-003

Ukmergė

       

               

          T v i r t i n u  UAB „Ukmergės vandenys“ numatomo Viešųjų pirkimų plano 2021 metams šį pirkimą (pridedama).

 

 

Direktorius                                                                                                                                        Rimas Arlinskas

 

Parengė

Viešųjų pirkimų organizatorius

Rimas Zvėga 

                                                                                                                                        PATVIRTINTA

                                                                                                                                        UAB „Ukmergės vandenys“ direktoriaus 

                                                                                                                                        2021 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. V - 003

 

UAB „UKMERGĖS VANDENYS“

2021 METAIS PLANUOJAMŲ MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ PLANO I DALIS - PASLAUGOS

Eil. Nr.

Pirkimo objekto apibūdinimas

BVPŽ kodas

Numatoma pirkimo vertė (Eur be PVM)

Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratęsimais)

Numatoma pirkimo pradžia (tiksli data arba ketvirtis)

Pirkimo būdas AP, SAK, AK

 

 

 

Pirkimo iniciatorius

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Vykdomos veiklos (nuotekų valymas biologinio nuotekų valymo įrenginiuose) poveikio visuomenės sveikatai vertinimo su tikslu patikslinti NVĮ sanitarinės apsaugos zonos ribas - paslaugų pirkimas

90711400-8

3 000,00 3 mėn. Sausio mėn. Apklausa žodžiu NVĮ viršininkas Š. Sedleckas