Pirkimų planas 2020 metams

UŽDAROSIOS  AKCINĖS  BENDROVĖS „UKMERGĖS VANDENYS“ 

 DIREKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL DALIES 2020 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO PATVIRTINIMO 

 

2020 m. gruodžio 22 d. Nr. V-085

Ukmergė

       

               

          T v i r t i n u  UAB „Ukmergės vandenys“ numatomo Viešųjų pirkimų plano 2020 metams šį pirkimą (pridedama).

 

 

Direktorius                                                                                                                                        Rimas Arlinskas

 

Parengė

Viešųjų pirkimų organizatorius

Rimas Zvėga 

                                                                                                                                        PATVIRTINTA

                                                                                                                                        UAB „Ukmergės vandenys“ direktoriaus 

                                                                                                                                        2020 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V - 085

 

UAB „UKMERGĖS VANDENYS“

2020 METAIS PLANUOJAMŲ MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ PLANO III DALIS - PREKĖS

Eil. Nr.

Pirkimo objekto apibūdinimas

BVPŽ kodas

Numatoma pirkimo vertė (Eur be PVM)

Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratęsimais)

Numatoma pirkimo pradžia (tiksli data arba ketvirtis)

Pirkimo būdas AP, SAK, AK

 

 

 

Pirkimo iniciatorius

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Vandentiekio PE ir kanalizacijos PVC vamzdžių pirkimas

44163000-0 44163130-0 44162500-8

55 000,00 12 mėn. Gruodžio mėn. Neskelbiama apklausa CVP IS priemonėmis VNT ET viršininkas S. Užkurėlis

 

 

UŽDAROSIOS  AKCINĖS  BENDROVĖS „UKMERGĖS VANDENYS“ 

 DIREKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL DALIES 2020 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO PATVIRTINIMO 

 

2020 m. gruodžio 10 d. Nr. V-080

Ukmergė

       

               

          T v i r t i n u  UAB „Ukmergės vandenys“ numatomo Viešųjų pirkimų plano 2020 metams šį pirkimą (pridedama).

 

 

Direktorius                                                                                                                                        Rimas Arlinskas

 

Parengė

Viešųjų pirkimų organizatorius

Rimas Zvėga 

                                                                                                                                        PATVIRTINTA

                                                                                                                                        UAB „Ukmergės vandenys“ direktoriaus 

                                                                                                                                        2020 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. V - 080

 

UAB „UKMERGĖS VANDENYS“

2020 METAIS PLANUOJAMŲ MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ PLANO III DALIS - PREKĖS

Eil. Nr.

Pirkimo objekto apibūdinimas

BVPŽ kodas

Numatoma pirkimo vertė (Eur be PVM)

Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratęsimais)

Numatoma pirkimo pradžia (tiksli data arba ketvirtis)

Pirkimo būdas AP, SAK, AK

 

 

 

Pirkimo iniciatorius

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Nuotekų valymo įrenginio AT-8 pirkimas

42996000-4

1 295,00 1 mėn. Gruodžio mėn. Neskelbiama apklausa raštu NVĮ viršininkas Š.Sedleckas

 

 

UŽDAROSIOS  AKCINĖS  BENDROVĖS „UKMERGĖS VANDENYS“ 

 DIREKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL DALIES 2020 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO PATVIRTINIMO 

 

2020 m. gruodžio 4 d. Nr. V-079

Ukmergė

       

               

          T v i r t i n u  UAB „Ukmergės vandenys“ numatomo Viešųjų pirkimų plano 2020 metams šį pirkimą (pridedama).

 

 

Direktorius                                                                                                                                        Rimas Arlinskas

 

Parengė

Viešųjų pirkimų organizatorius

Rimas Zvėga 

                                                                                                                                        PATVIRTINTA

                                                                                                                                        UAB „Ukmergės vandenys“ direktoriaus 

                                                                                                                                        2020 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. V - 079

 

UAB „UKMERGĖS VANDENYS“

2020 METAIS PLANUOJAMŲ MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ PLANO II DALIS - DARBAI

Eil. Nr.

Pirkimo objekto apibūdinimas

BVPŽ kodas

Numatoma pirkimo vertė (Eur be PVM)

Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratęsimais)

Numatoma pirkimo pradžia (tiksli data arba ketvirtis)

Pirkimo būdas AP, SAK, AK

 

 

 

Pirkimo iniciatorius

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

 Ukmergės švaraus vandens rezervuarų vandentiekio linijos inv. Nr. 33230E remonto darbų  pirkimas

45231113-0 144 500,00 5 mėn. Gruodžio mėn. Neskelbiama apklausa CVP IS priemonėmis Vandentiekio stočių tarnybos meistras R.Gilvydis

 

 

 

UŽDAROSIOS  AKCINĖS  BENDROVĖS „UKMERGĖS VANDENYS“ 

 DIREKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL DALIES 2020 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO PATVIRTINIMO 

 

2020 m. gruodžio 3 d. Nr. V-078

Ukmergė

       

               

          T v i r t i n u  UAB „Ukmergės vandenys“ numatomo Viešųjų pirkimų plano 2020 metams šį pirkimą (pridedama).

 

 

Direktorius                                                                                                                                        Rimas Arlinskas

 

Parengė

Viešųjų pirkimų organizatorius

Rimas Zvėga 

                                                                                                                                        PATVIRTINTA

                                                                                                                                        UAB „Ukmergės vandenys“ direktoriaus 

                                                                                                                                        2020 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. V - 078

 

UAB „UKMERGĖS VANDENYS“

2020 METAIS PLANUOJAMŲ MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ PLANO III DALIS - PREKĖS

Eil. Nr.

Pirkimo objekto apibūdinimas

BVPŽ kodas

Numatoma pirkimo vertė (Eur be PVM)

Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratęsimais)

Numatoma pirkimo pradžia (tiksli data arba ketvirtis)

Pirkimo būdas AP, SAK, AK

 

 

 

Pirkimo iniciatorius

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

 

 

 

 Ūkinių, statybinių ir elektros prekių pirkimas

44100000-1

44300000-3

44500000-5

44800000-8

31500000-1

31200000-8

18424000-7
9 000,00 12 mėn. su galimybe pratęsti iki 36 mėn. Gruodžio mėn. Neskelbiama apklausa raštu

 Š.Sedleckas

S.Užkurėlis

M.Šapola

R.Gilvydis

D.Tamoševičienė

S.Rudys

 

 

 

 

UŽDAROSIOS  AKCINĖS  BENDROVĖS „UKMERGĖS VANDENYS“ 

 DIREKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL DALIES 2020 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO PATVIRTINIMO 

 

2020 m. gruodžio 2 d. Nr. V-077

Ukmergė

       

               

          T v i r t i n u  UAB „Ukmergės vandenys“ numatomo Viešųjų pirkimų plano 2020 metams šį pirkimą (pridedama).

 

 

Direktorius                                                                                                                                        Rimas Arlinskas

 

Parengė

Viešųjų pirkimų organizatorius

Rimas Zvėga 

                                                                                                                                        PATVIRTINTA

                                                                                                                                        UAB „Ukmergės vandenys“ direktoriaus 

                                                                                                                                        2020 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. V - 077

 

UAB „UKMERGĖS VANDENYS“

2020 METAIS PLANUOJAMŲ MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ PLANO III DALIS - PREKĖS

Eil. Nr.

Pirkimo objekto apibūdinimas

BVPŽ kodas

Numatoma pirkimo vertė (Eur be PVM)

Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratęsimais)

Numatoma pirkimo pradžia (tiksli data arba ketvirtis)

Pirkimo būdas AP, SAK, AK

 

 

 

Pirkimo iniciatorius

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

 

Gelžbetoninių gaminių (betoninių žiedų ir šulinių dangčių) pirkimas

44423700-8

 2 500,00  1 mėn.  Gruodžio mėn.

  Neskelbiama apklausa raštu

 

 VNT ET viršininkas

S. Užkurėlis

 

 

 

 

 

UŽDAROSIOS  AKCINĖS  BENDROVĖS „UKMERGĖS VANDENYS“ 

 DIREKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL DALIES 2020 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO PATVIRTINIMO 

 

2020 m. lapkričio 9 d. Nr. V-073

Ukmergė

       

               

          T v i r t i n u  UAB „Ukmergės vandenys“ numatomo Viešųjų pirkimų plano 2020 metams šį pirkimą (pridedama).

 

 

Direktorius                                                                                                                                        Rimas Arlinskas

 

Parengė

Viešųjų pirkimų organizatorius

Rimas Zvėga 

                                                                                                                                        PATVIRTINTA

                                                                                                                                        UAB „Ukmergės vandenys“ direktoriaus 

                                                                                                                                        2020 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. V - 073

 

UAB „UKMERGĖS VANDENYS“

2020 METAIS PLANUOJAMŲ MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ PLANO II DALIS - DARBAI

Eil. Nr.

Pirkimo objekto apibūdinimas

BVPŽ kodas

Numatoma pirkimo vertė (Eur be PVM)

Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratęsimais)

Numatoma pirkimo pradžia (tiksli data arba ketvirtis)

Pirkimo būdas AP, SAK, AK

 

 

 

Pirkimo iniciatorius

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

 

Paviršinių nuotekų tinklų statyba su projektavimu Kokių Fabriko g. Ukmergės mieste pirkimas 

45232130-2

 27 100,00  10 mėn.  Lapkričio mėn.

  Neskelbiama apklausa CVP IS priemonėmis

 

 Direktoriaus pavaduotojas S. Gilvydis

 

 

 

 

UŽDAROSIOS  AKCINĖS  BENDROVĖS „UKMERGĖS VANDENYS“ 

 DIREKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL DALIES 2020 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO PATVIRTINIMO 

 

2020 m. spalio 16 d. Nr. V-071

Ukmergė

       

               

          T v i r t i n u  UAB „Ukmergės vandenys“ numatomo Viešųjų pirkimų plano 2020 metams šį pirkimą (pridedama).

 

 

Direktorius                                                                                                                                        Rimas Arlinskas

 

Parengė

Viešųjų pirkimų organizatorius

Rimas Zvėga 

                                                                                                                                        PATVIRTINTA

                                                                                                                                        UAB „Ukmergės vandenys“ direktoriaus 

                                                                                                                                        2020 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. V - 071

 

UAB „UKMERGĖS VANDENYS“

2020 METAIS PLANUOJAMŲ MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ PLANO II DALIS - DARBAI

Eil. Nr.

Pirkimo objekto apibūdinimas

BVPŽ kodas

Numatoma pirkimo vertė (Eur be PVM)

Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratęsimais)

Numatoma pirkimo pradžia (tiksli data arba ketvirtis)

Pirkimo būdas AP, SAK, AK

 

 

 

Pirkimo iniciatorius

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

 

Požeminio geriamojo gėlo vandens gręžinio projektavimo ir  įrengimo darbų Ukmergės mieste pirkimas 

45262220-9

 36 000,00  3 mėn.  Spalio mėn.

  Neskelbiama apklausa CVP IS priemonėmis

 

 Vandentiekio stočių tarnybos meistras R. Gilvydis

 

 

 

 

 

UŽDAROSIOS  AKCINĖS  BENDROVĖS „UKMERGĖS VANDENYS“ 

 DIREKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL DALIES 2020 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO PATVIRTINIMO 

 

2020 m. spalio 13 d. Nr. V-069

Ukmergė

       

               

          T v i r t i n u  UAB „Ukmergės vandenys“ numatomo Viešųjų pirkimų plano 2020 metams šį pirkimą (pridedama).

 

 

Direktorius                                                                                                                                        Rimas Arlinskas

 

Parengė

Viešųjų pirkimų organizatorius

Rimas Zvėga 

                                                                                                                                        PATVIRTINTA

                                                                                                                                        UAB „Ukmergės vandenys“ direktoriaus 

                                                                                                                                        2020 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. V - 069

 

UAB „UKMERGĖS VANDENYS“

2020 METAIS PLANUOJAMŲ MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ PLANO III DALIS - PREKĖS

Eil. Nr.

Pirkimo objekto apibūdinimas

BVPŽ kodas

Numatoma pirkimo vertė (Eur be PVM)

Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratęsimais)

Numatoma pirkimo pradžia (tiksli data arba ketvirtis)

Pirkimo būdas AP, SAK, AK

 

 

 

Pirkimo iniciatorius

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

 

PE vamzdžių pirkimas

44163130-0

44162500-8

 4 400,00  2 mėn.  Spalio mėn.

  Neskelbiama apklausa CVP IS priemonėmis

 

 VNT ET meistras V. Gvozdas

 

 

 

 

 

 

UŽDAROSIOS  AKCINĖS  BENDROVĖS „UKMERGĖS VANDENYS“ 

 DIREKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL DALIES 2020 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO PATVIRTINIMO 

 

2020 m. spalio 9 d. Nr. V-066

Ukmergė

       

               

          T v i r t i n u  UAB „Ukmergės vandenys“ numatomo Viešųjų pirkimų plano 2020 metams šį pirkimą (pridedama).

 

 

Direktorius                                                                                                                                        Rimas Arlinskas

 

Parengė

Viešųjų pirkimų organizatorius

Rimas Zvėga 

                                                                                                                                        PATVIRTINTA

                                                                                                                                        UAB „Ukmergės vandenys“ direktoriaus 

                                                                                                                                        2020 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. V - 066

 

UAB „UKMERGĖS VANDENYS“

2020 METAIS PLANUOJAMŲ MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ PLANO III DALIS - PREKĖS

Eil. Nr.

Pirkimo objekto apibūdinimas

BVPŽ kodas

Numatoma pirkimo vertė (Eur be PVM)

Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratęsimais)

Numatoma pirkimo pradžia (tiksli data arba ketvirtis)

Pirkimo būdas AP, SAK, AK

 

 

 

Pirkimo iniciatorius

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

 

Gamtinių duju, jų perdavimo ir skirstymo pirkimas 2021 metams

09123000-7

65200000-5

 7 000,00  12 mėn.  Spalio mėn.

  Skelbiama apklausa CVP IS priemonėmis

 

 Vyr. energetikas M. Šapola

 

 

 

 

 

 

UŽDAROSIOS  AKCINĖS  BENDROVĖS „UKMERGĖS VANDENYS“ 

 DIREKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL DALIES 2020 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO PATVIRTINIMO 

 

2020 m. spalio 2 d. Nr. V-065

Ukmergė

       

               

          T v i r t i n u  UAB „Ukmergės vandenys“ numatomo Viešųjų pirkimų plano 2020 metams šį pirkimą (pridedama).

 

 

Direktorius                                                                                                                                        Rimas Arlinskas

 

Parengė

Viešųjų pirkimų organizatorius

Rimas Zvėga 

                                                                                                                                        PATVIRTINTA

                                                                                                                                        UAB „Ukmergės vandenys“ direktoriaus 

                                                                                                                                        2020 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. V - 065

 

UAB „UKMERGĖS VANDENYS“

2020 METAIS PLANUOJAMŲ MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ PLANO I DALIS - PASLAUGOS

Eil. Nr.

Pirkimo objekto apibūdinimas

BVPŽ kodas

Numatoma pirkimo vertė (Eur be PVM)

Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratęsimais)

Numatoma pirkimo pradžia (tiksli data arba ketvirtis)

Pirkimo būdas AP, SAK, AK

 

 

 

Pirkimo iniciatorius

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Kokybės vadybos ISO 9001, aplinkos apsaugos vadybos ISO 14001, darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos ISO 45001 sertifikavimo paslaugų pirkimas

79132000-8

 3 000,00  36 mėn.  Spalio mėn.

Neskelbiama apklausa raštu  

 

 

Direktoriaus pavaduotojas s. Gilvydis

 

 

 

 

UŽDAROSIOS  AKCINĖS  BENDROVĖS „UKMERGĖS VANDENYS“ 

 DIREKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL DALIES 2020 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO PATVIRTINIMO 

 

2020 m. rugsėjo 22 d. Nr. V-063

Ukmergė

       

               

          T v i r t i n u  UAB „Ukmergės vandenys“ numatomo Viešųjų pirkimų plano 2020 metams šį pirkimą (pridedama).

 

 

Direktorius                                                                                                                                        Rimas Arlinskas

 

Parengė

Viešųjų pirkimų organizatorius

Rimas Zvėga 

                                                                                                                                        PATVIRTINTA

                                                                                                                                        UAB „Ukmergės vandenys“ direktoriaus 

                                                                                                                                        2020 m. rugsėjo 22 d. įsakymu Nr. V - 063

 

UAB „UKMERGĖS VANDENYS“

2020 METAIS PLANUOJAMŲ MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ PLANO I DALIS - PASLAUGOS

Eil. Nr.

Pirkimo objekto apibūdinimas

BVPŽ kodas

Numatoma pirkimo vertė (Eur be PVM)

Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratęsimais)

Numatoma pirkimo pradžia (tiksli data arba ketvirtis)

Pirkimo būdas AP, SAK, AK

 

 

 

Pirkimo iniciatorius

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų betranšėjiniu būdu įrengimo darbų Ukmergės m. ir Šešuolių mstl. pirkimas

45232151-5

 22 500,00  3 mėn.  Rugsėjo mėn.

Neskelbiama apklausa CVP IS priemonėmis  

 

 VNT ET viršininkas s. Užkurėlis

 

 

 

 

 

UŽDAROSIOS  AKCINĖS  BENDROVĖS „UKMERGĖS VANDENYS“ 

 DIREKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL DALIES 2020 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO PATVIRTINIMO 

 

2020 m. rugsėjo 18 d. Nr. V-062

Ukmergė

       

               

          T v i r t i n u  UAB „Ukmergės vandenys“ numatomo Viešųjų pirkimų plano 2020 metams šį pirkimą (pridedama).

 

 

Direktorius                                                                                                                                        Rimas Arlinskas

 

Parengė

Viešųjų pirkimų organizatorius

Rimas Zvėga 

                                                                                                                                        PATVIRTINTA

                                                                                                                                        UAB „Ukmergės vandenys“ direktoriaus 

                                                                                                                                        2020 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. V - 062

 

UAB „UKMERGĖS VANDENYS“

2020 METAIS PLANUOJAMŲ MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ PLANO II DALIS - DARBAI

Eil. Nr.

Pirkimo objekto apibūdinimas

BVPŽ kodas

Numatoma pirkimo vertė (Eur be PVM)

Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratęsimais)

Numatoma pirkimo pradžia (tiksli data arba ketvirtis)

Pirkimo būdas AP, SAK, AK

 

 

 

Pirkimo iniciatorius

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų betranšėjiniu būdu įrengimo darbų Ukmergės m. ir Šešuolių mstl. pirkimas

45232151-5

 22 500,00 3 mėn   Rugsėjo mėn.

Neskelbiama apklausa CVP IS priemonėmis  

 VNT ET viršininkas S. Užkurėlis

 

 

 

 

 

 

UŽDAROSIOS  AKCINĖS  BENDROVĖS „UKMERGĖS VANDENYS“ 

 DIREKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL DALIES 2020 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO PATVIRTINIMO 

 

2020 m. liepos 22 d. Nr. V-056

Ukmergė

       

               

          T v i r t i n u  UAB „Ukmergės vandenys“ numatomo Viešųjų pirkimų plano 2020 metams šiuos pirkimus (pridedama).

 

 

Direktoriaus pavaduotojas

laikinai einantis direktoriaus pareigas                                                                                                 Stanislavas Gilvydis

 

Parengė

Viešųjų pirkimų organizatorius

Rimas Zvėga 

                                                                                                                                        PATVIRTINTA

                                                                                                                                        UAB „Ukmergės vandenys“ direktoriaus

                                                                                                                                        pavaduotojas laikinai einantis direktoriaus

                                                                                                                                        pareigas Stanislavas Gilvydis

                                                                                                                                        2020 m. liepos 22 d. įsakymu Nr. V - 056

 

UAB „UKMERGĖS VANDENYS“

2020 METAIS PLANUOJAMŲ MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ PLANO I DALIS - PASLAUGOS

Eil. Nr.

Pirkimo objekto apibūdinimas

BVPŽ kodas

Numatoma pirkimo vertė (Eur be PVM)

Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratęsimais)

Numatoma pirkimo pradžia (tiksli data arba ketvirtis)

Pirkimo būdas AP, SAK, AK

 

 

 

Pirkimo iniciatorius

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Statinio supaprastinto statybos projekto „Inžinerinių tinklų paskirties statinių (buitinių nuotekų tinklų) Ukmergės m. statybos projektas“ paveldosauginės (specialiosios) ekspertizės paslaugų projekto  pirkimas

71319000-7

 400,00  1 mėn.  Liepos mėn.

Apklausa raštu  

 

Gamybinio techninio skyriaus viršininkas A.Karalevičius

2.

Statinio supaprastinto statybos projekto „Inžinerinių tinklų paskirties statinių (buitinių nuotekų tinklų) Ukmergės m. statybos projektas“ bendrosios ekspertizės paslaugų projekto  pirkimas

71319000-7

800,00 1 mėn.  Liepos mėn.

Apklausa raštu

 

Gamybinio techninio skyriaus viršininkas A.Karalevičius

 

 

 

 

 

UŽDAROSIOS  AKCINĖS  BENDROVĖS „UKMERGĖS VANDENYS“ 

 DIREKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL DALIES 2020 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO PATVIRTINIMO 

 

2020 m. liepos 7 d. Nr. V-055

Ukmergė

       

               

          T v i r t i n u  UAB „Ukmergės vandenys“ numatomo Viešųjų pirkimų plano 2020 metams šį pirkimą (pridedama).

 

 

Direktorius                                                                                                                                        Rimas Arlinskas

 

Parengė

Viešųjų pirkimų organizatorius

Rimas Zvėga 

                                                                                                                                        PATVIRTINTA

                                                                                                                                        UAB „Ukmergės vandenys“ direktoriaus 

                                                                                                                                        2020 m. liepos 7 d. įsakymu Nr. V - 055

 

UAB „UKMERGĖS VANDENYS“

2020 METAIS PLANUOJAMŲ MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ PLANO I DALIS - PASLAUGOS

Eil. Nr.

Pirkimo objekto apibūdinimas

BVPŽ kodas

Numatoma pirkimo vertė (Eur be PVM)

Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratęsimais)

Numatoma pirkimo pradžia (tiksli data arba ketvirtis)

Pirkimo būdas AP, SAK, AK

 

 

 

Pirkimo iniciatorius

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Mobilaus (judriojo) ryšio ir duomenų perdavimo (telemetrijos) paslaugų pirkimas

64212000-5

(5-kategorija)

 8 500,00  24 mėn.  Liepos mėn.

Neskelbiama apklausa raštu  

Viešųjų pirkimų organizatorius R. Zvėga

 

 

 

UŽDAROSIOS  AKCINĖS  BENDROVĖS „UKMERGĖS VANDENYS“ 

 DIREKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL DALIES 2020 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO PATVIRTINIMO 

 

2020 m. birželio 12 d. Nr. V-047

Ukmergė

       

               

          T v i r t i n u  UAB „Ukmergės vandenys“ numatomo Viešųjų pirkimų plano 2020 metams šį pirkimą (pridedama).

 

 

Direktorius                                                                                                                                        Rimas Arlinskas

 

Parengė

Viešųjų pirkimų organizatorius

Rimas Zvėga 

                                                                                                                                        PATVIRTINTA

                                                                                                                                        UAB „Ukmergės vandenys“ direktoriaus 

                                                                                                                                        2020 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. V - 047

 

 

UAB „UKMERGĖS VANDENYS“

2020 METAIS PLANUOJAMŲ MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ PLANO II DALIS - DARBAI

Eil. Nr.

Pirkimo objekto apibūdinimas

BVPŽ kodas

Numatoma pirkimo vertė (Eur be PVM)

Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratęsimais)

Numatoma pirkimo pradžia (tiksli data arba ketvirtis)

Pirkimo būdas AP, SAK, AK

 

 

 

Pirkimo iniciatorius

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Geriamojo vandens gerinimo įrenginių remonto darbų pirkimas Rečionių k. Vidiškių sen. Ukmergės r.

45252126-7

 15 000,00  2 mėn.  Birželio mėn.

Neskelbiama apklausa CVP IS priemonėmis 

Vandentiekio stočių tarnybos meistras R.Gilvydis

2.

Dviejų dujinių kondensacinių katilų iki 50 kw galios su valdymo įranga darbų pirkimas

 45331110-0  6 000,00   2 mėn.  Birželio mėn.  Neskelbiama apklausa raštu  Energetinės tarnybos vyr. energetikas
M. Šapola

 


 

 

 

UŽDAROSIOS  AKCINĖS  BENDROVĖS „UKMERGĖS VANDENYS“ 

 DIREKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL DALIES 2020 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO PATVIRTINIMO 

 

2020 m. birželio 1 d. Nr. V-046

Ukmergė

       

               

          T v i r t i n u  UAB „Ukmergės vandenys“ numatomo Viešųjų pirkimų plano 2020 metams šį pirkimą (pridedama).

 

 

Direktorius                                                                                                                                        Rimas Arlinskas

 

Parengė

Viešųjų pirkimų organizatorius

Rimas Zvėga 

                                                                                                                                        PATVIRTINTA

                                                                                                                                        UAB „Ukmergės vandenys“ direktoriaus 

                                                                                                                                        2020 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. V - 046

UAB „UKMERGĖS VANDENYS“

2020 METAIS PLANUOJAMŲ MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ PLANO III DALIS - PREKĖS

Eil. Nr.

Pirkimo objekto apibūdinimas

BVPŽ kodas

Numatoma pirkimo vertė (Eur be PVM)

Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratęsimais)

Numatoma pirkimo pradžia (tiksli data arba ketvirtis)

Pirkimo būdas AP, SAK, AK

 

 

 

Pirkimo iniciatorius

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Dešimties nuotekų siurblių pirkimas Deltuvos ir Siesikų gyv.

4212222-8

 15 000,00  3 mėn. Birželio mėn.

Neskelbiama apklausa CVP IS priemonėmis 

NVĮ viršininkas Š.Sedleckas

 


 

 

 

UŽDAROSIOS  AKCINĖS  BENDROVĖS „UKMERGĖS VANDENYS“ 

 DIREKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL DALIES 2020 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO PATVIRTINIMO 

 

2020 m. gegužės 25 d. Nr. V-045

Ukmergė

       

               

          T v i r t i n u  UAB „Ukmergės vandenys“ numatomo Viešųjų pirkimų plano 2020 metams šį pirkimą (pridedama).

 

 

Direktorius                                                                                                                                        Rimas Arlinskas

 

Parengė

Viešųjų pirkimų organizatorius

Rimas Zvėga 

                                                                                                                                        PATVIRTINTA

                                                                                                                                        UAB „Ukmergės vandenys“ direktoriaus 

                                                                                                                                        2020 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. V - 045

UAB „UKMERGĖS VANDENYS“

2020 METAIS PLANUOJAMŲ MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ PLANO I DALIS - PASLAUGOS

Eil. Nr.

Pirkimo objekto apibūdinimas

BVPŽ kodas

Numatoma pirkimo vertė (Eur be PVM)

Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratęsimais)

Numatoma pirkimo pradžia (tiksli data arba ketvirtis)

Pirkimo būdas AP, SAK, AK

 

 

 

Pirkimo iniciatorius

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Investicinio projekto ir paraiškų parengimo paslaugų pirkimas

73200000-4

 4 000,00  10 mėn. Gegužės mėn

Neskelbiama apklausa CVP IS priemonėmis 

 Direktoriaus pavaduotojas S.Gilvydis

 


 

 

UŽDAROSIOS  AKCINĖS  BENDROVĖS „UKMERGĖS VANDENYS“ 

 DIREKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL DALIES 2020 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO PATVIRTINIMO 

 

2020 m. gegužės 18 d. Nr. V-043

Ukmergė

       

               

          T v i r t i n u  UAB „Ukmergės vandenys“ numatomo Viešųjų pirkimų plano 2020 metams šį pirkimą (pridedama).

 

 

Direktorius                                                                                                                                        Rimas Arlinskas

 

Parengė

Viešųjų pirkimų organizatorius

Rimas Zvėga 

                                                                                                                                        PATVIRTINTA

                                                                                                                                        UAB „Ukmergės vandenys“ direktoriaus 

                                                                                                                                        2020 m. gegužės 18 d. įsakymu Nr. V - 043

UAB „UKMERGĖS VANDENYS“

2020 METAIS PLANUOJAMŲ MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ PLANO I DALIS - PASLAUGOS

Eil. Nr.

Pirkimo objekto apibūdinimas

BVPŽ kodas

Numatoma pirkimo vertė (Eur be PVM)

Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratęsimais)

Numatoma pirkimo pradžia (tiksli data arba ketvirtis)

Pirkimo būdas AP, SAK, AK

 

 

 

Pirkimo iniciatorius

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

 Paviršinių nuotekų  tinklų statyba su projektavimu Linų gatvėje Ukmergės m

 

45232130-2

 28 500,00  10 mėn. Gegužės mėn

Supaprastintas atviras konkursas

 Direktoriaus pavaduotojas S.Gilvydis

 


 

 

UŽDAROSIOS  AKCINĖS  BENDROVĖS „UKMERGĖS VANDENYS“ 

 DIREKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL DALIES 2020 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO PATVIRTINIMO 

 

2020 m. gegužės 14 d. Nr. V-042

Ukmergė

       

               

          T v i r t i n u  UAB „Ukmergės vandenys“ numatomo Viešųjų pirkimų plano 2020 metams šį pirkimą (pridedama).

 

 

Direktorius                                                                                                                                        Rimas Arlinskas

 

Parengė

Viešųjų pirkimų organizatorius

Rimas Zvėga 

                                                                                                                                        PATVIRTINTA

                                                                                                                                        UAB „Ukmergės vandenys“ direktoriaus 

                                                                                                                                        2020 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. V - 042

UAB „UKMERGĖS VANDENYS“

2020 METAIS PLANUOJAMŲ MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ PLANO I DALIS - PASLAUGOS

Eil. Nr.

Pirkimo objekto apibūdinimas

BVPŽ kodas

Numatoma pirkimo vertė (Eur be PVM)

Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratęsimais)

Numatoma pirkimo pradžia (tiksli data arba ketvirtis)

Pirkimo būdas AP, SAK, AK

 

 

 

Pirkimo iniciatorius

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Paviršinių nuotekų  tinklų statyba su projektavimu Vilniaus gatvėje Ukmergės m.

 

45232130-2

 193 000,00  18 mėn. Gegužės mėn

Neskelbiama apklausa CVP IS priemonėmis 

 Direktoriaus pavaduotojas S.Gilvydis

 


 

 

 

UŽDAROSIOS  AKCINĖS  BENDROVĖS „UKMERGĖS VANDENYS“ 

 DIREKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL DALIES 2020 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO PATVIRTINIMO 

 

2020 m. gegužės 5 d. Nr. V-040

Ukmergė

       

               

          T v i r t i n u  UAB „Ukmergės vandenys“ numatomo Viešųjų pirkimų plano 2020 metams šiuos pirkimus (pridedama).

 

 

Direktorius                                                                                                                                        Rimas Arlinskas

 

Parengė

Viešųjų pirkimų organizatorius

Rimas Zvėga 

                                                                                                                                        PATVIRTINTA

                                                                                                                                        UAB „Ukmergės vandenys“ direktoriaus 

                                                                                                                                        2020 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. V - 040

UAB „UKMERGĖS VANDENYS“

2020 METAIS PLANUOJAMŲ MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ PLANO I DALIS - PASLAUGOS

Eil. Nr.

Pirkimo objekto apibūdinimas

BVPŽ kodas

Numatoma pirkimo vertė (Eur be PVM)

Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratęsimais)

Numatoma pirkimo pradžia (tiksli data arba ketvirtis)

Pirkimo būdas AP, SAK, AK

 

 

 

Pirkimo iniciatorius

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

 

Statinio supaprastinto statybos projekto bendrosios ekspertizės paslaugų projekto: „Paviršinių nuotekų šalinimo tinklų Gruodžio 17-osios g. Tvenkinių g. Jogailos g. Alyvų g. Linų g. Malkų g. Naujojoje g. Vilties g. Dirvonų g. Dirvonų skg. Anykščių g. Mindaugo g. ir P.Cvirkos g.  Ukmergės m.“ statybos projekto pirkimas

 

71319000-7

 4  000,00  12 mėn. Gegužės mėn

Neskelbiama apklausa CVP IS priemonėmis 

  

 

 

 

Direktoriaus pavaduotojas S.Gilvydis

 

UAB „UKMERGĖS VANDENYS“

2020 METAIS PLANUOJAMŲ MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ PLANO III DALIS - PREKĖS

Eil. Nr.

Pirkimo objekto apibūdinimas

BVPŽ kodas

Numatoma pirkimo vertė (Eur be PVM)

Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratęsimais)

Numatoma pirkimo pradžia (tiksli data arba ketvirtis)

Pirkimo būdas AP, SAK, AK

 

 

 

Pirkimo iniciatorius

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

 

Dviejų nuotekų siurblių pirkimas

 

4212222-8

 3  000,00  3 mėn. Gegužės mėn

Neskelbiama apklausa CVP IS priemonėmis 

 

NVĮ viršininkas Š.Sedleckas

 


 

 

UŽDAROSIOS  AKCINĖS  BENDROVĖS „UKMERGĖS VANDENYS“ 

 DIREKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL DALIES 2020 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO PATVIRTINIMO 

 

2020 m. balandžio 27 d. Nr. V-039

Ukmergė

       

               

          T v i r t i n u  UAB „Ukmergės vandenys“ numatomo Viešųjų pirkimų plano 2020 metams šį pirkimą (pridedama).

 

 

Direktorius                                                                                                                                        Rimas Arlinskas

 

Parengė

Viešųjų pirkimų organizatorius

Rimas Zvėga 

                                                                                                                                        PATVIRTINTA

                                                                                                                                        UAB „Ukmergės vandenys“ direktoriaus 

                                                                                                                                        2020 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. V - 039

UAB „UKMERGĖS VANDENYS“

2020 METAIS PLANUOJAMŲ MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ PLANO I DALIS - PASLAUGOS

Eil. Nr.

Pirkimo objekto apibūdinimas

BVPŽ kodas

Numatoma pirkimo vertė (Eur be PVM)

Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratęsimais)

Numatoma pirkimo pradžia (tiksli data arba ketvirtis)

Pirkimo būdas AP, SAK, AK

 

 

 

Pirkimo iniciatorius

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

 

Statinio supaprastinto statybos projekto paveldosauginės (specialiosios) ekspertizės paslaugų „Nuotekų šalinimo tinklų Mindaugo ir P.Cvirkos gatvėse Ukmergės m. statybos projekto“ pirkimas 

 

71354300-7

 800,00  1 mėn. Balandžio mėn

Apklausa CVP IS priemonėmis 

  

 

Gamybinio techninio skyriaus viršininkas A.Karalevičius

 


 

 

UŽDAROSIOS  AKCINĖS  BENDROVĖS „UKMERGĖS VANDENYS“ 

 DIREKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL DALIES 2020 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO PATVIRTINIMO 

 

2020 m. balandžio 16 d. Nr. V-038

Ukmergė

       

               

          T v i r t i n u  UAB „Ukmergės vandenys“ numatomo Viešųjų pirkimų plano 2020 metams šį pirkimą (pridedama).

 

 

Direktorius                                                                                                                                        Rimas Arlinskas

 

Parengė

Viešųjų pirkimų organizatorius

Rimas Zvėga 

                                                                                                                                        PATVIRTINTA

                                                                                                                                        UAB „Ukmergės vandenys“ direktoriaus 

                                                                                                                                        2020 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. V - 038

UAB „UKMERGĖS VANDENYS“

2020 METAIS PLANUOJAMI SUPAPRASTINTI ATVIRI KONKURSAI

Eil. Nr.

Pirkimo objekto apibūdinimas

BVPŽ kodas

Numatoma pirkimo vertė (Eur be PVM)

Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratęsimais)

Numatoma pirkimo pradžia (tiksli data arba ketvirtis)

Pirkimo būdas AP, SAK, AK

 

 

 

Pirkimo iniciatorius

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

 

Automobilinių degalų pirkimas 

 

09132100-4

09134220-5

 200 000,00  24 mėn. II ketv.

SAK

  

Transporto tarnyba mechanikas S.Rudys

 


 

 

 

 

 

 

UŽDAROSIOS  AKCINĖS  BENDROVĖS „UKMERGĖS VANDENYS“ 

 DIREKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL DALIES 2020 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO PATVIRTINIMO 

 

2020 m. kovo 12 d. Nr. V-028

Ukmergė

       

               

          T v i r t i n u  UAB „Ukmergės vandenys“ numatomo Viešųjų pirkimų plano 2020 metams šios pirkimus (pridedama).

 

 

Direktorius                                                                                                                                        Rimas Arlinskas

 

Parengė

Viešųjų pirkimų organizatorius

Rimas Zvėga 

                                                                                                                                           PATVIRTINTA

                                                                                                                                            UAB „Ukmergės vandenys“ direktoriaus 

                                                                                                                                            2020 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. V - 028

UAB „UKMERGĖS VANDENYS“

2020 METAIS PLANUOJAMŲ MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ PLANO II DALIS - DARBAI

Eil. Nr.

Pirkimo objekto apibūdinimas

BVPŽ kodas

Numatoma pirkimo vertė (Eur be PVM)

Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratęsimais)

Numatoma pirkimo pradžia (tiksli data arba ketvirtis)

Pirkimo būdas AP, SAK, AK

 

 

 

Pirkimo iniciatorius

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

 

Telemetrinės įrangos keitimas Petronių k. VGĮ  

 

45200000-0

 900,00  2 mėn. IV ketv.

Apklausa žodžiu 

  

 Energetinė tarnyba vyr. energetikas M.Šapola

2.

 

Dujinių katilų renovacija administraciniame pastate

 

452593000-0

4 900,00 2 mėn III-ketv.

Apklausa CVP IS priemonėmis

 

Energetinė tarnyba vyr. energetikas M.Šapola

3.

 

Miesto NVĮ gelžbetoninių sienelių remontas

 

45200000-9 30 000,00 2 mėn II-ketv. Apklausa CVP IS priemonėmis

 

NVĮ viršininkas Š.Sedleckas

4.

 

Ukmergės m. nuotekų perpumpavimo siurblinės Nr.3 stogo, sienų skardinimo ir durų keitimo darbų pirkimas

 

45200000-9

15 000,00

3 mėn. III-ketv. Apklausa CVP IS priemonėmis

 

NVĮ viršininkas Š.Sedleckas

5.

 

Geležies šalinimo įrenginių remonto darbų pirkimas Šešuolių k.

 

45252126-7

20 000,00

2 mėn. I-ketv. Apklausa CVP IS priemonėmis

 

VST meistras R.Gilvydis

6.

 

Geležies šalinimo įrenginių užpildų keitimas 

 

45252126-7

10 000,00

3 mėn. II-ketv. Apklausa CVP IS priemonėmis

 

VST meistras R.Gilvydis

     

Bendra darbų suma 80 800,00 Eur

       

 

                                                                                                                                            PATVIRTINTA

                                                                                                                                            UAB „Ukmergės vandenys“ direktoriaus 

                                                                                                                                            2020 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. V - 028

UAB „UKMERGĖS VANDENYS“

2020 METAIS PLANUOJAMŲ MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ PLANO III DALIS - PREKĖS

Eil.

Nr.

Pirkimo objekto apibūdinimas

BVPŽ kodas

Numatomo pirkimo vertė (Eur be PVM)

Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratęsimais)

Numatomo pirkimo pradžia (tiksli data arba ketvirtis)

Pirkimo būdas

Pirkimo iniciatorius

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Miesto NS-5 siurblių valdymo skydo su telemetrija pirkimas

42122220-8

3 800,00

2 mėn.

IV- ketv.

Apklausa CVP IS priemonėmis

Energetinė tarnyba Vyr. energetikas M.Šapola

2.

Skaitmeninės biuretės titravimui pirkimas

38000000-5

700,00

1 mėn.

Vasario mėn.

Apklausa žodžiu

Laboratorijos vedėja E. Česnaitienė

3.

Laboratorinio oksimetro pirkimas

38410000-2

1 500,00

2 mėn.

IV ketv.

Apklausa raštu

Laboratorijos vedėja E. Česnaitienė

4.

Smėlio ir žvyro pirkimas

14211000-3

14212120-7

2 000,00

1 mėn.

II- ketv.

Apklausa žodžiu

VNT ET viršininkas S. Užkurėlis

5.

Benzininio trimerio pirkimas

16311100-8

300,00

1 mėn.

II- ketv.

Apklausa žodžiu

VNT ET viršininkas S. Užkurėlis

6.

Asfalbetonio pirkimas

44113620-7

2 800,00

10 mėn.

II- ketv.

Apklausa raštu

VNT ET viršininkas S. Užkurėlis

7.

Vandens nuotėkio ieškiklio pirkimas

38431300-8

5 000,00

2 mėn.

II- ketv.

Apklausa CVP IS priemonėmis

VNT ET viršininkas S. Užkurėlis

8.

Šulinių ketinių liukų su dangčiais, dangčiai su teleskopu (DN 315, 40 t)

44423740-0

12 000,00

24 mėn.

II- ketv.

Apklausa CVP IS priemonėmis

VNT ET viršininkas S. Užkurėlis

9.

Gelžbetoninių gaminių pirkimas

44423700-8

7 000,00

36 mėn.

II- ketv.

Apklausa CVP IS priemonėmis

VNT ET viršininkas S. Užkurėlis

10.

Šulinių dangčių (ketus-betonas) pirkimas

44423740-0

3 000,00

36 mėn.

I- ketv.

Apklausa CVP IS priemonėmis

VNT ET viršininkas S. Užkurėlis

11.

Medžio granulių pirkimas

09111400-4

1 600,00

12 mėn.

IV ketvirtis

Apklausa žodžiu

VNT ET viršininkas S. Užkurėlis

12.

Atsiskaitymo knygelių pirkimas

79810000-5

600,00

12 mėn.

Birželio mėn.

Apklausa žodžiu

Abonentų aptarnavimo ir pardavimų skyriaus viršininkas A.Rasimavičius

13.

Krovininio automobilio pirkimas

34144750-0

20 000,00

4 mėn.

IV ketvirtis

Apklausa CVP IS priemonėmis

Mechanikas S.Rudys

14.

Traktoriu ir traktorinių priekabų padangų pirkimas

34352300-2

10 000,00

12 mėn.

II ketvirtis

Apklausa raštu

Mechanikas S.Rudys

15.

Lengvųjų automobilių padangų pirkimas

34350000-5

3 000,00

12 mėn.

III ketvirtis

Apklausa raštu

Mechanikas S.Rudys

16.

Lengvųjų automobilių atsarginių dalių pirkimas

34300000-0

10 000,00

12 mėn.

III ketvirtis

Apklausa raštu

Mechanikas S.Rudys

17.

Miesto NVĮ grotų pirkimas

42996100-5

50 000,00

4-5 mėn.

II ketvirtis

Apklausa CVP IS priemonėmis

NVĮ viršininkas Š.Sedleckas

18.

Polimerų ruošimo įrangos miesto NVĮ pirkimas

24327000-2

20 000,00

2 mėn.

III ketvirtis

Apklausa CVP IS priemonėmis

NVĮ viršininkas Š.Sedleckas

19.

Centrifūgos GEA konvejerio spiralės ir įdėklų pirkimas

42952000-4

42417200-4

6 000,00

3 mėn.

III ketvirtis

Apklausa CVP IS priemonėmis

NVĮ viršininkas Š.Sedleckas

20.

Flokuliantų dumblo sausinimui Ukmergės vandenvalos įrenginiuose pirkimas

24327000-2

42 000,00

12 mėn.

Kovo mėn.

Apklausa CVP IS priemonėmis

NVĮ viršininkas Š.Sedleckas

21.

Geriamojo vandens valymo filtrų užpildų pirkimas

42120000-6

3 000,00

2 mėn.

III ketvirtis

Apklausa CVP IS priemonėmis

VST meistras R.Gilvydis

22.

Kompresorių ir oro sistemų dalių pirkimas

42123400-1

1 200,00

2 mėn.

IV ketvirtis

Apklausa CVP IS priemonėmis

VST meistras R.Gilvydis

23.

Hidroforo pirkimas

44615100-5

600,00

2 mėn.

II ketvirtis

Apklausa žodžiu

VST meistras R.Gilvydis

 

 

 

Bendra prekių suma

202 100,00 Eur be PVM

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

UŽDAROSIOS  AKCINĖS  BENDROVĖS „UKMERGĖS VANDENYS“ 

 DIREKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL DALIES 2020 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO PATVIRTINIMO 

 

2020 m. kovo 9 d. Nr. V-027

Ukmergė

       

               

          T v i r t i n u  UAB „Ukmergės vandenys“ numatomo Viešųjų pirkimų plano 2020 metams šį pirkimą (pridedama).

 

 

Direktorius                                                                                                                                        Rimas Arlinskas

 

Parengė

Viešųjų pirkimų organizatorius

Rimas Zvėga 

                                                                                                                                           PATVIRTINTA

                                                                                                                                            UAB „Ukmergės vandenys“ direktoriaus 

                                                                                                                                            2020 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V - 027

UAB „UKMERGĖS VANDENYS“

2020 METAIS PLANUOJAMŲ MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ PLANO I DALIS - PASLAUGOS

Eil. Nr.

Pirkimo objekto apibūdinimas

BVPŽ kodas

Numatoma pirkimo vertė (Eur be PVM)

Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratęsimais)

Numatoma pirkimo pradžia (tiksli data arba ketvirtis)

Pirkimo būdas AP, SAK, AK

 

 

 

Pirkimo iniciatorius

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

 

Statinio supaprastinto statybos projekto paveldosauginės (specialiosios) ekspertizės paslaugų „Nuotekų šalinimo tinklų Šlaitų g. Daržų g. Amatininkų g. Virėjų g. Bugenėlių g., ir Vyšnių g. Ukmergės m. statybos projekto“ pirkimas  

 

71354300-7

 300,00  1 mėn. Kovo mėn.

Apklausa CVP IS priemonėmis 

  

 

Gamybinio techninio skyriaus viršininkas A.Karalevičius

 


 

 

 

 

UŽDAROSIOS  AKCINĖS  BENDROVĖS „UKMERGĖS VANDENYS“ 

 DIREKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL DALIES 2020 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO PATVIRTINIMO 

 

2020 m. vasario 27 d. Nr. V-022

Ukmergė

       

               

          T v i r t i n u  UAB „Ukmergės vandenys“ numatomo Viešųjų pirkimų plano 2020 metams šį pirkimą (pridedama).

 

 

Direktorius                                                                                                                                        Rimas Arlinskas

 

Parengė

Viešųjų pirkimų organizatorius

Rimas Zvėga 

                                                                                                                                           PATVIRTINTA

                                                                                                                                            UAB „Ukmergės vandenys“ direktoriaus 

                                                                                                                                            2020 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. V - 022

UAB „UKMERGĖS VANDENYS“

2020 METAIS PLANUOJAMŲ MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ PLANO I DALIS - PASLAUGOS

Eil. Nr.

Pirkimo objekto apibūdinimas

BVPŽ kodas

Numatoma pirkimo vertė (Eur be PVM)

Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratęsimais)

Numatoma pirkimo pradžia (tiksli data arba ketvirtis)

Pirkimo būdas AP, SAK, AK

 

 

 

Pirkimo iniciatorius

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

 

Veprių NVĮ ir Samantonių vandenvietės sklypų kadastrinių matavimų bylų parengimo ir sklypų nužymėjimo paslaugų pirkimas  

 

71354300-7

 600,00  1 mėn. Vasario mėn.

 Apklausa

žodžiu  

  

 

Direktoriaus pavaduotojas

S. Gilvydis

 


 

 

UŽDAROSIOS  AKCINĖS  BENDROVĖS „UKMERGĖS VANDENYS“ 

 DIREKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL DALIES 2020 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO PATVIRTINIMO 

 

2020 m. vasario 26 d. Nr. V-021

Ukmergė

       

               

          T v i r t i n u  UAB „Ukmergės vandenys“ numatomo Viešųjų pirkimų plano 2020 metams šį pirkimą (pridedama).

 

 

Direktorius                                                                                                                                        Rimas Arlinskas

 

Parengė

Viešųjų pirkimų organizatorius

Rimas Zvėga 

                                                                                                                                           PATVIRTINTA

                                                                                                                                            UAB „Ukmergės vandenys“ direktoriaus 

                                                                                                                                            2020 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. V - 021

UAB „UKMERGĖS VANDENYS“

2020 METAIS PLANUOJAMŲ MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ PLANO I DALIS - PASLAUGOS

Eil. Nr.

Pirkimo objekto apibūdinimas

BVPŽ kodas

Numatoma pirkimo vertė (Eur be PVM)

Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratęsimais)

Numatoma pirkimo pradžia (tiksli data arba ketvirtis)

Pirkimo būdas AP, SAK, AK

 

 

 

Pirkimo iniciatorius

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

 

 Toksinių rodiklių nustatymo geriamame vandenyje paslaugų pirkimas 

 

71900000-7

 7 850,00  2 mėn. I ketv. Apklausa CVP IS priemonėmis 

  

 Laboratorijos vedėja E. Česnaitienė

 


 

 

 

UŽDAROSIOS  AKCINĖS  BENDROVĖS „UKMERGĖS VANDENYS“ 

 DIREKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL DALIES 2020 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO PATVIRTINIMO 

 

2020 m. vasario 26 d. Nr. V-020

Ukmergė

       

               

          T v i r t i n u  UAB „Ukmergės vandenys“ numatomo Viešųjų pirkimų plano 2020 metams šį pirkimą (pridedama).

 

 

Direktorius                                                                                                                                        Rimas Arlinskas

 

Parengė

Viešųjų pirkimų organizatorius

Rimas Zvėga 

                                                                                                                                           PATVIRTINTA

                                                                                                                                            UAB „Ukmergės vandenys“ direktoriaus 

                                                                                                                                            2020 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. V - 020

UAB „UKMERGĖS VANDENYS“

2020 METAIS PLANUOJAMŲ MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ PLANO I DALIS - PASLAUGOS

Eil. Nr.

Pirkimo objekto apibūdinimas

BVPŽ kodas

Numatoma pirkimo vertė (Eur be PVM)

Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratęsimais)

Numatoma pirkimo pradžia (tiksli data arba ketvirtis)

Pirkimo būdas AP, SAK, AK

 

 

 

Pirkimo iniciatorius

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

 

 Statinio supaprastinto statybos projekto bendrosios ekspertizės paslaugų „Nuotekų šalinimo tinklų Šlaitų g. Daržų g. Amatininkų g. Virėjų g. Bugenėlių g., ir Vyšnių g. Ukmergės m.“ pirkimas

 

71319000-7

 800,00  12 mėn.  Vasario mėn. Apklausa CVP IS priemonėmis 

  

 

Gamybinio techninio skyriaus viršininkas A.Karalevičius

 


 

 

 

UŽDAROSIOS  AKCINĖS  BENDROVĖS „UKMERGĖS VANDENYS“ 

 DIREKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL DALIES 2020 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO PATVIRTINIMO 

 

2020 m. vasario 25 d. Nr. V-019

Ukmergė

       

               

          T v i r t i n u  UAB „Ukmergės vandenys“ numatomo Viešųjų pirkimų plano 2020 metams šį pirkimą (pridedama).

 

 

Direktorius                                                                                                                                        Rimas Arlinskas

 

Parengė

Viešųjų pirkimų organizatorius

Rimas Zvėga 

                                                                                                                                           PATVIRTINTA

                                                                                                                                            UAB „Ukmergės vandenys“ direktoriaus 

                                                                                                                                            2020 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. V - 019

UAB „UKMERGĖS VANDENYS“

2020 METAIS PLANUOJAMŲ MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ PLANO I DALIS - PASLAUGOS

Eil. Nr.

Pirkimo objekto apibūdinimas

BVPŽ kodas

Numatoma pirkimo vertė (Eur be PVM)

Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratęsimais)

Numatoma pirkimo pradžia (tiksli data arba ketvirtis)

Pirkimo būdas AP, SAK, AK

 

 

 

Pirkimo iniciatorius

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

 

 Verslo civilinės atsakomybės draudimo paslaugų pirkimas

 

66516000-0

 1 500,00  36 mėn.  Lapkričio mėn. Apklausa CVP IS priemonėmis 

  Abonentų aptarnavimo ir pardavimų sk. viršininkas A.Rasimavičius

2.

 

Transporto priemonių KASKO draudimo paslaugų pirkimas

 

66514110-0

3 520,00

12 mėn.

I ketv.

Apklausa CVP IS priemonėmis 

 

Mechanikas S.Rudys

3.

 

Automobilių remonto paslaugų pirkimas

 

50112000-3

6 000,00

36 mėn.

III ketv.

Apklausa raštu

 

Mechanikas S.Rudys

     

Bendra paslaugų suma 
 11 020,00

       

 


 

 

 

 

 

UŽDAROSIOS  AKCINĖS  BENDROVĖS „UKMERGĖS VANDENYS“ 

 DIREKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL DALIES 2020 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO PATVIRTINIMO 

 

2020 m. vasario 21 d. Nr. V-017

Ukmergė

       

               

          T v i r t i n u  UAB „Ukmergės vandenys“ numatomo Viešųjų pirkimų plano 2020 metams šį pirkimą (pridedama).

 

 

Direktorius                                                                                                                                        Rimas Arlinskas

 

Parengė

Viešųjų pirkimų organizatorius

Rimas Zvėga 

                                                                                                                                           PATVIRTINTA

                                                                                                                                            UAB „Ukmergės vandenys“ direktoriaus 

                                                                                                                                            2020 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. V - 017

UAB „UKMERGĖS VANDENYS“

2020 METAIS PLANUOJAMŲ MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ PLANO II DALIS - DARBAI

Eil. Nr.

Pirkimo objekto apibūdinimas

BVPŽ kodas

Numatoma pirkimo vertė (Eur be PVM)

Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratęsimais)

Numatoma pirkimo pradžia (tiksli data arba ketvirtis)

Pirkimo būdas AP, SAK, AK

 

 

 

Pirkimo iniciatorius

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

 Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų betranšėjiniu būdu įrengimo darbų Ukmergės m. Siesikų mstl. Dainavos k. Antakalnio III k., ir Dukstynos kapinėse pirkimas

 

45232151-5

 26 000,00  3 mėn.  Vasario mėn.  Neskelbiama apklausa CVP IS priemonėmis

 

 

VNT ET viršininkas
  S. Užkurėlis

2.

 

Požeminio pramoninio vandens gręžinio įrengimo darbų Ukmergės miesto Dukstynos kapinėse pirkimas

 

45262220-9

4 000,00

4 mėn.

Vasario mėn.

Neskelbiama apklausa CVP IS priemonėmis

 

Vandentiekio stočių tarnybos meistras R.Gilvydis

 


 

 

 

UŽDAROSIOS  AKCINĖS  BENDROVĖS „UKMERGĖS VANDENYS“ 

 DIREKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL DALIES 2020 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO PATVIRTINIMO 

 

2020 m. vasario 19 d. Nr. V-016

Ukmergė

       

               

          T v i r t i n u  UAB „Ukmergės vandenys“ numatomo Viešųjų pirkimų plano 2020 metams šį pirkimą (pridedama).

 

 

Direktorius                                                                                                                                        Rimas Arlinskas

 

Parengė

Viešųjų pirkimų organizatorius

Rimas Zvėga 

                                                                                                                                           PATVIRTINTA

                                                                                                                                            UAB „Ukmergės vandenys“ direktoriaus 

                                                                                                                                            2020 m. vasario 19 d. įsakymu Nr. V - 016 

UAB „UKMERGĖS VANDENYS“

2020 METAIS PLANUOJAMŲ MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ PLANO II DALIS - DARBAI

Eil. Nr.

Pirkimo objekto apibūdinimas

BVPŽ kodas

Numatoma pirkimo vertė (Eur be PVM)

Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratęsimais)

Numatoma pirkimo pradžia (tiksli data arba ketvirtis)

Pirkimo būdas AP, SAK, AK

 

 

 

Pirkimo iniciatorius

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

 

Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų remonto darbų Linų gatvėje Ukmergės m. pirkimas

 

45232151-5

140 000,00

3 mėn.

Vasario mėn.

Neskelbiama apklausa CVP IS priemonėmis

 

VNT ET viršininkas
S. Užkurėlis

 


 

 

 

 

UŽDAROSIOS  AKCINĖS  BENDROVĖS „UKMERGĖS VANDENYS“ 

 DIREKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL DALIES 2020 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO PATVIRTINIMO 

 

2020 m. sausio 24 d. Nr. V-008

Ukmergė

       

               

          T v i r t i n u  UAB „Ukmergės vandenys“ numatomo Viešųjų pirkimų plano 2020 metams šį pirkimą (pridedama).

 

 

Direktorius                                                                                                                                        Rimas Arlinskas

 

Parengė

Viešųjų pirkimų organizatorius

Rimas Zvėga 

                                                                                                                                           PATVIRTINTA

                                                                                                                                            UAB „Ukmergės vandenys“ direktoriaus 

                                                                                                                                            2020 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. V - 008 

UAB „UKMERGĖS VANDENYS“

2020 METAIS PLANUOJAMŲ MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ PLANO II DALIS - DARBAI

Eil. Nr.

Pirkimo objekto apibūdinimas

BVPŽ kodas

Numatoma pirkimo vertė (Eur be PVM)

Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratęsimais)

Numatoma pirkimo pradžia (tiksli data arba ketvirtis)

Pirkimo būdas AP, SAK, AK

 

 

 

Pirkimo iniciatorius

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

 

Geriamojo vandens gerinimo įrenginių remonto darbų Šešuolių k. Ukmergės r. pirkimas

 

45252126-7

20 000,00

4 mėn.

Sausio mėn.

Neskelbiama apklausa CVP IS priemonėmis

 

Vandentiekio stočių tarnybos meistras R.Gilvydis

 


 

 

 

 

UŽDAROSIOS  AKCINĖS  BENDROVĖS „UKMERGĖS VANDENYS“ 

 DIREKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL DALIES 2020 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO PATVIRTINIMO 

 

2020 m. sausio 22 d. Nr. V-007

Ukmergė

       

               

          T v i r t i n u  UAB „Ukmergės vandenys“ numatomo Viešųjų pirkimų plano 2020 metams šį pirkimą (pridedama).

 

 

Direktorius                                                                                                                                        Rimas Arlinskas

 

Parengė

Viešųjų pirkimų organizatorius

Rimas Zvėga 

                                                                                                                                           PATVIRTINTA

                                                                                                                                            UAB „Ukmergės vandenys“ direktoriaus 

                                                                                                                                            2020 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. V - 007

 

UAB „UKMERGĖS VANDENYS“

2020 METAIS PLANUOJAMŲ MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ PLANO III DALIS - PREKĖS

Eil. Nr.

Pirkimo objekto apibūdinimas

BVPŽ kodas

Numatoma pirkimo vertė (Eur be PVM)

Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratęsimais)

Numatoma pirkimo pradžia (tiksli data arba ketvirtis)

Pirkimo būdas AP, SAK, AK

 

 

 

Pirkimo iniciatorius

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

 

Movinių R160 tikslumo klasės vienasraučių šalto vandens skaitiklių D15 pirkimas

 

38421100-3

36 000,00

12 mėn.

Sausio mėn.

Neskelbiama apklausa CVP IS priemonėmis

 Abonentų aptarnavimo ir pardavimų sk. viršininkas A. Rasimavičius

 


 

 

 

 

 

UŽDAROSIOS  AKCINĖS  BENDROVĖS „UKMERGĖS VANDENYS“ 

 DIREKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL DALIES 2020 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO PATVIRTINIMO 

 

2020 m. sausio 7 d. Nr. V-003

Ukmergė

       

               

          T v i r t i n u  UAB „Ukmergės vandenys“ numatomo Viešųjų pirkimų plano 2020 metams šį pirkimą (pridedama).

 

 

Direktorius                                                                                                                                        Rimas Arlinskas

 

Parengė

Viešųjų pirkimų organizatorius

Rimas Zvėga 

                                                                                                                                           PATVIRTINTA

                                                                                                                                            UAB „Ukmergės vandenys“ direktoriaus 

                                                                                                                                            2020 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. V - 003

UAB „UKMERGĖS VANDENYS“

2020 METAIS PLANUOJAMŲ MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ PLANO III DALIS - PREKĖS

Eil. Nr.

Pirkimo objekto apibūdinimas

BVPŽ kodas

Numatoma pirkimo vertė (Eur be PVM)

Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratęsimais)

Numatoma pirkimo pradžia (tiksli data arba ketvirtis)

Pirkimo būdas AP, SAK, AK

 

 

 

Pirkimo iniciatorius

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

 

Vandentiekio PE ir kanalizacijos PVC vamzdžių pirkimas

44163000-0

44163130-0

44162500-8

40 000,00

12 mėn.

Sausio mėn.

Neskelbiama apklausa CVP IS priemonėmis

 

VNT ET viršininkas
S.Užkurėlis