Pirkimų planas 2019 metams

UŽDAROSIOS  AKCINĖS  BENDROVĖS „UKMERGĖS VANDENYS“ 

 DIREKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL DALIES 2019 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO PATVIRTINIMO

 

2019 m. sausio 02 d. Nr. V-001

Ukmergė

 

       T v i r t i n u  UAB „Ukmergės vandenys“ numatomo Viešųjų pirkimų plano 2019 metams šį pirkimą (pridedama).

 

 

Direktorius                                                                                                                                        Rimas Arlinskas

 

 

 

Parengė

Vandentiekio – nuotekų tinklų inžinierius

Aidas Karalevičius

 

                                                                                                                                     PATVIRTINTA

                                                                                                                                     UAB "Ukmergės vandenys" direktoriaus

                                                                                                                                     2019 m. sausio 02 d. įsakymu Nr. V-001 

UAB „UKMERGĖS VANDENYS“

2019 METAIS PLANUOJAMŲ MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ PLANO III DALIS - PREKĖS

Eil. Nr.

Pirkimo objekto apibūdinimas

BVPŽ kodas

Numatoma pirkimo vertė (Eur be PVM)

Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratęsimais)

Numatoma pirkimo pradžia (tiksli data arba ketvirtis)

Pirkimo būdas AP, SAK, AK

 

 

 

Pirkimo iniciatorius

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Movinių viensraučių „C“ klasės šalto vandens skaitiklių D 15 ir D 20 pirkimas

38421100-3

56 000,00

 12 mėn.

Sausio mėn.

Neskelbiama     CVP IS priemonėmis   

Abonentų aptarnavimo ir pardavimų skyriaus viršininkas A. Rasimavičius