Pirkimų planas 2018 metams

UŽDAROSIOS  AKCINĖS  BENDROVĖS „UKMERGĖS VANDENYS“ 

 DIREKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL DALIES 2018 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO PATVIRTINIMO

 

2018 m. gruodžio 05 d. Nr. V-079

Ukmergė

 

       T v i r t i n u  UAB „Ukmergės vandenys“ Viešųjų pirkimų plano 2018 metams šiuos pirkimus (pridedama).

 

 

Direktorius                                                                                                                                        Rimas Arlinskas

 

Parengė

Viešųjų pirkimų organizatorius

Rimas Zvėga

 

                                                                                                                     PATVIRTINTA

                                                                                                                     UAB „Ukmergės vandenys“ direktoriaus 

                                                                                                                     2018 m. gruodžio 05 d. Nr. V-079

UAB „UKMERGĖS VANDENYS“

2018 METAIS PLANUOJAMŲ MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ PLANO III DALIS - PREKĖS

Eil. Nr.

Pirkimo objekto apibūdinimas

BVPŽ kodas

Numatoma pirkimo vertė (Eur be PVM)

Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratęsimais)

Numatoma pirkimo pradžia (tiksli data arba ketvirtis)

Pirkimo būdas AP, SAK, AK

 

 

 

Pirkimo iniciatorius

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Nuotekų perpumpavimo siurblio pirkimas Deltuvos mstl., pirčiai

42122220-8

1 150,00

1 mėn.

Gruodžio mėn.

Neskelbiama apklausa raštu

NVĮ viršininkas Š.Sedleckas

 

 


 

 

 

 

UŽDAROSIOS  AKCINĖS  BENDROVĖS „UKMERGĖS VANDENYS“ 

 DIREKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL DALIES 2018 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO PATVIRTINIMO

 

2018 m. lapkričio 21 d. Nr. V-074

Ukmergė

 

       T v i r t i n u  UAB „Ukmergės vandenys“ Viešųjų pirkimų plano 2018 metams šiuos pirkimus (pridedama).

 

 

Direktorius                                                                                                                                        Rimas Arlinskas

 

Parengė

Viešųjų pirkimų organizatorius

Rimas Zvėga

 

                                                                                                                     PATVIRTINTA

                                                                                                                     UAB „Ukmergės vandenys“ direktoriaus 

                                                                                                                     2018 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. V-074

 

UAB „UKMERGĖS VANDENYS“

2018 METAIS PLANUOJAMŲ MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ PLANO I DALIS - PASLAUGOS

Eil. Nr.

Pirkimo objekto apibūdinimas

BVPŽ kodas

Numatoma pirkimo vertė (Eur be PVM)

Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratęsimais)

Numatoma pirkimo pradžia (tiksli data arba ketvirtis)

Pirkimo būdas AP, SAK, AK

 

 

 

Pirkimo iniciatorius

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Toksinių rodiklių nustatymo geriamame vandenyje paslaugų pirkimas

 

     71900000-7

     79311200-9

 

 

   

3 000,00

Iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo

 

Gruodžio mėn.

 

Apklausa raštu

 

E.Česnaitienė

 


 

 

 

UŽDAROSIOS  AKCINĖS  BENDROVĖS „UKMERGĖS VANDENYS“ 

 DIREKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL DALIES 2018 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO PATVIRTINIMO

 

2018 m. spalio 23 d. Nr. V-066

Ukmergė

 

       T v i r t i n u  UAB „Ukmergės vandenys“ Viešųjų pirkimų plano 2018 metams šiuos pirkimus (pridedama).

 

 

Direktorius                                                                                                                                        Rimas Arlinskas

 

Parengė

Viešųjų pirkimų organizatorius

Rimas Zvėga

 

                                                                                                                     PATVIRTINTA

                                                                                                                     UAB „Ukmergės vandenys“ direktoriaus 

                                                                                                                     2018 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. V-066

 

UAB „UKMERGĖS VANDENYS“

2018 METAIS PLANUOJAMŲ MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ PLANO I DALIS - PASLAUGOS

Eil. Nr.

Pirkimo objekto apibūdinimas

BVPŽ kodas

Numatoma pirkimo vertė (Eur be PVM)

Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratęsimais)

Numatoma pirkimo pradžia (tiksli data arba ketvirtis)

Pirkimo būdas AP, SAK, AK

 

 

 

Pirkimo iniciatorius

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Metinės finansinės ataskaitos audito bei Reguliuojamos veiklos ataskaitos audito paslaugos už 2018 metus pirkimas

 

79212000-3

1 300,00

6 mėn.

IV ketv.

Apklausa raštu

Vyr. buhalterė K.Kairienė

 


 

 

UŽDAROSIOS  AKCINĖS  BENDROVĖS „UKMERGĖS VANDENYS“ 

 DIREKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL DALIES 2018 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO PATVIRTINIMO

 

2018 m. spalio 12 d. Nr. V-063

Ukmergė

 

       T v i r t i n u  UAB „Ukmergės vandenys“ Viešųjų pirkimų plano 2018 metams šiuos pirkimus (pridedama).

 

 

Direktorius                                                                                                                                        Rimas Arlinskas

 

Parengė

Viešųjų pirkimų organizatorius

Rimas Zvėga

 

                                                                                                                     PATVIRTINTA

                                                                                                                     UAB „Ukmergės vandenys“ direktoriaus 

                                                                                                                     2018 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. V-063

 

UAB „UKMERGĖS VANDENYS“

2018 METAIS PLANUOJAMI SUPAPRASTINTI ATVIRI KONKURSAI

Eil. Nr.

Pirkimo objekto apibūdinimas

BVPŽ kodas

Numatoma pirkimo vertė (Eur be PVM)

Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratęsimais)

Numatoma pirkimo pradžia (tiksli data arba ketvirtis)

Pirkimo būdas AP, SAK, AK

 

 

Pirkimo iniciatorius

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Vandentiekio ir nuotekų tinklų

rekonstrukcija Ukmergės mieste

45252100-9

71320000-7

435 000,00

37 mėn.

IV ketv.

SAK

Viešųjų pirkimų komisija

 


 

 

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS

“UKMERGĖS VANDENYS’’ DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL UAB „UKMERGĖS VANDENYS“ DIREKTORIAUS

2018-02-09  ĮSAKYMO NR. V-009 DALINIO PAKEITIMO

 

2018 m. spalio 12 d.  Nr. V-062

Ukmergė

  

               Iš dalies  k e i č i u UAB „Ukmergės vandenys“ direktoriaus 2018-02-09 įsakymą Nr. V-009 „Dėl dalies 2018 m. viešųjų pirkimų plano sumos pakeitimo“:

              1. Dėl perkamų paslaugų apimties padidėjimo, pirkimo „Toksinių rodiklių nustatymo geriamame vandenyje tyrimų“ (BVPŽ kodas 71900000-7) ankstesnę 2 500,00 Eurų sumą be PVM, p a d i d i n u  iki 2 800,00 Eurų sumos be PVM.

              2. Viešųjų pirkimų plane pakeisti „Toksinių rodiklių nustatymo geriamame vandenyje tyrimų“ pirkimo sumą.

 

Direktorius                                                                                                                                                            Rimas Arlinskas                      

  

Parengė

Viešųjų pirkimų organizatorius

Rimas Zvėga

 


 

 

 

UŽDAROSIOS  AKCINĖS  BENDROVĖS „UKMERGĖS VANDENYS“ 

 DIREKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL DALIES 2018 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO PATVIRTINIMO

 

2018 m. rugsėjo 27 d. Nr. V-056

Ukmergė

 

       T v i r t i n u  UAB „Ukmergės vandenys“ Viešųjų pirkimų plano 2018 metams šiuos pirkimus (pridedama).

 

 

Direktorius                                                                                                                                                            Rimas Arlinskas

 

Parengė

Viešųjų pirkimų organizatorius

Rimas Zvėga

                                                                                                                     PATVIRTINTA

                                                                                                                     UAB „Ukmergės vandenys“ direktoriaus 

                                                                                                                     2018 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. V-056

 

UAB „UKMERGĖS VANDENYS“

2018 METAIS PLANUOJAMŲ MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ PLANO III DALIS - PREKĖS

Eil. Nr.

Pirkimo objekto apibūdinimas

BVPŽ kodas

Numatoma pirkimo vertė (Eur be PVM)

Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratęsimais)

Numatoma pirkimo pradžia (tiksli data arba ketvirtis)

Pirkimo būdas AP, SAK, AK

 

 

 

Pirkimo iniciatorius

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

   Nuotekų perpumpavimo siurblio pirkimas stočiai Nr.4

4212222-8

 15 000,00

Iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo

Rugsėjo mėn.

Neskelbiama apklausa raštu CVP IS priemonėmis

NVĮ viršininkas Š.Sedleckas

 


 

 

 

UŽDAROSIOS  AKCINĖS  BENDROVĖS „UKMERGĖS VANDENYS“ 

 DIREKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL DALIES 2018 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO PATVIRTINIMO

 

2018 m. rugsėjo 21 d. Nr. V-054

Ukmergė

 

       T v i r t i n u  UAB „Ukmergės vandenys“ Viešųjų pirkimų plano 2018 metams šiuos pirkimus (pridedama).

 

 

Direktorius                                                                                                                                        Rimas Arlinskas

 

Parengė

Viešųjų pirkimų organizatorius

Rimas Zvėga

                                                                                                                     PATVIRTINTA

                                                                                                                     UAB „Ukmergės vandenys“ direktoriaus 

                                                                                                                     2018 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. V-054

 

UAB „UKMERGĖS VANDENYS“

2018 METAIS PLANUOJAMŲ MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ PLANO II DALIS - DARBAI

Eil. Nr.

Pirkimo objekto apibūdinimas

BVPŽ kodas

Numatoma pirkimo vertė (Eur be PVM)

Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratęsimais)

Numatoma pirkimo pradžia (tiksli data arba ketvirtis)

Pirkimo būdas AP, SAK, AK

 

 

 

Pirkimo iniciatorius

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Vandentiekio tinklų Paupio g. Ukmergėje rekonstravimo darbų pirkimas

45231300-8

 90 000,00

12 mėn.

Rugsėjo mėn.

Neskelbiama apklausa raštu CVP IS priemonėmis

NVT inžinierė R. Duganova

 


 

 

UŽDAROSIOS  AKCINĖS  BENDROVĖS „UKMERGĖS VANDENYS“ 

 DIREKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL DALIES 2018 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO PATVIRTINIMO

 

2018 m. rugsėjo 21 d. Nr. V-053

Ukmergė

 

       T v i r t i n u  UAB „Ukmergės vandenys“ Viešųjų pirkimų plano 2018 metams šiuos pirkimus (pridedama).

 

 

Direktorius                                                                                                                                        Rimas Arlinskas

 

Parengė

Viešųjų pirkimų organizatorius

Rimas Zvėga

                                                                                                                     PATVIRTINTA

                                                                                                                     UAB „Ukmergės vandenys“ direktoriaus 

                                                                                                                     2018 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. V-053

 

UAB „UKMERGĖS VANDENYS“

2018 METAIS PLANUOJAMŲ MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ PLANO III DALIS - PREKĖS

Eil. Nr.

Pirkimo objekto apibūdinimas

BVPŽ kodas

Numatoma pirkimo vertė (Eur be PVM)

Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratęsimais)

Numatoma pirkimo pradžia (tiksli data arba ketvirtis)

Pirkimo būdas AP, SAK, AK

 

 

 

Pirkimo iniciatorius

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Septynių panardinamų nuotekų siurblių pirkimas

4212222-8

 1 750,00

Iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo

Rugsėjo mėn.

Neskelbiama apklausa raštu CVP IS priemonėmis

NVĮ viršininkas Š.Sedleckas

 


 

 

UŽDAROSIOS  AKCINĖS  BENDROVĖS „UKMERGĖS VANDENYS“ 

 DIREKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL DALIES 2018 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO PATVIRTINIMO

 

2018 m. rugsėjo 20 d. Nr. V-052

Ukmergė

 

       T v i r t i n u  UAB „Ukmergės vandenys“ Viešųjų pirkimų plano 2018 metams šiuos pirkimus (pridedama).

 

 

Direktorius                                                                                                                                        Rimas Arlinskas

 

Parengė

Viešųjų pirkimų organizatorius

Rimas Zvėga

                                                                                                                     PATVIRTINTA

                                                                                                                     UAB „Ukmergės vandenys“ direktoriaus 

                                                                                                                     2018 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. V-052

 

UAB „UKMERGĖS VANDENYS“

2018 METAIS PLANUOJAMŲ MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ PLANO I DALIS - PASLAUGOS

Eil. Nr.

Pirkimo objekto apibūdinimas

BVPŽ kodas

Numatoma pirkimo vertė (Eur be PVM)

Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratęsimais)

Numatoma pirkimo pradžia (tiksli data arba ketvirtis)

Pirkimo būdas AP, SAK, AK

 

 

 

Pirkimo iniciatorius

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Paupio, Kareivinių g. Ukmergėje statybos darbų su projektavimu“ administravimo ir statybų techninės priežiūros paslaugų pirkimas

71520000-9

 1 800,00

12 mėn.

Rugsėjo mėn.

Neskelbiama apklausa raštu

VNT inžinierė R. Duganova

 


 

 

UŽDAROSIOS  AKCINĖS  BENDROVĖS „UKMERGĖS VANDENYS“ 

 DIREKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL DALIES 2018 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO PATVIRTINIMO

 

2018 m. rugpjūčio 08 d. Nr. V-044

Ukmergė

 

       T v i r t i n u  UAB „Ukmergės vandenys“ Viešųjų pirkimų plano 2018 metams šiuos pirkimus (pridedama).

  

 

 

Direktorius                                                                                                                                        Rimas Arlinskas

 

 

 

                                                                                                                     PATVIRTINTA

                                                                                                                     UAB „Ukmergės vandenys“ direktoriaus 

                                                                                                                     2018 m. rugpjūčio 08 d. įsakymu Nr. V-044

 

UAB „UKMERGĖS VANDENYS“

2018 METAIS PLANUOJAMŲ MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ PLANO III DALIS - PREKĖS

Eil. Nr.

Pirkimo objekto apibūdinimas

BVPŽ kodas

Numatoma pirkimo vertė (Eur be PVM)

Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratęsimais)

Numatoma pirkimo pradžia (tiksli data arba ketvirtis)

Pirkimo būdas AP, SAK, AK

 

 

 

Pirkimo iniciatorius

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

 

 

Vakuminio kompresoriaus pirkimas

42123000-7

2 300,00

1 mėn.

Rugpjūčio mėn.

Apklausa žodžiu

Transporto tarnyba Mechanikas S.Rudys

 


 

 

 

                                                                                                                                                       

UŽDAROSIOS  AKCINĖS  BENDROVĖS „UKMERGĖS VANDENYS“ 

 DIREKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL DALIES 2018 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO PATVIRTINIMO

 

2018 m. liepos 10 d. Nr. V-037

Ukmergė

 

       T v i r t i n u  UAB „Ukmergės vandenys“ Viešųjų pirkimų plano 2018 metams šiuos pirkimus (pridedama).

  

 

 

Direktorius                                                                                                                                        Rimas Arlinskas

 

 

Parengė

Viešųjų pirkimų organizatorius

Rimas Zvėga

 

                                                                                                                  PATVIRTINTA

                                                                                                                  UAB „Ukmergės vandenys“ direktoriaus 

                                                                                                                  2018 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. V-037

 

UAB „UKMERGĖS VANDENYS“

2018 METAIS PLANUOJAMŲ MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ PLANO II DALIS - DARBAI

Eil. Nr.

Pirkimo objekto apibūdinimas

BVPŽ kodas

Numatoma pirkimo vertė (Eur be PVM)

Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratęsimais)

Numatoma pirkimo pradžia (tiksli data arba ketvirtis)

Pirkimo būdas AP, SAK, AK

 

 

 

Pirkimo iniciatorius

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Paviršinių nuotekų šalinimo tinklų Deltuvos ir Žiedo g. Ukmergėje statybos darbų su projektavimu pirkimas

45232130-2

 135 730,00

12 mėn.

Liepos mėn.

Neskelbiama AP CVP IS priemonėmis

VNT inžinierius A.Karalevičius

 

 


 

 

UŽDAROSIOS  AKCINĖS  BENDROVĖS „UKMERGĖS VANDENYS“ 

 DIREKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL DALIES 2018 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO PATVIRTINIMO

 

2018 m. liepos 09 d. Nr. V-036

Ukmergė

 

       T v i r t i n u  UAB „Ukmergės vandenys“ Viešųjų pirkimų plano 2018 metams šiuos pirkimus (pridedama).

  

 

 

Direktorius                                                                                                                                        Rimas Arlinskas

 

 

Parengė

Viešųjų pirkimų organizatorius

Rimas Zvėga

 

 

 

                                                                                                                  PATVIRTINTA

                                                                                                                  UAB „Ukmergės vandenys“ direktoriaus 

                                                                                                                  2018 m. liepos 09 d. įsakymu Nr. V-036

 

UAB „UKMERGĖS VANDENYS“

2018 METAIS PLANUOJAMŲ MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ PLANO II DALIS - DARBAI

Eil. Nr.

Pirkimo objekto apibūdinimas

BVPŽ kodas

Numatoma pirkimo vertė (Eur be PVM)

Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratęsimais)

Numatoma pirkimo pradžia (tiksli data arba ketvirtis)

Pirkimo būdas AP, SAK, AK

 

 

 

Pirkimo iniciatorius

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Paupio, Kareivinių g. Ukmergėje statybos darbai su projektavimu pirkimas

45252100-9

79 000,00

12 mėn.

Liepos mėn.

Neskelbiama AP CVP IS priemonėmis

VNT inžinierė R. Duganova

 


 

 

UŽDAROSIOS  AKCINĖS  BENDROVĖS „UKMERGĖS VANDENYS“ 

 DIREKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL DALIES 2018 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO PATVIRTINIMO

 

2018 m. vasario 09 d. Nr. V-009

Ukmergė

       T v i r t i n u  UAB „Ukmergės vandenys“ Viešųjų pirkimų plano 2018 metams šiuos pirkimus (pridedama).

  

 

 

Direktorius                                                                                                                                        Rimas Arlinskas

 

 

Parengė

Viešųjų pirkimų organizatorius

Rimas Zvėga

 

 

 

                                                                                                                  PATVIRTINTA

                                                                                                                  UAB „Ukmergės vandenys“ direktoriaus 

                                                                                                                  2018 m. vasario 09 d. įsakymu Nr. V-009

 

UAB „UKMERGĖS VANDENYS“

2018 METAIS PLANUOJAMŲ MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ PLANO I DALIS - PASLAUGOS

Eil. Nr.

Pirkimo objekto apibūdinimas

BVPŽ kodas

Numatoma pirkimo vertė (Eur be PVM)

Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratęsimais)

Numatoma pirkimo pradžia (tiksli data arba ketvirtis)

Pirkimo būdas AP, SAK, AK

 

 

 

Pirkimo iniciatorius

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Vandens apskaitos prietaisų remonto, reguliavimo bei jų metrologinės patikros paslaugų pirkimas

 

 

50411100-0

(1 kateg.)

 

8 000,00

 

 

12 mėn.

2018m. lapkritis

Neskelbiama apklausa

Abonentų aptarnavimo ir pardavimų sk. viršininkas A.Rasimavičius

2.

 

Gręžinių tamponavimas

 

76491000-1

(27-kitos paslaugos)

 

 

2 000,00

 

 

 

2 mėn.

 

II ketv.

Neskelbiama apklausa

VNT

Meistras R.Gilvydis

3.

Judriojo (mobilaus)

ryšio ir duomenų

perdavimo (telemetrijos

paslaugų pirkimas

 

64212000-5

(5- kateg.)

2 000,00

24 mėn.

II ketv.

Neskelbiama apklausa

Viešųjų pirkimų organizatorius R.Zvėga

  4.

Transporto priemonių civilinės

atsakomybės privalomo, Kasko ir

bendrovės darbuotojų nuo

nelaimingų atsitikimų draudimo

paslaugų pirkimas

 

66516100-1

66512100-3

(6 kateg.)

7 000,00

12 mėn.

I ketv.

Neskelbiama apklausa

Transporto tarnyba mechanikas S.Rudys

  5.

Dumblo, komposto ir nuotekų tyrimai

71900000-7

(12 kateg.)

1 100,00

12 mėn.

II ketv.

Neskelbiama apklausa

Laboratorijos vedėja E.Česnaitienė

6.

Geriamojo vandens toksinių rodiklių tyrimai

71900000-7

(12 kateg.)

79311200-9

(27-kitos paslaugos)

2 500,00

12 mėn.

III ketv.

Neskelbiama apklausa

Laboratorijos vedėja E.Česnaitienė

7.

Prietaisų, termometrų metrologinė patikra

50410000-2

(1 kateg.)

600,00

12 mėn.

III ketv.

Neskelbiama apklausa

Laboratorijos vedėja E.Česnaitienė

 

 

 

Bendra paslaugų suma 23 200,00

 

 

 

 

 

                                                                                                                     PATVIRTINTA

                                                                                                                     UAB „Ukmergės vandenys“ direktoriaus

                                                                                                                     2018 m. vasario 09 d. įsakymu Nr. V-009

UAB „UKMERGĖS VANDENYS“

2018 METAIS PLANUOJAMŲ MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ PLANO II DALIS - DARBAI

Eil.

Nr.

Pirkimo objekto apibūdinimas

BVPŽ kodas

Numatomo pirkimo vertė (Eur be PVM)

Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratęsimais)

Numatomo pirkimo pradžia (tiksli data arba ketvirtis)

Pirkimo būdas

Pirkimo iniciatorius

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

CPP transformatorinės pastato stogo remonto darbai

45261900-3

10 000,00

2 mėn.

I – ketv.

Neskelbiama apklausa

NVĮ viršininkas Š.Sedleckas

2.

Cirkuliacinio dumblo linijų vamzdynų keitimas į naujus

45231300-8

50 000,00

2 mėn.

II-III ketv.

Neskelbiama apklausa

NVĮ viršininkas Š.Sedleckas

3.

Miesto NVĮ aerotanko gelžbetoninių sienų remontas

45259200-9

5 000,00

2 mėn.

II-III ketv.

Neskelbiama apklausa

NVĮ viršininkas Š.Sedleckas

4.

Gamybinio-laboratorinio pastato stogo remonto darbai

45261900-3

4 800,00

2 mėn.

II- ketv.

Neskelbiama apklausa

NVĮ viršininkas Š.Sedleckas

5.

Šventupės k., pagrindinės siurblinės stogo remonto ir sienų skardinimo darbai

45210000-2

5 000,00

2 mėn.

III- ketv.

Neskelbiama apklausa

NVĮ viršininkas Š.Sedleckas

6.

Jasiuliškio k., geriamojo vandens valymo įrenginių statybos darbai

45252126-7

60 000,00

2 mėn.

II – ketv.

Neskelbiama apklausa

VNT meistras R.Gilvydis

7.

Vandens gręžinių gręžimas

4526222-9

6 000,00

3 mėn.

II- ketv.

Neskelbiama apklausa

VNT meistras R.Gilvydis

8.

Vandens gerinimo įrenginių remontas Šventupės k.

45252126-7

9 000,00

2 mėn.

II- ketv.

Neskelbiama apklausa

VNT meistras R.Gilvydis

9.

Įžeminimo kontūrų renovacijos darbai

45259200-9

1 900,00

2 mėn.

II – ketv.

Neskelbiama apklausa

Energetinė tarnyba Vyr. energetikas M.Šapola

10.

Miesto NVĮ laborat. Korpuso katilinės kamino remonto darbai

45453100-8

1 900,00

2 mėn.

III-ketv.

Neskelbiama apklausa

Energetinė tarnyba Vyr. energetikas M.Šapola

 

 

 

Bendra darbų suma 180 600,00 Eur

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             PATVIRTINTA

                                                                                                                             UAB „Ukmergės vandenys“ direktoriaus

                                                                                                                             2018 m. vasario 09 d. įsakymu Nr. V-009

UAB „UKMERGĖS VANDENYS“

2018 METAIS PLANUOJAMŲ MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ PLANO III DALIS - PREKĖS

Eil.

Nr.

Pirkimo objekto apibūdinimas

BVPŽ kodas

Numatomo pirkimo vertė (Eur be PVM)

Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratęsimais)

Numatomo pirkimo pradžia (tiksli data arba ketvirtis)

Pirkimo būdas

Pirkimo iniciatorius

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Polimerų pirkimas dumblo sausinimui

24327000-2

30 250,00

12 mėn.

II- ketv.

Neskelbiama apklausa

NVĮ viršininkas Š.Sedleckas

2.

Miesto pagrindinės nuotekų siurblinės (NS-4) siurblio pirkimas

42122220-8

15 000,00

2 mėn.

II- ketv.

Neskelbiama apklausa

NVĮ viršininkas Š.Sedleckas

3.

Vieno naujo siurblio nuotekų perpumpavimo siurblinėje Nr.6 pirkimas

42122220-8

2 900,00

2 mėn.

I-  ketv.

Neskelbiama apklausa

NVĮ viršininkas Š.Sedleckas

4.

Dviejų naujų siurblių nuotekų perpumpavimo siurblinėje Antakalnio III k. Nr.1 pirkimas

42122220-8

5 600,00

2 mėn.

I- ketv.

Neskelbiama apklausa

NVĮ viršininkas Š.Sedleckas

5.

Naujo siurblio nuotekų perpumpavimo siurblinėje Želvos mstl., Nr. 1 pirkimas

42122220-8

2 800,00

2 mėn.

I- ketv.

Neskelbiama apklausa

NVĮ viršininkas Š.Sedleckas

6.

Dviejų naujų siurblių nuotekų perpumpavimo siurblinėje Tulpiakiemio k. Nr.1 pirkimas

42122220-8

5 800,00

2 mėn.

I- ketv.

Neskelbiama apklausa

NVĮ viršininkas Š.Sedleckas

7.

Perteklinio dumblo siurblio keitimas į naują

42122220-8

10 000,00

2 mėn.

IV- ketv.

Neskelbiama apklausa

NVĮ viršininkas Š.Sedleckas

8.

Naujo siurblio nuotekų perpumpavimo siurblinėje Nr.3 pirkimas

42122220-8

5 500,00

2 mėn.

I-ketv.

Neskelbiama apklausa

NVĮ viršininkas Š.Sedleckas

9.

Elektros variklių ir transformatorių dalių pirkimas

31160000-5

1 700,00

2 mėn.

II- ketv.

Neskelbiama apklausa

Energetinė tarnyba Vyr. energetikas M.Šapola

10.

Elektros aparatūra elektrinėms grandinėms jungti pirkimas

31210000-1

4 700,00

2 mėn.

II- ketv.

Neskelbiama apklausa

Energetinė tarnyba Vyr. energetikas M.Šapola

11.

Elektros grandinių elementų (transformatorių) pirkimas

31220000-4

1 500,00

2 mėn.

II- ketv.

Neskelbiama apklausa

Energetinė tarnyba Vyr. energetikas M.Šapola

12.

Elektros skirstymo ir valdymo aparatūros dalių pirkimas

31230000-7

6 500,00

2 mėn.

II- ketv.

Neskelbiama apklausa

Energetinė tarnyba Vyr. energetikas M.Šapola

13.

Elektros skirstymo kabelių pirkimas

31320000-5

1 200,00

2 mėn.

II- ketv.

Neskelbiama apklausa

Energetinė tarnyba Vyr. energetikas M.Šapola

14.

Izoliuotojo kabelio priedų pirkimas

31340000-1

500,00

2 mėn.

II- ketv.

Neskelbiama apklausa

Energetinė tarnyba Vyr. energetikas M.Šapola

15.

Duomenų perdavimo ir valdymo elektros laidininkų pirkimas

31350000-4

1 100,00

2 mėn.

III- ketv.

Neskelbiama apklausa

Energetinė tarnyba Vyr. energetikas M.Šapola

16.

Elektros akumuliatorių pirkimas

31430000-9

350,00

2 mėn.

III- ketv.

Neskelbiama apklausa

Energetinė tarnyba Vyr. energetikas M.Šapola

17.

Kaitrinių elektros lempų pirkimas

31510000-4

330,00

2 mėn.

III- ketv.

Neskelbiama apklausa

Energetinė tarnyba Vyr. energetikas M.Šapola

18.

Šviestuvų pirkimas

31520000-7

580,00

2 mėn.

III- ketv.

Neskelbiama apklausa

Energetinė tarnyba Vyr. energetikas M.Šapola

19.

Lempų ir apšvietimo įrenginių dalių pirkimas

31530000-0

560,00

2 mėn.

III- ketv.

Neskelbiama apklausa

Energetinė tarnyba Vyr. energetikas M.Šapola

20.

Mašinų ir aparatų elektrinių dalių pirkimas

31670000-3

2 200,00

2 mėn.

 IV- ketv.

Neskelbiama apklausa

Energetinė tarnyba Vyr. energetikas M.Šapola

21.

Elektrinių maitinimo šaltinių pirkimas

31680000-6

440,00

2 mėn.

 IV- ketv.

Neskelbiama apklausa

Energetinė tarnyba Vyr. energetikas M.Šapola

22.

Elektroninių ir elektrotechninių reikmenų pirkimas

31700000-3

780,00

2 mėn.

IV- ketv.

Neskelbiama apklausa

Energetinė tarnyba Vyr. energetikas M.Šapola

23.

Slėgio matavimo ir valdymo prietaisų pirkimas

38420000-5

440,00

2 mėn.

IV- ketv.

Neskelbiama apklausa

Energetinė tarnyba Vyr. energetikas M.Šapola

24.

Karšto vandens katilų pirkimas

42161000-5

500,00

2 mėn.

 IV- ketv.

Neskelbiama apklausa

Energetinė tarnyba Vyr. energetikas M.Šapola

25.

Įrankių pirkimas

44510000-8

500,00

2 mėn.

 IV- ketv.

Neskelbiama apklausa

Energetinė tarnyba Vyr. energetikas M.Šapola

26.

Geriamojo vandens valymo filtrų užpildų pirkimas

24962000-5

24965000-6

3 000,00

2 mėn.

I- ketv.

Neskelbiama apklausa

VNT meistras R.Gilvydis

27.

Kompresoriaus ir oro dalių pirkimas

42123400-1

1 000,00

2 mėn.

IV- ketv.

Neskelbiama apklausa

VNT meistras R.Gilvydis

28.

Automatinių nuorinimo vožtuvų DN25 pirkimas

42131100-7

500,00

2 mėn.

I- ketv.

Neskelbiama apklausa

VNT meistras R.Gilvydis

29.

Hidroforų pirkimas

44615100-5

600,00

2 mėn.

III- ketv.

Neskelbiama apklausa

VNT meistras R.Gilvydis

30.

Drėgmės surinkėjų pirkimas

42500000-1

600,00

2 mėn.

III- ketv.

Neskelbiama apklausa

VNT meistras R.Gilvydis

31.

Gręžinių siurblių pirkimas

42122130-0

4 500,00

12 mėn. su galimybe pratęsti iki 36 mėn.

I- ketv.

Neskelbiama apklausa

VNT meistras R.Gilvydis

32.

Vejapjovės (krūmapjovės) pirkimas

16311100-8

900,00

2 mėn.

II- ketv.

Neskelbiama apklausa

VNT meistras R.Gilvydis

33.

Smėlio ir žvyro pirkimas

14211000-3

14212120-7

800,00

12 mėn.

II- ketv.

Neskelbiama apklausa

VNT ET viršininkas S.Užkurėlis

34.

Benzininio trimerio pirkimas

16311100-8

700,00

2 mėn.

II- ketv.

Neskelbiama apklausa

VNT ET viršininkas S.Užkurėlis

35.

Asfaltbetonio pirkimas

44113620-7

2 800,00

10 mėn.

I- ketv.

Neskelbiama apklausa

VNT ET viršininkas S.Užkurėlis

36.

Uždaromosios armatūros (sklendžių, teleskopų, ventilių) pirkimas

42131000-6

31 000,00

24 mėn.

I- ketv.

Neskelbiama apklausa

VNT ET viršininkas S.Užkurėlis

37.

Vandentiekio PE ir kanalizacijos PVC vamzdžių pirkimas

44163000-0

25 000,00

12 mėn.

II- ketv.

Neskelbiama apklausa

VNT ET viršininkas S.Užkurėlis

38.

Gelžbetoninių gaminių pirkimas

44423700-8

3 000,00

12 mėn.

II- ketv.

Neskelbiama apklausa

VNT ET viršininkas S.Užkurėlis

39.

Granulių patalpų šildymui pirkimas

09110000-3

1 400,00

2 mėn.

IV- ketv.

Neskelbiama apklausa

VNT ET viršininkas S.Užkurėlis

40.

Krovininio automobilio (savivarčio su manipuliatoriumi) pirkimas

34142300-7

40 000,00

4 mėn.

III – ketv.

Neskelbiama apklausa

Transporto tarnyba mechanikas S.Rudys

41.

Tepalų ir alyvos pirkimas

09211100-2

09211600-7

3 000,00

12 mėn.

I- ketv.

Neskelbiama apklausa

žodžiu

Transporto tarnyba mechanikas S.Rudys

42.

Traktorių, priekabų padangų pirkimas

34352300-2

10 000,00

12 mėn.

II- ketv.

Neskelbiama apklausa

Transporto tarnyba mechanikas S.Rudys

43.

Traktorių ir ekskavatorių dalių pirkimas

34300000-0

15 000,00

12 mėn.

II- ketv.

Neskelbiama apklausa

Transporto tarnyba mechanikas S.Rudys

44.

Automobilių padangų pirkimas

34350000-5

2 000,00

12 mėn.

III – ketv.

Neskelbiama apklausa

Transporto tarnyba mechanikas S.Rudys

45.

Automobilių atsarginių dalių pirkimas

34300000-0

12 000,00

12 mėn.

III – ketv.

Neskelbiama apklausa

Transporto tarnyba mechanikas S.Rudys

46.

Mini ekskavatoriaus pirkimas

43260000-3

32 000,00

3 mėn.

II- ketv.

Neskelbiama apklausa

Transporto tarnyba mechanikas S.Rudys

47.

Metalų ir varžtų pirkimas

44531400-5

3 300,00

12 mėn. su galimybe pratesti iki 36 mėn.

II- ketv.

Neskelbiama apklausa

Transporto tarnyba mechanikas S.Rudys

48.

Colilert -18 įrenginio pirkimas

33696300-8

31515000-9

2 500,00

3 mėn.

I- ketv.

Neskelbiama apklausa

žodžiu

Laboratorijos vedėja E. Česnaitienė

49.

Dviejų pH matuoklių elektrodų pirkimas

38416000-4

350,00

2 mėn.

III – ketv.

Neskelbiama apklausa

žodžiu

Laboratorijos vedėja E. Česnaitienė

50.

Dozatoriaus atsparaus rūgštims pirkimas

38410000-2

250,00

2 mėn.

IV – ketv.

Neskelbiama apklausa

žodžiu

Laboratorijos vedėja E. Česnaitienė

51.

Elektroninio kolonijų skaičiavimo pieštuko pirkimas

38420000-5

340,00

2 mėn.

II- ketv.

Neskelbiama apklausa

žodžiu

Laboratorijos vedėja E. Česnaitienė

52.

Stiklinių indų ir termometrų pirkimas

33793000-5

280,00

12 mėn.

I-IV ketv.

Neskelbiama apklausžodžiu

Laboratorijos vedėja E. Česnaitienė

53.

Movinių viensraučių „C“ kl., vandens skaitiklių D15 be antgalių pirkimas

38421100-3

45 000,00

12 mėn.

2017 m. vasario mėn.

Skelbiama apklausa

Abonentų aptarnavimo ir pardavimų skyriaus viršininkas A.Rasimavičius

54.

Atsiskaitymo knygelių pirkimas

30193000-8

500,00

12 mėn.

2017 m. vasario mėn.

Neskelbiama apklausa

žodžiu

Abonentų aptarnavimo ir pardavimų skyriaus viršininkas A.Rasimavičius

55.

Mobilių telefonų pirkimas

32250000-0

5000,00

24 mėn.

2018 m. III ketv.

Mažos vertės atviras konkursas CVP IS priemonėmis

Viešųjų pirkimų organizatorius R. Zvėga

 

 

 

Bendra prekių suma 347 935,00 Eur be PVM

 

 

 

 

 

 

 


 

 

UŽDAROSIOS  AKCINĖS  BENDROVĖS „UKMERGĖS VANDENYS“ 

 DIREKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL DALIES 2018 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO PATVIRTINIMO

 

2018 m. sausio 23 d. Nr. V-008

Ukmergė

       T v i r t i n u  UAB „Ukmergės vandenys“ Viešųjų pirkimų plano 2018 metams šiuos pirkimus (pridedama).

 

 

 

Direktoriaus pavaduotojas

l.e. direktoriaus pareigas                                                                                              Stanislavas Gilvydis                                                                                                                                             

 

Parengė

Viešųjų pirkimų organizatorius

Rimas Zvėga

 

                                                                                                               PATVIRTINTA

                                                                                                               UAB „Ukmergės vandenys“ direktoriaus pavaduotojo

                                                                                                               l.e. direktoriaus pareigas             

                                                                                                               2018 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. V-008

 

UAB „UKMERGĖS VANDENYS“

2018 METAIS PLANUOJAMŲ MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ PLANO I DALIS - PASLAUGOS

Eil. Nr.

Pirkimo objekto apibūdinimas

BVPŽ kodas

Numatoma pirkimo vertė (Eur be PVM)

Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratęsimais)

Numatoma pirkimo pradžia (tiksli data arba ketvirtis)

Pirkimo būdas AP, SAK, AK

 

 

 

Pirkimo iniciatorius

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų Siesikų mstl., Siesikų sen., Ukmergės r. sav., naujos statybos projekto ekspertizės pirkimas

71319000-7

800,00

3 mėn.

Sausio mėn.

Neskelbiama apklausa raštu CVP IS priemonėmis

UAB „Ukmergės vandenys“

 


 

 

UŽDAROSIOS  AKCINĖS  BENDROVĖS „UKMERGĖS VANDENYS“ 

 DIREKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL DALIES 2018 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO PATVIRTINIMO

 

2018 m. sausio 08 d. Nr. V-003

Ukmergė

       T v i r t i n u  UAB „Ukmergės vandenys“ Viešųjų pirkimų plano 2018 metams šiuos pirkimus (pridedama).

 

 

Direktorius                                                                                                                                        Rimas Arlinskas

 

Parengė

Viešųjų pirkimų organizatorius

Rimas Zvėga

 

                                                                                                                                   PATVIRTINTA

                                                                                                                                   UAB „Ukmergės vandenys“ direktoriaus 

                                                                                                                                   2018 m. sausio 08 d. įsakymu Nr. V-003

 

UAB „UKMERGĖS VANDENYS“

2018 METAIS PLANUOJAMŲ MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ PLANO I DALIS - PASLAUGOS

Eil. Nr.

Pirkimo objekto apibūdinimas

BVPŽ kodas

Numatoma pirkimo vertė (Eur be PVM)

Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratęsimais)

Numatoma pirkimo pradžia (tiksli data arba ketvirtis)

Pirkimo būdas AP, SAK, AK

 

 

 

Pirkimo iniciatorius

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų statybos Balelių – Viškonių kaimuose techninio projekto parengimo paslaugų pirkimas

71319000-7

6 000,00

1 mėn.

Sausio mėn.

Neskelbiama AP CVP IS priemonėmis

VNT ET viršininkas

S.Užkurėlis

 


 

 

UŽDAROSIOS  AKCINĖS  BENDROVĖS „UKMERGĖS VANDENYS“ 

 DIREKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL DALIES 2018 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO PATVIRTINIMO

 

2018 m. sausio 09 d. Nr. V-004

Ukmergė

       T v i r t i n u  UAB „Ukmergės vandenys“ Viešųjų pirkimų plano 2018 metams šiuos pirkimus (pridedama).

 

 

 

Direktorius                                                                                                                                        Rimas Arlinskas

 

 

Parengė

Viešųjų pirkimų organizatorius

Rimas Zvėga

 

                                                                                                                           PATVIRTINTA

                                                                                                                           UAB „Ukmergės vandenys“ direktoriaus 

                                                                                                                           2018 m. sausio 09 d. įsakymu Nr. V-004

 

UAB „UKMERGĖS VANDENYS“

2018 METAIS PLANUOJAMŲ MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ PLANO I DALIS - PASLAUGOS

Eil. Nr.

Pirkimo objekto apibūdinimas

BVPŽ kodas

Numatoma pirkimo vertė (Eur be PVM)

Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratęsimais)

Numatoma pirkimo pradžia (tiksli data arba ketvirtis)

Pirkimo būdas AP, SAK, AK

 

 

 

Pirkimo iniciatorius

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

 

 Komercinio automobilio pirkimas

34144750-0

16 000,00

1 mėn.

Sausio mėn.

Neskelbiama AP CVP IS priemonėmis

Transporto tarnyba Mechanikas S.Rudys

 


 

 

.