Nuotekų tvarkymo kokybė

        Bendrovės eksploatuojamuose nuotekų valymo įrenginiuose nuotekos išvalomos neviršijant Taršos leidimuose nustatytų nuotekų išvalymo reikalavimų. Nuotekų ir išleidžiamo į aplinką paviršinio vandens kokybės tyrimus atlieka UAB "Ukmergės vandenys" nuotekų laboratorija, turinti leidimą atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir aplinkos tyrimus. Informacija apie kiekvienoje valykloje išvalytą nuotekų kiekį ir išvalytų nuotekų vidutinius metinius rodiklius pateikiama lentelėje.

 

Ukmergės r. nuotekų valyklose išvalytų nuotekų kiekiai ir vidutinis metinis išleidžiamų į aplinką nuotekų užterštumas

Eil. Nr. Nuotekų valykla Išvalytų nuotekų kiekis, tūkst.m3/metus Nustatytas išleidimo normatyvas, mg/l Vidutinis metinis išleidžiamų nuotekų užterštumas, mg/l
2018 m. 2019 m. Teršalo pavadinimas Reikšmė 2018 m. 2019 m.
1 Ukmergė 1617,41 1034,171  BDS7 17 4,757  5,66
BN 15 6,383  5,824
BP 2 0,654  0,864
2 Antakalnis III 2,817 2,767  BDS7 23 8,839  6,035
BN 30 10,082  8,818
BP 4 2,449  2,927
3 Dainava 10,303 13,275  BDS7 23 7,046  11,445
4 Deltuva 12,267 9,952  BDS7 23 10,467  14,67
BN 30 7,043  6,431
BP 4 2,829  2,663
5 Jasiuliškis 19,768 19,309  BDS7 23 12,608

 4,387

6 Laumėnai 3,509 4,61  BDS7 23 5,329  2,863
7 Lyduokiai 5,661 6,022  BDS7 23 5,9  6,659
8 Pabaiskas 3,023 3,242  BDS7 23 6,351  5,922
9 Rečionys 12,77 7,479  BDS7 23 9,969  9,025
BN 30 9,334  11,499
BP 4 1,801  2,968
10 Siesikai 6,721 7,909  BDS7 23 7,395  8,636
BN 30 8,451  8,674
BP 4 2,767  2,238
11 Šventupė 36,136 23,499  BDS7 23 4,868  3,796
12 Taujėnai 35,154 25,988  BDS7 23 4,904  8,608
13 Tulpiakiemis 2,679 2,392  BDS7 23 6,084  8,487
14 Vepriai 11,948 10,504  BDS7 23 8,713  10,048
BN 30 6,746  7,353
BP 4 1,733  2,266
15 Vidiškiai 7,595 6,3  BDS7 23 5,897  7,825
16 Viškonys 2,173 2,337  BDS7 23 4,602  7,146
17 Žeimiai 4,351 3,762  BDS7 23 12,271  7,576
18 Želva 22,354 9,896  BDS7 23 6,478  7,104
BN 30 4,473  7,084
BP 4 0,837  2,809
19 Žemaitkiemis 21,934 14,454  BDS7 23 4,605  2,034
20 Petronys 0,785 BDS7 23 11,592
21 Lėnas 0,858 BDS7 23 3,876

BDS7 - Biocheminis deguonies suvartojimas per 7 paras

BN - bendrasis azotas

BP - bendrasis fosforas

 

 Ukmergės m. išleidžiamų į aplinką paviršinio vandens kiekiai ir vidutinis metinis išleidžiamo vandens užterštumas

 

Eil. Nr. Paviršinių nuotekų išleistuvas Išvalytų nuotekų kiekis, tūkst.m3/metus Nustatytas išleidimo normatyvas, mg/l Vidutinis metinis išleidžiamų nuotekų užterštumas, mg/l
2018 m. 2019 m. Teršalo pavadinimas Reikšmė 2018 m. 2019 m.
1

1810115

3L Pramonės g.

52,836 53,814  SM 30 15,85  13,0
BDS7 28,75 5,13  5,15
Nafta 5 0  0
2

1810117

2L Žiedo g.

15,991 49,095  SM 30 13,5  12,75
BDS7 28,75 3,53  3,32
Nafta 5 0  0
3

1810121

1L Malkų g.

49,608  111,692 SM 30 13,58  14,84
BDS7 28,75 4,64  3,15
Nafta 5 0  0
4

1810123

8L Kalvių - Žuvų g.

2,133 11,238  SM 30 13,4  16,22
BDS7 28,75 4,01  6,08
Nafta 5 0  0
5

1810125

7L Vytauto g. 69

8,675 45,452  SM 30 10,75  13,0
BDS7 28,75 4,03  5,78
Nafta 5 0  0
6

1810127

10L Pašilė

25,236 30,258  SM 30 16  9,75
BDS7 28,75 3,98  2,98
Nafta 5 0  0
7

1810129

12L Kareivinių g.

37,438 40,861  SM 30 7,2  7,97
BDS7 28,75 2,32  1,58
Nafta 5 0  0

SM - Skendinčios medžiagos

BDS7 - Biocheminis deguonies suvartojimas per 7 paras

BN - bendrasis azotas