Nuotekų tvarkymo kokybė

        Bendrovės eksploatuojamuose nuotekų valymo įrenginiuose nuotekos išvalomos neviršijant Taršos leidimuose nustatytų nuotekų išvalymo reikalavimų. Nuotekų ir išleidžiamo į aplinką paviršinio vandens kokybės tyrimus atlieka UAB "Ukmergės vandenys" nuotekų laboratorija, turinti leidimą atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir aplinkos tyrimus. Informacija apie kiekvienoje valykloje išvalytą nuotekų kiekį ir išvalytų nuotekų vidutinius metinius rodiklius pateikiama lentelėje.

 

Ukmergės r. nuotekų valyklose išvalytų nuotekų kiekiai ir vidutinis metinis išleidžiamų į aplinką nuotekų užterštumas

Eil. Nr. Nuotekų valykla Išvalytų nuotekų kiekis, tūkst.m3/metus Nustatytas išleidimo normatyvas, mg/l Vidutinis metinis išleidžiamų nuotekų užterštumas, mg/l
2018 m. 2019 m. 2020 m. Teršalo pavadinimas Reikšmė 2018 m. 2019 m. 2020 m.
1 Ukmergė 1617,41 1034,171  1046,151 BDS7 17 4,757  5,66 4,876
BN 15 6,383  5,824 6,045
BP 2 0,654  0,864 0,48
2 Antakalnis III 2,817 2,767  3,101 BDS7 23 8,839  6,035 7,087
BN 30 10,082  8,818  
BP 4 2,449  2,927  
3 Dainava 10,303 13,275  11,794 BDS7 23 7,046  11,445 6,577
4 Deltuva 12,267 9,952  11,721 BDS7 23 10,467  14,67 11,237
BN 30 7,043  6,431  
BP 4 2,829  2,663  
5 Jasiuliškis 19,768 19,309  20,169 BDS7 23 12,608

 4,387

8,343

6 Laumėnai 3,509 4,61  6,166 BDS7 23 5,329  2,863 4,728
7 Lyduokiai 5,661 6,022  6,349 BDS7 23 5,9  6,659 8,648
8 Pabaiskas 3,023 3,242  3,083 BDS7 23 6,351  5,922 9,104
9 Rečionys 12,77 7,479  9,243 BDS7 23 9,969  9,025 9,243
BN 30 9,334  11,499  
BP 4 1,801  2,968  
10 Siesikai 6,721 7,909  8,625 BDS7 23 7,395  8,636 8,795
BN 30 8,451  8,674  
BP 4 2,767  2,238  
11 Šventupė 36,136 23,499  24,606 BDS7 23 4,868  3,796 4,49
12 Taujėnai 35,154 25,988  25,786 BDS7 23 4,904  8,608 7,344
13 Tulpiakiemis 2,679 2,392  2,297 BDS7 23 6,084  8,487 5,42
14 Vepriai 11,948 10,504  10,367 BDS7 23 8,713  10,048 9,641
BN 30 6,746  7,353  
BP 4 1,733  2,266  
15 Vidiškiai 7,595 6,3  6,09 BDS7 23 5,897  7,825 3,804
16 Viškonys 2,173 2,337  3,269 BDS7 23 4,602  7,146 6,499
17 Žeimiai 4,351 3,762  3,492 BDS7 23 12,271  7,576 11,36
18 Želva 22,354 9,896  13,232 BDS7 23 6,478  7,104 6,19
BN 30 4,473  7,084  
BP 4 0,837  2,809  
19 Žemaitkiemis 21,934 14,454  19,055 BDS7 23 4,605  2,034 4,665
20 Petronys 0,785 3,091 BDS7 23 11,592 9,017
21 Lėnas 0,858 1,568 BDS7 23 3,876 7,703

BDS7 - Biocheminis deguonies suvartojimas per 7 paras

BN - bendrasis azotas

BP - bendrasis fosforas

 

 Ukmergės m. išleidžiamų į aplinką paviršinio vandens kiekiai ir vidutinis metinis išleidžiamo vandens užterštumas

 

Eil. Nr. Paviršinių nuotekų išleistuvas Išvalytų nuotekų kiekis, tūkst.m3/metus Nustatytas išleidimo normatyvas, mg/l Vidutinis metinis išleidžiamų nuotekų užterštumas, mg/l
2018 m. 2019 m. 2020 m. Teršalo pavadinimas Reikšmė 2018 m. 2019 m. 2020 m.
1

1810115

3L Pramonės g.

52,836 53,814  57,212 SM 30 15,85  13,0 13,32
BDS7 28,75 5,13  5,15 3,34
Nafta 5 0  0 0
2

1810117

2L Žiedo g.

15,991 49,095  56,129 SM 30 13,5  12,75 13,5
BDS7 28,75 3,53  3,32 4,18
Nafta 5 0  0 0
3

1810121

1L Malkų g.

49,608  111,692 89,574 SM 30 13,58  14,84 12,07
BDS7 28,75 4,64  3,15 3,6
Nafta 5 0  0 0
4

1810123

8L Kalvių - Žuvų g.

2,133 11,238  12,392 SM 30 13,4  16,22 12,7
BDS7 28,75 4,01  6,08 3,81
Nafta 5 0  0 0
5

1810125

7L Vytauto g. 69

8,675 45,452  48,282 SM 30 10,75  13,0 14,5
BDS7 28,75 4,03  5,78 4,65
Nafta 5 0  0 0
6

1810127

10L Pašilė

25,236 30,258  31,214 SM 30 16  9,75 11,25
BDS7 28,75 3,98  2,98 2,85
Nafta 5 0  0 0
7

1810129

12L Kareivinių g.

37,438 40,861  35,739 SM 30 7,2  7,97 7,56
BDS7 28,75 2,32  1,58 2,34
Nafta 5 0  0 0

SM - Skendinčios medžiagos

BDS7 - Biocheminis deguonies suvartojimas per 7 paras

BN - bendrasis azotas