Naujienos

2020. 12. 07

PAGALBA NEIŠGALINTIEMS PRISIJUNGTI PRIE NUOTEKŲ TINKLŲ

 

     Ukmergėje, kaip ir kituose šalies miestuose, dar nepasiekta, kad 98 procentai gyvenamųjų namų būtų prijungta prie centralizuotų nuotekų tinklų. Europos Komisija konstatuoja, kad Lietuva netinkamai įgyvendina ES Direktyvą 91/271/EEB dėl nuotekų tvarkymo. Raginant gyventojus prijungti būstus prie centralizuotų nuotekų tinklų, neišgalintiems to padaryti savo lėšomis, teikiama pagalba išvadų įrengimui  per savivaldybės ir UAB „Ukmergės vandenys“ įgyvendinamus projektus, kitaip sakant, teikiamos paraiškos Aplinkos projektų valdymo agentūrai, dėl išvadų įrengimo projektų finansavimo. Šiuo metu UAB „Ukmergės vandenys“ vieną tokį projektą jau įgyvendina. Jį užbaigus 67 namams bus įrengti nuotekų išvadai nuo namų iki gatvėse esančių nuotekų tinklų.

     Panašaus projekto įgyvendinimui šiais metais paraišką pateikė Ukmergės r. savivaldybės administracija. Atlikus projekto paraiškos administracinės atitikties ir aplinkosauginį-techninį vertinimą Aplinkos ministro 2020 m. lapkričio 19 d. įsakymu Nr. D1-702 „Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšų naudojimo 2020-2022 m. finansavimo kryptis“ buvo priimtas sprendimas  skirti finansavimą Pareiškėjo įgyvendinamam aplinkos apsaugos investiciniam projektui „Būstų nuotekų sistemų prijungimas prie Ukmergės miesto centralizuotų buitinių nuotekų tinklų“. Finansavimas iš šalies biudžeto skiriamas iki 70 procentų nuo projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalies, likusią dalį išlaidų turi apmokėti Pareiškėjas. Artimiausiu metu turi būti pasirašoma projekto finansavimo sutartis, atliekami darbų viešieji pirkimai. Darbai turės būti atlikti per 24 mėn. nuo finansavimo sutarties pasirašymo datos.

     Projekto lėšomis numatoma įrengti nuotekų išvadus 62 būstams, kuriuose gyvena socialiai remtini, pensinio amžiaus ar mažas pajamas gaunantys asmenys, neturintys finansinių galimybių savo lėšomis prisijungti prie centralizuotų nuotekų tinklų. Iš atrinktų būstų savininkų gauti prašymai nutiesti nuotekų išvadus iki jų namų ir įsipareigojimai naudotis nuotekų tvarkymo paslaugomis. Prijungus būstus prie Ukmergės miesto centralizuotos nuotekų sistemos bus ne tik įgyvendinti teisiniai reikalavimai, bet ir išvengta aplinkos taršos, kuri šiuo metu yra galima dėl nekontroliuojamų ir netinkamai prižiūrimų individualių nuotekų tvarkymo sistemų.