Naujienos

2020. 10. 05
Užbaigtas įgyvendinti Lietuvos Aplinkos apsaugos investicijų fondo LAAIF programos lėšomis finansuotas projektas 

         2020 m. rugsėjo mėnesį užbaigus statybos darbus buvo pradėti eksploatuoti nauji 887,80 metrų ilgio nuotekų šalinimo tinklai. Tinklai įrengti Bugenėlių, Daržų, Virėjų, Amatininkų, Šlaitų, Vyšnių gatvėse bei sudarytos sąlygos prijungti ten esančius būstus. Tiesti buitinių nuotekų tinklus buvo nuspręsta atsižvelgiant į gyventojų prašymus ir į tai, kad prieš Lietuvą yra pradėta ES teisės pažeidimo procedūra dėl netinkamo Direktyvos 91/271/EEB įgyvendinimo. Pagal direktyvos nuostatas aglomeracijose didesnėse kaip 2000 gyventojų ne mažiau kaip 98 procentai gyventojų turi naudotis centralizuoto nuotekų šalinimo paslaugomis.

         Bendra įgyvendinto projekto vertė 139.200,00 Eurų be PVM. Pagal 2019-10-01 d. pasirašytą Finansavimo ir priežiūros sutartį LR Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) įsipareigojo suteikti 101.808,00 Eurų subsidiją, o likusią dalį apmoka UAB „Ukmergės vandenys“. Pagal Finansavimo ir priežiūros sutarties sąlygas su rangovu atsiskaitoma įmonės lėšomis, o subsidija bus išmokama dalimis: pirma dalis 60 % - patvirtinus projekto techninio įgyvendinimo ataskaitą, o likusi dalis - po metų, pateikus projekto galutinio įgyvendinimo ataskaitą ir informaciją apie faktiškai pasiektą aplinkos apsaugos efektą už pirmąjį 12 mėn. laikotarpį.

         Prijungus būstus prie Ukmergės miesto centralizuotos nuotekų sistemos bus mažinama aplinkos tarša, kuri šiuo metu gali būti galima dėl nekontroliuojamų ir/ar netinkamai prižiūrimų individualių nuotekų tvarkymo sistemų.

         Tai penktas UAB „Ukmergės vandenys“ įgyvendintas projektas, finansuojamas iš LAAIF programos lėšų.