Naujienos

2017. 04. 28


SKIRTAS PAPILDOMAS FINAMNSAVIMAS  PROJEKTUI „PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBA IR REKONSTRAVIMAS UKMERGĖS MIESTE“

       LR Aplinkos ministro 2019 m kovo 18 d. įsakymu Nr.D1-154 buvo skirtas papildomas finansavimas UAB „Ukmergės vandenys“ projektui Nr.05.1.1-APVA-R-007-01-0001 „Paviršinių nuotekų tinklų statyba ir rekonstravimas Ukmergės mieste“ iki 800.000,00 Eur. Pareiškėjas su Aplinkos projektų valdymo agentūra 2019-04-18 d. pasirašė šalių susitarimą „Dėl 2016-12-30 iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr.05.1.1-APVA-R-01-007-01-0001 „Paviršinių nuotekų tinklų statyba ir rekonstravimas Ukmergės mieste“ sutarties Nr.05.1.1-APVA-R-007-01-0001 pakeitimo“, kuriuo buvo padidinta Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma iki 2.381.170,76 Eur, projekto vykdytojui Projektui įgyvendinti skiriama suma iki 1.867.252,35 Eur, pratęsta projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga iki 2022-06-30, atlikti sutarties priedų pakeitimai susiję su papildomų veiklų įtraukimu ir finansinių bei siektinų rodiklių pasikeitimu.

       Gavus papildomą Projekto finansavimą Ukmergėje papildomai numatoma nutiesti apie 6,42 km paviršinių nuotekų surinkimo tinklų Tvenkinių, Jogailos, Mindaugo, P. Cvirkos, Gruodžio 17-osios, Linų, Malkų, Vilties, Dirvonų gatvėse, Dirvonų skg., Anykščių g. prie daugiabučių namų, Vilniaus g. atkarpoje tarp Miškų urėdijos ir Koklių fabriko gatvės. Nutiesus papildomus paviršinių nuotekų tinklus, plotas, nuo kurio bus surenkamas paviršinis vanduo, išaugs iki 75,12  ha.

       Įgyvendinus Projektą bus pagerintas paviršinių nuotekų surinkimas nuo gyvenamųjų teritorijų,  sumažinta gatvių užtvindymo paviršinėmis nuotekomis rizika ir neigiamas poveikis aplinkai bei ekonomikai Ukmergės mieste.