Naujienos

2017. 03. 07


VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA IR REKONSTRAVIMAS UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖJE

        Pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-R-014 priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ UAB „Ukmergės vandenys“  kartu su partneriu Ukmergės rajono savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstravimas Ukmergės rajono savivaldybėje“. Projekto finansavimui 2017 m sausio 12 d. su LR Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra buvo pasirašyta projekto finansavimo sutartis Nr. 05.3.2-APVA-R-014-01-0002. Projekto biudžete nustatyta didžiausia galima Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma 3.142.355,00 Eur. Projekto vykdytojui Projektui įgyvendinti skirta 1.968.169,08 Eur. Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšų Projekto tinkamoms finansuoti išlaidoms apmokėti. Likusi Projekto išlaidų dalis bus apmokama pareiškėjo ir partnerio lėšomis pagal pasirašytą Partnerystės sutartį.

        Projekto įgyvendinimo metu Ukmergės rajono savivaldybėje numatoma:

    - Siesikų mstl., Lyduokių mstl. ir Petronių k nutiesti vandentiekio ir (ar) nuotekų tinklus tose gatvėse, kur gyventojai neturėjo galimybės prisijungti prie centralizuotos vandens tiekimo ir/ar nuotekų tvarkymo sistemos ir gauti viešai teikiamas kokybiškas paslaugas, o taip pat pastatyti nuotekų valymo įrenginius Petronių k. ir tokiu būdu padidinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą bei užtikrinti kokybiškas ir nepertraukiamas geriamojo vandens tiekimo, nuotekų surinkimo bei išvalymo paslaugas.

    - Rekonstruoti Žeimių k. ir Jasiuliškio k. nuotekų valymo įrenginius bei dalį seniausių vandentiekio (5,93 km.) ir nuotekų (3,16 km.) tinklų Ukmergės mieste ir tokiu būdu užtikrinti nepertraukiamas ir kokybiškas geriamojo vandens tiekimo, nuotekų surinkimo bei išvalymo paslaugas.

        Projekto apimtyje Siesikų mstl. numatyta nutiesti 0,927 km. vandentiekio (VT) ir 3,91 km. nuotekų (NT) tinklų. Planuojama, kad prie VT galės prisijungti 33 būstai, prie NT – 84 būstai. Lyduokių mstl. numatyta nutiesti 2,5 km. nuotekų tinklų, prie kurių galės prisijungti 71 būstas. Petronių k. numatyta įrengti vakuuminė nuotekų surinkimo sistema (3,22 km.), prie kurios turės galimybę prisijungti visi gyvenamieji namai (81 vnt.).

        Projektu siekiama padidinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą Ukmergės rajono savivaldybėje. Numatomos investicijos prisidės prie Ukmergės r. socialinės - ekonominės plėtros, gyventojų gyvenimo kokybės gerinimo, sveikatos, aplinkos išsaugojimo.

        Projekto tikslinės grupės yra Ukmergės miesto bei Ukmergės r. Petronių, Žeimių, Jasiuliškio kaimų, Lyduokių, Siesikų mstl. gyventojai,  kurių pagrindinis poreikis gauti aukščiausios kokybės vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo paslaugas.