Naujienos

2020. 05. 13

 

 

       

 

 

TĘSIAMI PRADĖTI DARBAI

 

     Nuo gegužės 11 dienos UAB „Panevėžio ryšių statyba“ toliau tęs vandentiekio tinklų rekonstravimo darbus Vytauto gatvės atkarpoje, tarp Basanavičiaus gatvės ir Kęstučio aikštės. Tikėtina, kad darbai bus atlikti iki š. m. liepos mėnesio pabaigos.

     Darbai atliekami vykdant 2019 metų kovo 12 dieną bendrovių „Ukmergės vandenys“ ir „Panevėžio ryšių statyba“ pasirašytą rangos sutartį „Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija Ukmergės mieste“ Nr. ES-34-20190312. Tai paskutinė rangos sutartis, vykdoma įgyvendinant projektą Nr. 05.3.2-APVA-R-014-01-0002 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstravimas Ukmergės rajono savivaldybėje“ pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-R- 014 priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“.

     Praėjusiais metais pagal šią sutartį buvo rekonstruoti vandentiekio tinklai Gedimino, Pilies, Širvintų gatvėse ir nuotekų tinklai Pilies, Širvintų, Utenos gatvėse.

     Darbų pradžioje bus įrengtas laikinas vandentiekis ir prie jo perjungti visi minėtos gatvės atkarpoje esantys vartotojai. Tinklas bus rekonstruojamas betranšėjėmis technologijomis – iškasant tik technologines duobes naujų vamzdžių įtraukimui. Nutiesus gatvėje naują vamzdį, prie jo bus perjungiami visi vandentiekio įvadai. Įvadų perjungimo metu prie naujos trasos teks daryti iškasas gatvėje. Dalies šulinių bus atsisakoma, įvadų atjungimui bus sumontuotos požeminės sklendės.

     Perjungiant įvadus prie laikino vandentiekio, o po to ir prie naujo vamzdžio bus laikini vandens tiekimo sutrikimai, gali laikinai pablogėti vandens kokybė - padidėti vandens drumstumas. Apie vandens atjungimo laiką visi vartotojai bus informuojami atskirai.

     Atsiprašome gyventojų už galimus nepatogumus darbų vykdymo metu ir dėkojame už supratingumą.