Naujienos

2019. 06. 28

       2019 m. birželio 27 d. Ukmergės miesto savivaldybės taryba sprendimu Nr. 7-48 nustatė naujas UAB „Ukmergės vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazines kainas (be PVM), kurias Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija suderino 2019 m. birželio 11 d. nutarimu Nr. O3E-183. 

       UAB „Ukmergės vandenys“ teikiamų paslaugų bazinės kainos bus taikomos nuo 2019 m. rugpjūčio 1 d. 

       Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinės kainos (be PVM): 

          1.1. geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute – 2,04 Eur/m3 , iš šio skaičiaus:

             1.1.1. geriamojo vandens tiekimo – 0,88 Eur/m3 ;

             1.1.2. nuotekų tvarkymo – 1,16 Eur/m3 , iš šio skaičiaus:

             1.1.2.1. nuotekų surinkimo – 0,43 Eur/m3 ;

             1.1.2.2. nuotekų valymo – 0,50 Eur/m3 ;

             1.1.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo – 0,23 Eur/m3 ;

          1.2. geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose – 2,00 Eur/m3 , iš šio skaičiaus:

            1.2.1. geriamojo vandens tiekimo – 0,86 Eur/m3 ;

            1.2.2. nuotekų tvarkymo – 1,14 Eur/m3 , iš šio skaičiaus:

               1.2.2.1. nuotekų surinkimo – 0,42 Eur/m3 ;

               1.2.2.2. nuotekų valymo – 0,49 Eur/m3 ;

               1.2.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo – 0,23 Eur/m3 ;

          1.3. geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas buities ir komerciniams poreikiams bei perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą abonentams – 2,08 Eur/m3 , iš šio skaičiaus:

             1.3.1. geriamojo vandens tiekimo – 0,95 Eur/m3 ;

             1.3.2. nuotekų tvarkymo – 1,13 Eur/m3 , iš šio skaičiaus:

             1.3.2.1. nuotekų surinkimo – 0,42 Eur/m3 ;

                1.3.2.2. nuotekų valymo – 0,49 Eur/m3 ;

                1.3.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo – 0,22 Eur/m3 ;

          1.4. geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą abonentams, perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą patalpoms šildyti ir tiekiamą vartotojams ir abonentams bei geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą vartotojams, ir vartotojų kategorijai, perkančiai paslaugas daugiabučių gyvenamųjų namų įvade – 1,98 Eur/m3 , iš šio skaičiaus:

             1.4.1. geriamojo vandens tiekimo – 0,85 Eur/m3 ;

             1.4.2. nuotekų tvarkymo – 1,13 Eur/m3 , iš šio skaičiaus:

                1.4.2.1. nuotekų surinkimo – 0,42 Eur/m3 ;

                1.4.2.2. nuotekų valymo – 0,49 Eur/m3 ;

                1.4.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo – 0,22 Eur/m3 ;

          1.5. atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinę kainą vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute:

            1.5.1. kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas – 1,41 Eur butui per mėn.;

            1.5.2. kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso – 0,76 Eur butui per mėn.;

          1.6. atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinę kainą vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas daugiabučio gyvenamojo namo įvade – 4,32 Eur namui per mėn.;

          1.7. atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinę kainą vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose:

             1.7.1. kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas – 1,03 Eur apskaitos prietaisui per mėn.;

             1.7.2. kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso – 0,56 Eur namui per mėn.;

          1.8. vidutinę atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinę kainą abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas – 2,87 Eur apskaitos prietaisui per mėn., ją diferencijuojant pagal įrengtų apskaitos prietaisų skersmenį:

                      1.8.1.  d 15 mm –  2,69 Eur apskaitos prietaisui per mėn.;

                      1.8.2. d 20 mm –  2,76 Eur apskaitos prietaisui per mėn.;

                      1.8.3. d 25 mm –  3,12 Eur apskaitos prietaisui per mėn.;

                      1.8.4. d 32 mm –  3,20 Eur apskaitos prietaisui per mėn.;

                      1.8.5. d 40 mm –  3,55 Eur apskaitos prietaisui per mėn.;

                      1.8.6. d 50 mm –  3,83 Eur apskaitos prietaisui per mėn.;

                      1.8.7. d 65 mm –  4,01 Eur apskaitos prietaisui per mėn.;

                      1.8.8. d 80 mm –  4,42 Eur apskaitos prietaisui per mėn.;

                      1.8.9. d 100 mm –  4,56 Eur apskaitos prietaisui per mėn.;

                      1.8.10. d 50/20 mm –  9,85 Eur apskaitos prietaisui per mėn.;

                      1.8.11. d 100/20 mm –  10,98 Eur apskaitos prietaisui per mėn.;

          1.9. nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis paslaugos bazinę kainą – 4,32 Eur/m3 ;

          1.10. paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą abonentams, perkantiems paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugas – 0,11 Eur/m3 ;

          1.11. nuotekų valymo kainą abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos BDS7 koncentracijos padidėjimą – 0,039 Eur/m3 ;

          1.12. nuotekų valymo kainą abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos skendinčių medžiagų koncentracijos padidėjimą – 0,029 Eur/m3 ;

           1.13. nuotekų valymo kainą abonentams už kiekvieną 10 mg/l virš bazinės taršos azoto koncentracijos padidėjimą – 0,018 Eur/m3 ;

           1.14. nuotekų valymo kainą abonentams už kiekvieną 1 mg/l virš bazinės taršos fosforo koncentracijos padidėjimą – 0,016 Eur/m3 ;

           1.15. atvežto sausinto 14,80 proc. sausumo nuotekų dumblo tvarkymo technologinėse grandyse kainą – 18,33 Eur/t.