Naujienos

2019. 01. 02

 

Užbaigtas įgyvendinti projektas Lėno k.

       2018 m. gruodžio mėnesį užbaigus statybos darbus buvo pradėti eksploatuoti nauji Lėno kaimo komunalinių nuotekų valymo įrenginiai ir apie 965 m centralizuoto nuotekų šalinimo tinklų, įskaitant atšakas iki sklypų ribų, prie kurių sudarytos sąlygos prijungti 28 būstus. Dėl ribotų finansinių išteklių nuotekų tinklai buvo numatyti ir įrengti tik dalyje Šilų ir Lėno gatvių, numatant ateityje plėsti nuotekų tinklus visame kaime, kai prie jau nutiestų tinklų prisijungs didžioji dalis būstų, kuriems tokia galimybė buvo sudaryta. Iki šių metų pabaigos prie nutiestų tinklų jau prisijungė 10 vartotojų, su jais sudarytos nuotekų šalinimo sutartys. Nutiesti nuotekų tinklus bei statyti naujus nuotekų valymo įrenginius buvo nuspręsta atsižvelgiant į vietos gyventojų prašymus ir didelį norą padaryti gyvenamąją vietovę patrauklia jaunimui ir apsaugoti Lėno ežerą nuo taršos netinkamai tvarkomomis nuotekomis.

     Lėno k. nuotekų šalinimo tinklų ir nuotekų valymo įrenginių statybos projektas iš dalies yra finansuojamas iš Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo (LAAIF) programos lėšų pagal 2016 metų  finansavimo  kryptį „Vandenų apsauga“ (apie 62,5 proc.), kita dalimi prisideda UAB „Ukmergės vandenys“ (37,5 proc.).

     Paraiška projekto finansavimui LAAIF buvo pateikta 2016 m birželio mėn. Atlikus projekto paraiškos administracinės atitikties ir aplinkosauginį-techninį vertinimą Aplinkos ministro 2017 m rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr. D1-688 buvo skirtas finansavimas numatomam įgyvendinti aplinkos apsaugos investiciniam projektui. Per laikotarpį nuo paraiškos pateikimo iki projekto finansavimo ir priežiūros sutarties pasirašymo UAB „Ukmergės vandenys“ konkurso tvarka parinko rangovą, kuris parengė nuotekų šalinimo tinklų ir valymo įrenginių statybos projektą ir šiais metais  atliko tinklų ir įrenginių statybos darbus. Bendra darbų vertė be PVM 144.215 Eurų. Pagal Finansavimo ir priežiūros sutarties sąlygas statytojas privalo pilnai atsiskaityti su rangovu nuosavomis lėšomis, o subsidija (90.138,40 Eurų) bus išmokėta dalimis: pirma dalis 60 % - patvirtinus projekto techninio įgyvendinimo ataskaitą, o likusi dalis -  po metų pateikus projekto galutinio įgyvendinimo ataskaitą ir įrenginių, kurių įsigijimui skirta parama, eksploatacijos rezultatus apie faktiškai pasiektą aplinkos apsaugos efektą už pirmąjį 12 mėn. laikotarpį. Išmokant antrąją subsidijos dalį svarbu, kad prie nutiestų tinklų būtų prisijungę visi paraiškoje planuoti būstai.  

     Pastatyta centralizuota Lėno k. nuotekų tvarkymo sistema leis įgyvendinti aplinkosauginius reikalavimus nuotekų tvarkymui, bus sumažinta aplinkos tarša netinkamai individualiai tvarkant nuotekas.     

     Tai ketvirtas UAB „Ukmergės vandenys“ įgyvendintas projektas, finansuojamas iš LAAIF fondo programos lėšų. 2009 m. iš šio fondo buvo finansuotas Veprių gyvenvietės nuotekų valymo įrenginių rekonstravimo projektas, 2013 m. Laumėnų kaimo komunalinių nuotekų valymo įrenginių rekonstravimo projektas ir 2016 m. Lyduokių mstl. komunalinių nuotekų valymo įrenginių statybos projektas.