Naujienos

2016. 02. 18

Nuo vasario 1 d. keičiasi suvartoto geriamojo vandens ir nuotekų kiekio apskaičiavimo tvarka gyventojams, kuriems dar neįrengti ar nėra galimybės įrengti geriamojo vandens apskaitos prietaisų (vandens skaitiklių).

UAB „Ukmergės vandenys“ aptarnaujamoje viešojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijoje šių metų pradžiai be vandens apskaitos buvo 16 vartotojų. Iki šiol jie už suvartotą vandenį mokėdavo pagal savivaldybės patvirtintas šalto vandens suvartojimo normas, kurios priklausė nuo būste įrengtos santechninės įrangos ir turimų komunalinių patogumų. Dabar vartotojams, neturintiems vandens skaitiklių, suvartoto geriamojo vandens ir išleistų nuotekų kiekis bus skaičiuojamas naudojant apskaičiuotą vidutinį savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekį vienam gyventojui. Įmonė, vertindama 2015 m. gyventojams pagal atsiskaitomuosius vandens apskaitos prietaisus patiekto geriamojo vandens kiekį ir aptarnaujamų gyventojų skaičių, nustatė vidutinį suvartojamo geriamojo vandens kiekį 1,64 mžmogui per mėnesį.

Vidutinis savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekis bus kasmet perskaičiuojamas ir skelbiamas interneto svetainėje iki vasario 1 d.

Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugsėjo 10 d. nutarimo Nr. 989 redakcija) 4 straipsnyje nurodoma, kad Abonentai, kuriems dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomųjų geriamojo vandens apskaitos prietaisų, už geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo patiektą geriamąjį vandenį ir (arba) suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas atsiskaito vidutinį savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekį padauginus iš koeficiento 2.