Naujienos

2016. 01. 04

 

Penkis metus vykdytas ES lėšomis finansuotas projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Ukmergės rajone“ Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-095 šių metų rugsėjo mėnesio pabaigoje sėkmingai užbaigtas. Jo įgyvendinimo metu pagal 4 rangos darbų sutartis buvo nutiesti vandentiekio ir(ar) nuotekų tinklai Ukmergėje Kauno, Bugenėlių, Bugenių, Laukų, Lyduokių, Vasarnamių, Klaipėdos, Žalgirio, Artilerijos, Smetonos, Alytaus, Naujoji, Draugystės, Vilkmergėlės, Kalkių, Kranto, Pivonijos, Piliakalnio, Vytauto, Baranausko, Biliūno, Kareivinių, Paupio, Miškų,  Rusų, Kreivoji, Šilagėlių- Rožių, Akloji, A. Vienuolio Žukausko-Taikos, Nuotekų, Ąžuolų, Lazdynų, Vyšnių, Gedimino, Ramygalos,  Vaitkuškio, Dirvonų, Stoties, Linų, Šlaitų,  Antakalnio gatvėse, Trakų, Artilerijos, Medelyno skersgatviuose, taip pat Sodų bendrijų teritorijose: S/B „Vaivorykštė“ Žolės g., Daigų g., Skiepų g., Ūglių g., S/B „Šventosios“ Smidro g., Kermėko g., S/B „Draugystė“ Obuolių g., Storės g., Braškių g., Fazanų g., Serbentų g.,  Statikų k., Jonuškų k., Šaukavos k, Šventupės k., Vidiškių, Veprių, Žemaitkiemio ir Taujėnų miesteliuose ir gyventojams sudaryta galimybė prie jų prisijungti. Buvo nutiesta 26,97 km vandentiekio ir 48,44 km nuotekų tinklų, atliktų darbų vertė 6.501.895,72 euro. Visiems į darbų vykdymo zoną patekusiems gyvenamiesiems namams buvo įrengtos vandentiekio ir(ar) nuotekų vamzdynų atšakos prisijungimui prie nutiestų tinklų. Nors naujų tinklų plėtra buvo vykdoma atsižvelgiant į gyventojų pageidavimus, prie jų jungtis neskubama. Planuotas prisijungimų stebėsenos rodiklis įvykdytas tik 80 procentų, todėl bus dedamos pastangos, kad gyventojai, pageidavę kad būtų nutiesti tinklai prie jų namų, artimiausiais metais prie jų prisijungtų. Kad paskatinti gyventojus prisijungti prie centralizuotų nuotekų tinklų, numatoma neteikti nuotekų išvežimo paslaugų tose gatvėse, kuriose yra nutiesti nuotekų tinklai. Atlikus gyventojų vandens sunaudojimo analizę ir palyginus su iš jų išvežamų nuotekų kiekiais, peršasi išvada, kad gyventojai naudojasi nesandariais nuotekų kaupimo rezervuarais arba šalina nuotekas nesilaikydami teisės aktų reikalavimų ir tuo padarydami žalą aplinkai. Informacija apie tokius gyventojus bus perduota Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Ukmergės rajono agentūrai, kuri turi teisę patikrinti individualių nuotekų tvarkymo įrenginių būklę ir nustačius pažeidimus taikyti finansines sankcijas. Taigi taupydami mokesčius už centralizuotą nuotekų šalinimą ir netinkamai tvarkantys nuotekas gyventojai gali patirti didesnių išlaidų, kai juos aplankys aplinkos apsaugos agentūros inspektoriai.

Vadovaujantis „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo“ 23 straipsnio 2 punkto 4 dalimi savivaldybė, gavusi atsakingų institucijų išvadas dėl nuotekų tvarkymo neatitikties teisės aktų reikalavimams, privalo įpareigoti tokius asmenis per 12 mėn. laikotarpį prisijungti prie viešojo geriamojo vandens tiekimo ir(arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros.

Raginame gyventojus neatidėlioti prisijungimo prie centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų darbų pavasariui ir tai atlikti kai tik bus palankios oro sąlygos vykdyti žemės darbus. Tai gali atlikti UAB „Ukmergės vandenys“ arba kitos tinklų tiesimo darbus galinčios vykdyti įmonės arba fiziniai asmenys, leidžiama darbus atlikti patiems gyventojams, prižiūrint įmonės specialistams. Darbai gali būti atliekami tik turint supaprastintą projektą, parengtą pagal Viešojo vandens tiekėjo išduotas prisijungimo technines sąlygas. Detalesnę informaciją dėl prisijungimo galimybių, techninių sąlygų išdavimo, projektų parengimo, darbų atlikimo galima gauti atvykus į vandens tiekimo įmonę 104 kabinetą arba telefonu 8-614-12982.