Naujienos

2015. 06. 08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukmergės mieste ir rajone vykdoma papildoma projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Ukmergės rajone“ veikla jau įsibėgėjusi – šiuo metu nutiesta daugiau nei 2,5 km tinklų. Tačiau projekto eigoje susidurta su problema: ne visi gyventojai laiku pateikė prašymus, todėl vykdant darbus ne į visų besikreipiančių pageidavimus galima atsižvelgti ir patenkinti.

Įmonės „Ukmergės vandenys“ direktoriaus pavaduotojo Stanislavo Gilvydžio teigimu, formuojant darbų apimtis buvo atsižvelgta į iki 2013 m pabaigos gautus gyventojų prašymus. Sodininkų bendrijose „Vaivorykštė“, „Draugystė“, „Šventoji“ vandentiekio ir nuotekų tinklai buvo numatyti įrengti tik tose gatvėse, iš kurių gauta daugiausia prašymų.

„Rengiant vandentvarkos projektą projektuotojams nepavyko susitikti su visais gyventojais ir suderinti prisijungimo vietas, todėl atšakos prisijungimams buvo suprojektuotos jų nuožiūra. Todėl dabar, pradėjus darbus, ypatingai svarbu, kad gyventojai nebūtų abejingi ir pasirūpintų, jog vandentiekio bei nuotekų tinklų atšakos būtų įrengtos jiems tinkamiausiose vietose. Rangovas sutinka atlikti patikslinimus, jei bus kreipiamasi iki tol, kol dar neatlikti visi darbai. Taigi kiekvienas suinteresuotas gyventojas turėtų kreiptis į „Ukmergės vandenis“ arba tiesiai į rangovo – bendrovės „Kauno dujotiekio statyba“ darbų vadovus ir pasitikslinti prisijungimų vietas kol darbai dar yra vykdomi. Vėliau pretenzijos nebus priimamos“, - pabrėžė S. Gilvydis.

Vykdant projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Ukmergės rajone (Ukmergėje, Šventupėje, Vidiškiuose, Žemaitkiemyje, Taujėnuose, Vepriuose, Šaukavoje, Dainavoje)“ tinklai jau nutiesti Trakų skersgatvyje, Dirvonų, Šilagėlių-Rožių, Bugenių, Vytauto, Baranausko, Vaitkuškio, Ąžuolų, Lazdynų, Vyšnių gatvėse bei sodininkų bendrijose Skiepų, Ūglių gatvėse.

Nuo darbų pradžios iki gegužės mėn. pabaigos iš viso paklota 2567,58 m tinklų – tai sudaro apie 15  proc. sutartyje numatyto kiekio. Šiuo metu vykdomi darbai Jonuškų k, Nuotekų g., Braškių g. Gyventojai, ketinantys prisijungti prie nutiestų tinklų, privalo įvadams užsisakyti parengti supaprastintus projektus ir tik po to atlikti prisijungimus. Parengti projektus ir atlikti darbus gali UAB „Ukmergės vandenys“.

Vandentiekio ir nuotekų tinklų tiesimo darbai turėtų būti užbaigti iki rugsėjo mėn. pabaigos, o gyventojai, kurie buvo pateikę prašymus, dar šiais metais privalės prisijungti prie nutiestų tinklų.  Gatvėse, kuriose bus nutiesti tinklai, prisijungti prie tinklų turės galimybę ir kiti gyventojai, kurie nebuvo pateikę prašymų, bet jiems ES struktūrinių fondų lėšomis nebus įrengtos atšakos prisijungimams.

Vandentvarkos projektas Ukmergės rajone yra finansuojamas pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos Struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančią Sanglaudos skatinimo veiksmų programą Sanglaudos fondo lėšomis. Bendra projekto įgyvendinimui numatyta tinkamų finansuoti išlaidų suma yra 8 476 420,67 eurų, iš kurių 7 196 829,07 eurų – ES struktūrinių fondų, 846 685,77 eurų – LR valstybės biudžeto ir 432 905,83 eurų – pareiškėjo (UAB „Ukmergės vandenys“) ir partnerio (Ukmergės r. savivaldybė) lėšos.