Naujienos

2015. 03. 06

                                                                                   


        

 

 

Nuo 2012 m. pavasario UAB „Ukmergės vandenys“ įgyvendinamas projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Ukmergės rajone (Ukmergėje, Šventupėje, Vidiškiuose, Žemaitkiemyje, Taujėnuose, Vepriuose, Šaukavoje, Dainavoje)“ buvo papildytas nauja veikla ir jo įgyvendinimo pabaigos terminas pratęstas iki 2015 m rugsėjo 30 dienos.

 

Ukmergėje jau keli metai tiesiami nauji vandentiekio ir nuotekų tinklai, tačiau dar nemažai gyventojų neturi galimybės naudotis centralizuoto vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sistemomis. Atsižvelgdama į gyventojų prašymus, savivaldybės administracija dar 2013 m. pabaigoje kreipėsi į LR Aplinkos ministeriją su prašymu skirti papildomą finansavimą tinklų plėtrai Ukmergėje. Tikintis, kad finansavimas bus skirtas, 2014 m. buvo atliktas tinklų plėtros numatytose gatvėse darbų pirkimas, pasirašyta rangos sutartis su AB  „Kauno dujotiekio statyba“ su sąlyga, kad sutartis įsigalios gavus finansavimą. 2015 m gruodžio mėn. Aplinkos ministro įsakymu buvo padidintas priemonės „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“, pagal kurią finansuojami įgyvendinami vandentvarkos projektai, finansavimas. Gavus šią informaciją, skubiai buvo pateiktas Aplinkos projektų valdymo agentūrai prašymas dėl papildomo finansavimo skyrimo, atliktas pateiktų dokumentų vertinimas ir  2015 m. vasario 18 d. Aplinkos ministro įsakymu buvo skirtas 1.511.284,96 eurų finansavimas papildomai įgyvendinamo projekto veiklai.

 

Šiuo metu rangovas rengia projektą ir kai bus gautas ledimas statyti, prasidės darbai. Iki rugsėjo mėn. pabaigos darbai turės būti užbaigti, o gyventojai, kurie buvo pateikę prašymus, iki šių metų pabaigos privalės prisijungti prie nutiestų tinklų. Apie 10 km nuotekų tinklų bus įrengta Piliakalnio, Vytauto, Baranausko, Biliūno, Kareivinių, Paupio, Miškų,  Rusų, Kreivoji, Bugenių, Šilagėlių- Rožių, Akloji, A. Vienuolio Žukausko-Taikos, Nuotekų, Krekšlių skg., Ąžuolų, Lazdynų, Vyšnių, Gedimino, Ramygalos, Klaipėdos, Trakų skg.,  Vaitkuškio, Dirvonų gatvėse, taip pat Sodų bendrijų teritorijose: S/B „Vaivorykštė“ Žolės g., Daigų g., Skiepų g., Ūglių g., S/B „Šventosios“ Smidro g., Kermėko g., S/B „Draugystė“ Obuolių g., Storės g., Braškių g., Fazanų g., Serbentų g.,  Statikų k., Jonuškų k. Vandentiekio tinklų apie 4,6 km bus nutiesta Akloji, Rusų, Nuotekų, Draugystės, Dirvonų gatvėse, taip pat Sodų bendrijų teritorijose: S/B „Vaivorykštė“ Žolės g., Daigų g., Skiepų g., Ūglių g.,  S/B „Šventosios“ Smidro g., Kermėko g., S/B „Draugystė“ Obuolių g., Storės g., Braškių g., Fazanų g., Serbentų g., Jonuškų k. Bus sudaryta galimybė prisijungti prie naujų vandentiekio tinklų ne mažiau kaip 87 būstams, prie nuotekų tinklų - 176 būstams.

 

Vandentvarkos projektas Ukmergės rajone yra finansuojamas pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos Struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančią Sanglaudos skatinimo veiksmų programą Sanglaudos fondo lėšomis. Bendra projekto įgyvendinimui numatyta tinkamų finansuoti išlaidų suma yra 8.476.420,67 eurų, iš kurių 7.196.829,07 eurų – ES struktūrinių fondų, 846.685,77 eurų – LR valstybės biudžeto ir 432.905,83 eurų – pareiškėjo (UAB „Ukmergės vandenys“) ir partnerio (Ukmergės r. savivaldybė) lėšos.