Naujienos

2014. 02. 24

Norėdami prisijungti prie vandentiekio ir(ar) nuotekų tinklų gyventojai pirmiausia turi kreiptis į UAB „Ukmergės vandenys“, išsiaiškinti prisijungimo galimybes ir gauti technines sąlygas vandentiekio įvado ir (ar) nuotekų išvado projektavimui.Supaprastintą įvado/išvado projektą, prašant klientui, gali parengti UAB „Ukmergės vandenys“ arba kitos, projektavimo paslaugas teikiančios bendrovės ar fiziniai asmenys. Įvado/išvado įrengimo darbus pagal parengtą projektą, prašant klientui, gali atlikti UAB „Ukmergės vandenys“ arba kitos statybos darbus atliekančios bendrovės ar fiziniai asmenys. Klientui taip pat leidžiama darbus atlikti savo jėgomis. Tuo atveju, kai darbus atlieka ne UAB “Ukmergės vandenys“, prieš užpilant vamzdžius  turi būti iškviečiamas UAB „Ukmergės vandenys“ atstovas (tel. 63535, 8 686 97358 dirbant Ukmergėje ir tel. 8 616 93521 dirbant gyvenvietėse) patikrinti vamzdžių sumontavimo kokybę. Už vykdomų darbų techninę priežiūrą klientas privalo apmokėti darbuotojo patirtas darbo laiko ir transporto sąnaudas.Į buitinių nuotekų tinklus draudžiama suleisti paviršinį ir lietaus vandenį nuo kiemo dangos ir stogų. Prisijungimus prie gatvės tinklų, jei darbai susiję su gatvės tinklo atjungimu ar šulinių ant trąsos įrengimu geriau patikėti UAB „Ukmergės vandenys“ darbuotojams arba šiuos darbus vykdyti jų priežiūroje, kad būtų išvengta ilgalaikio vandens tiekimo nutraukimo kitiems vartotojams ar vamzdynų sugadinimo. Atlikus darbus turi būti surašomas (užpildomas) tinklų paklojimo aktas, kurį pateikus bendrovės Abonentų aptarnavimo ir pardavimų skyriui su klientu sudaroma vandens tiekimo ir (ar) nuotekų šalinimo sutartis. Kartu su aktu turi būti pateikiama žemės sklypo ir namo nuosavybės teisę patvirtinantys dokumentai, supaprastintas įvado/išvado projektas, atsiskaitymo už elektrą knygelė. Sudarius sutartį, klientui sumontuojamas vandens skaitiklis, išduodama atsiskaitymo už vandenį ir nuotekas knygelė. Už skaitiklio sumontavimui sunaudotas medžiagas ir darbo sąnaudas klientas privalo apmokėti, vandens skaitiklis pateikiamas nemokamai. Už atliktus darbus ir suteiktas paslaugas galima atsiskaityti bendrovės kasoje, bankų skyriuose bei naudojantis elektroninės bankininkystės paslaugomis. Prašymus išduoti technines sąlygas projektavimui, projekto parengimui, darbų atlikimui klientai gali pateikti elektroniniu paštu admin@ukvand.lt. Informacija dėl prašymų pateikimo, techninių sąlygų išdavimo, projektavimo, darbų atlikimo, projektų derinimo ir kitais klausimais teikiama atvykus į UAB „Ukmergės vandenys“, Gėlių g. 18, LT-20115, Ukmergė,  tel. 63135, mob. tel. 8 614 12982, el. paštu admin@ukvand.lt arba elena@ukvand.lt. Dėl skaitiklių įrengimo, keitimo, plombavimo, sutarčių sudarymo ar nutraukimo, paslaugų kainų informaciją teikia Abonentų aptarnavimo ir pardavimų skyrius tel. 63088, mob. tel. 8682 18185, el. paštu abo@ukvand.lt. Pranešti apie vandens tiekimo ar nuotekų šalinimo sutrikimus, gedimus, vandens kokybės pablogėjimą galima tel. 63535 ir mob. tel. 8 610 63535 (ištisą parą) arba darbo laiku kitais telefonais, nurodytais bendrovės tinklapyje www.ukvand.lt. UAB „Ukmergės vandenys“ darbo laikas pirmadienį-ketvirtadienį nuo 7.00 iki 16.00 val., penktadienį nuo 7.00 iki 14.45 val. Pietūs nuo 11.00 iki 11.45 val.