Naujienos

2015. 02. 11

 

Visoje Lietuvoje, neišskiriant ir Ukmergės rajono, vykdomi vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros projektai, finansuojami Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis. Nutiesus vandentiekio ir nuotekų tinklus sudaromos sąlygos žmonėms gyventi civilizuotai, neteršiant gamtos. Deja ne visi gyventojai skuba pasinaudoti sudarytomis galimybėmis. Iki šiolei tie gyventojai, kurie nėra prisijungę prie centralizuotų tinklų, kaupia nuotekas tam skirtose duobėse ir paskui naudojasi nuotekų išvežimo paslauga, kuria teikia rajone tik UAB „Ukmergės vandenys“.

Įvykdžius milijonus kainuojančius projektus, nutiesus dešimtis kilometrų vandentiekio ir nuotekų tinklų, padėtis nesikeičia taip greitai, kaip norėtųsi. Gyventojai, ypač vyresnio amžiaus, prie nuotekų tinklų jungiasi vangiai, dažniausiai motyvuodami tuo, kad jiems esą per brangu. Tačiau, netinkamai tvarkant nuotekas, aplinkosaugininkų įvardijama tarša gamtai gali kainuoti gerokai daugiau.

2015 m pradžiai prie ES lėšomis nutiestų tinklų Ukmergės rajone yra prisijungę kiek daugiau kaip pusė gyventojų, kuriems sudaryta tokia galimybė. Prisijungusių prie nutiestų tinklų vartotojų skaičius yra apskaitomas. Tam yra įdiegta moderni Aplinkos projektų valdymo agentūros geografinė informacinė sistema (toliau – GIS APVA), skirta projektų rezultatų stebėsenai. Ši informacija yra viešai prieinama visiems, turintiems prieigą prie interneto prisijungus žiūrovo teisėmis prie svetainės http://apvagis.benco.lt/

Asmenis, individualiai išgaunančius geriamąjį vandenį ir (arba) individualiai tvarkančius nuotekas  ir dar neprisijungusius prie centralizuotų tinklų, atsakingai ir ūkiškai tvarkytis įpareigoja 2014 m. lapkritį įsigaliojęs Seimo priimtas naujos redakcijos Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas. Jis numato, kad individualiai nuotekas tvarkantys gyventojai turi sudaryti viešąsias sutartis  su geriamąjį vandenį tiekiančiomis ir nuotekas tvarkančiomis įmonėmis dėl nuotekų ir (ar) nuotekų valymo metu susidarančių atliekų (dumblo) transportavimo į nuotekų valymo įrenginius. Svarbu ne tik užtikrinti, kad nuotekų įrenginiai būtų tinkamai prižiūrimi ir naudojami, bet ir kad nuotekų valymo metu susidarančios atliekos būtų išvežamos reguliariai.

Neseniai Aplinkos ministras patvirtino Nuotekų kaupimo rezervuarų ir septikų įrengimo, eksploatavimo ir kontrolės tvarkos aprašą. Jo reikalavimų privalu laikytis naudojant ir planuojant įrengti nuotekų kaupimo rezervuarus ir septikus. Nuo šiol galės būti įrengiami tik tokie septikai, kurių eksploatacinių savybių pastovumas patikrintas darniųjų standartų nustatyta tvarka. Jų gamintojas ar tiekėjas privalės turėti tai patvirtinančius dokumentus. Nuotekų kaupimo rezervuarai turi būti sandarūs ir tokio tūrio, kad nuotekų nereikėtų išvežti dažniau kaip kartą per 7 dienas.

Vienas aktualiausių reikalavimų nuotekų kaupimo rezervuarų savininkams ir naudotojams – periodiškai tikrinti rezervuarų sandarumą, kad nuotekos, kuriose yra įvairių buitinės chemijos sudedamųjų dalių, nepatektų į aplinką, gruntinius ir paviršinius vandenis. Patvirtintą Nuotekų kaupimo rezervuarų ir septikų įrengimo, eksploatavimo ir kontrolės tvarkos aprašą rasite ČIA.

Taigi, individualiai tvarkant nuotekas, rūpesčių nemažai, atsakomybė didelė, tad geriausia išeitis – kur tik yra sąlygos, jungtis prie centralizuotų tinklų

Aplinkosaugininkų galvos skausmu tampa nevalytos nuotekos, kurios per nesandarius kaupimo rezervuarus patenka į gruntinį vandenį, taip gali būti užteršiami šuliniai. Iš vietinės kanalizacijos nuotekas išleidžiant į drenažą, griovius, laistant laukus yra teršiamas dirvožemis, gruntiniai vandenys, upeliai bei tvenkiniai ir taip nusižengiama įstatymams.

Kai kurie tautiečiai mėgsta pagudrauti – išleidžia visai nevalytas ar pusiau išvalytas nuotekas į aplinką. Pavyzdžiui, vietoje projekte numatyto vieno sandaraus šulinio įrengiami du, vienas kurių su kiauru dugnu. Tačiau reikia žinoti, kad taip elgiantis ne tik galima sulaukti aplinkosaugininkų baudų (o jos pastaruoju metu vis didėja), bet ir užteršti savo gyvenamosios aplinkos gruntinius vandenis. UAB „ Ukmergės vandenys“, teikdama nuotekų išvežimo paslaugas, turi sukaupusi įnformaciją apie iš klientų išvežtas nuotekas ir jų suvartojamo vandens kiekius. Yra klientų, pas kuriuos suvartoto vandens kiekiai žymiai viršija pašalintų nuotekų kiekius, todėl peršasi išvada, kad tokie klientai turi nesandarius nuotekų kaupimo rezervuarus arba atsikrato nuotekomis pažeisdami nustatytus aplinkosauginius reikalavimus.

Šiuo metu prievolės jungtis prie nutiestų tinklų nėra, tačiau atitinkamoms tarnyboms išsiaiškinus, kad nuotekomis atsikratoma nesilaikant aplinkosauginių normų (tai yra, nuotekų duobės nesutvarkytos ir nuotekomis teršiamas gruntas), gyventojams numatytos sankcijos ir baudos. Tokiais atvejais svarstymo, ar jungtis prie centralizuotos sistemos, net neturėtų būti, nes prisijungimas – reali galimybė neteršti aplinkos, išvengti baudų ir, žinoma, gyventi patogiai.

Visus rajono gyventojus, kurie turi galimybę prisijungti prie centralizuotų tinklų, bet to dar nėra atlikę, nelaukiant kol jus aplankys aplinkosaugininkai, kviečiame kreiptis į UAB „Ukmergės vandenys“ dėl vandentiekio ir nuotekų įvadų įrengimo iki jūsų namų valdos.