Naujienos

2015. 01. 08

Kaip atsiskaityti už vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas pagal atsiskaitymo knygeles?

Atsiskaitymo knygelės, kurioje išspausdinta valiuta „Lt“, keisti nereikia. Su jomis ir toliau bus galima atsiskaityti. Pildant atsiskaitymo knygelę po 2015 m. sausio 15 dienos, kurioje išspausdinta valiuta „Lt“, bus laikoma, kad nurodyti skaičiai yra išreikšti eurais ir valiutos korekcijos bus nebūtinos.