Naujienos

2014. 06. 04

 

 

Praėjusiais metais, įgyvendinant projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Ukmergės rajone (Ukmergėje, Šventupėje, Vidiškiuose, Žemaitkiemyje, Taujėnuose, Vepriuose, Šaukavoje, Dainavoje)“ Nr.VP3-3.1-AM-01-V-02-095 ir atlikus viešuosius pirkimus paaiškėjo, kad nebus panaudota daugiau kaip milijonas litų, skirtų projekto finansavimui, todėl buvo priimtas sprendimas sutaupytas lėšas panaudoti papildomiems darbams.

 

Sutaupytos lėšos – nauda gyventojams

 

Projekto vykdytojas „Ukmergės vandenys“ kreipėsi į Aplinkos projektų valdymo agentūrą (APVA) ir gavo pritarimą dėl sutaupytų lėšų panaudojimo papildomai veiklai. Buvo parengti papildomų darbų pirkimo dokumentai, parinktas rangovas ir pasirašyta sutartis vandentiekio ir nuotekų tinklų tiesimui Antakalnio, Stoties, Šlaitų-Gedimino gatvėse, nuotekų tinklų tiesimui Linų, Naujoji, A. Smetonos, gatvėse, vandentiekio – Žiedo gatvėje.

 

Visi suplanuoti papildomos veiklos darbai buvo užbaigti. Įskaitant atšakas prisijungimams, nutiesta 1,418 km vandentiekio ir 1,835 km nuotekų tinklų. Prie nutiestų vandentiekio tinklų sudarytos sąlygos prisijungti 48  vartotojams, prie nuotekų tinklų – 68 vartotojams. Atliktų darbų vertė siekė 1.175.496,54 Lt, pirkimo dokumentų, darbų techninės priežiūros, projekto veiklos administravimo ir viešinimo paslaugų vertė 54.300,00 Lt be PVM. Pasirašytų sutarčių papildomos veiklos vykdymui vertė viršijo sutaupymus, todėl projekto vykdytojas UAB „Ukmergės vandenys“ savo lėšomis turės apmokėjti paslaugų sutartis ir padengti 88.459,33 Lt nepakankamą darbų finansavimą, viršijantį Projektui skirtą biudžetą.

 

Darbai užbaigti, gyventojai raginami jungtis

Papildomos Projekto veiklos vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbus Žiedo, Stoties, Naujoji, Linų, Šlaitų, Gedimino, A. Smetonos ir Antakalnio gatvėse įgyvendino rangovas UAB „KRS“ (Klaipėdos filialas). Kaip ir buvo planuota visi darbai buvo atlikti per 12 mėnesių nuo darbų pradžios datos ir birželio 02 d. statybos užbaigimo komisija, sudaryta Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus skyriaus vedėjo, pasirašė Statybos užbaigimo aktą. Nuo šio momento nutiestus naujus vandentiekio ir nuotekų tinklus statytojui leidžiama naudoti, taigi ir gyventojai, kuriems sudaryta galimybė prisijungti prie tinklų, turėtų nedelsti ir pasirūpinti įvadų iki namų įrengimu ir tuo pačiu pagerinti savo buities sąlygas.

Gavusi iš gyventojų prašymus, įvadų projektavimą ir statybos darbus gali atlikti UAB „Ukmergės vandenys“ arba  kitos šias paslaugas teikiančios bendrovės. Leidžiama žemės darbus atlikti ir patiems gyventojams kontroliuojant bendrovės specialistams. Tokiu atveju patį prisijungimą prie įrengtų atšakų turi atlikti bendrovės specialistai.

 

Centralizuotu vandentiekiu tiekiamas vanduo yra saugus vartoti tiesiai iš čiaupo be jokio papildomo filtravimo ar apdorojimo. Miesto vandenvietėje vanduo išgaunamas iš gręžinių, geležies perteklius iš vandens pašalinamas jį filtruojant per smėlio filtrus nenaudojant jokių cheminių reagentų. Vandens kokybė atitinka Lietuvos higienos normos HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ reikalavimus ir yra nuolatos kontroliuojama.

 

Naudodami vandenį maisto ruošimui iš šachtinių šulinių, gyventojai rizikuoja savo sveikata dėl dažnai šuliniuose aptinkamų nitritų ir nitratų, kurie patenka į šulinius su užterštu gruntiniu vandeniu.

 

Prisijungusiems prie centralizuotų nuotekų tinklų gyventojams nebereikės rūpintis nuotekų išvežimu iš turimo nuotekų kaupimo rezervuaro, sumažės gruntinio vandens teršimas nuotekomis dėl esamų nesandarių ar netinkamai eksploatuojamų rezervuarų, gerės ekologinė situacija mieste.

 

Vandentvarkos projektas Ukmergės rajone buvo finansuojamas pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos Struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančią Sanglaudos skatinimo veiksmų programą Sanglaudos fondo lėšomis. Bendra projekto įgyvendinimui numatyta tinkamų finansuoti išlaidų suma yra 23.762.512,50 Lt, iš kurių 20.180.327,15 Lt – ES struktūrinių fondų, 2.374.156,13 Lt – valstybės biudžeto ir 1.208.029,22 Lt – pareiškėjo (UAB „Ukmergės vandenys“) ir partnerio (Ukmergės r. savivaldybė) lėšos.