Naujienos

2013. 11. 22

ES lėšos ir papildoma veikla

Vykdant projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Ukmergės rajone (Ukmergėje, Šventupėje, Vidiškiuose, Žemaitkiemyje, Taujėnuose, Vepriuose, Šaukavoje, Dainavoje)“ Nr.VP3-3.1-AM-01-V-02-095 ir atlikus viešuosius pirkimus paaiškėjo, kad nebus panaudota daugiau kaip milijonas litų, skirtų projekto finansavimui. Gavus įgyvendinančiosios institucijos – Aplinkos projektų valdymo agentūros (APVA) pritarimą dėl sutaupytų lėšų panaudojimo papildomai veiklai, buvo skubiai parengti papildomų darbų pirkimo dokumentai, parinktas rangovas ir su juo š. m. balandžio pabaigoje pasirašyta sutartis vandentiekio ir nuotekų tinklų tiesimui Antakalnio, Stoties, Šlaitų-Gedimino gatvėse, nuotekų tinklų tiesimui Linų, Naujoji, A. Smetonos, gatvėse, vandentiekio – Žiedo gatvėje. Papildomai planuojama nutiesti 1,524 km vandentiekio ir 1,879 km nuotekų tinklų. Prie nutiestų vandentiekio tinklų bus sudarytos sąlygos prisijungti 36 vartotojams, prie nuotekų tinklų – 55 vartotojams. Pasirašytos rangos darbų sutarties vertė 1.181.952,54 Lt, pirkimo dokumentų, darbų techninės priežiūros, projekto veiklos administravimo ir viešinimo paslaugų vertė 54.300,00 Lt be PVM. Pasirašytų sutarčių papildomos veiklos vykdymui vertė viršijo sutaupymus, todėl projekto vykdytojas UAB „Ukmergės vandenys“ savo lėšomis turės apmokėti paslaugų sutartis ir padengti 94.915,33 Lt nepakankamą darbų finansavimą.

 

Darbai jau prasidėjo

Šių metų spalio mėn. pabaigoje buvo parengtas projektas, gautas leidimas statyti ir rangovas UAB „KRS“ (Klaipėdos filialas) jau pradėjo darbus Žiedo, Stoties, Naujoji, Gedimino gatvėse. Jei nesutrukdys klimatinės sąlygos, darbus numatoma užbaigti kitų metų birželio mėnesį.

Pasak projekto įgyvendintojo UAB „Ukmergės vandenys“ atstovų, nors rengiant projektą su gyventojais buvo derinamos prisijungimų prie tinklų vietos, gyventojams rekomenduojama prasidėjus darbams numatytose gatvėse nebūti abejingais ir darbų vadovo pasidomėti ar tinkamoje vietoje numatytos atšakos prisijungimams.

 

Vandentvarkos projektas Ukmergės rajone yra finansuojamas pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos Struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančią Sanglaudos skatinimo veiksmų programą Sanglaudos fondo lėšomis. Bendra projekto įgyvendinimui numatyta tinkamų finansuoti išlaidų suma yra 23.762.512,50 Lt, iš kurių 20.180.327,15 Lt – ES struktūrinių fondų, 2.374.156,13 Lt – valstybės biudžeto ir 1.208.029,22 Lt – pareiškėjo (UAB „Ukmergės vandenys“) ir partnerio (Ukmergės r. savivaldybė) lėšos.

 

Svarbi informacija gyventojams

UAB „Ukmergės vandenys“ dar taiko nuolaidas įvadų projektavimui ir jų įrengimui šiais metais, todėl gyventojai raginami tuo pasinaudoti, atvykti į įmonę ir pateikti prašymus projektų parengimui ir įvadų įrengimui. Jei užsakytų įvadų įrengti šiais metais nebus spėta, užsakymai tomis pačiomis sąlygomis bus atlikti kitais metais. Kitais metais užsakytų projektų ir darbų kainos jau bus didesnės. Taujėnų, Veprių, Žemaitkiemio gyventojai, kuriems tokia galimybė sudaryta, turi persijungti prie naujai nutiestų vandentiekio tinklų, nes dalis senųjų tinklų nebus naudojama vandens tiekimui. Tie gyventojai, kurie dar nėra įsirengę komunikacijų iki savo namų raginami nedelsiant pasirūpinti projektų įvadams parengimu, o vėliau – suprojektuotų prisijungimų įrengimu.