Naujienos

2013. 07. 18

    

 

 

 

 Projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Ukmergės rajone (Ukmergėje, Šventupėje, Vidiškiuose, Žemaitkiemyje, Taujėnuose, Vepriuose, Šaukavoje, Dainavoje)“ Nr.VP3-3.1-AM-01-V-02-095 startavo 2012 metų pavasarį. Užbaigus numatytus darbus, daugiau nei 1000 Ukmergės rajono gyventojų turės galimybę savo namų valdas prisijungti prie išplėstų centralizuotų nuotekų tinklų, vandentiekiu galės naudotis virš 500 naujų vartotojų.

 Dirba net trys rangovai

   Vandentvarkos statinių statybos darbus vykdo trys rangovai: AB „Panevėžio statybos trestas“ darbuojasi Vidiškiuose, Šventupėje, Ukmergėje ir Žemaitkiemyje, UAB „KRS“ vykdo darbus Taujėnuose, Šaukavoje ir Vepriuose. Jungtinės veiklos grupe ASIO spol.sr.o. ir UAB „Norus“ rekonstruoja ir stato nuotekų valyklas Šventupėje, Vidiškiuose, Žemaitkiemyje, Taujėnuose ir Dainavoje. Iki liepos mėn. pradžios Taujėnų, Šaukavos ir Veprių gyvenvietėse bendrai buvo nutiesta 29,22 km tinklų ir įsisavinta 7.694.125,00 Lt kas sudaro 90,2 procentų nuo sutarčiai skirto finansavimo. Pastaruoju metu darbai baigiami Veprių miestelyje: jau nutiesti vandentiekio, nuotekų tinklai Pušyno, Ežero, Geldutės, Jaunimo, Miško, Šventosios, Laukų, Sodų gatvėse, tiesiami nuotekų tinklai Pergalės gatvėje, sumontuotos nuotekų siurblinės Ežero, Ukmergės, Šventosios , Geldutės, Laukų, Pergalės gatvėse.Iki Šaukavos jau nutiestas vandentiekis iš Ukmergės ir gyventojai jau vartoja higienos normos HN24:2003 reikalavimus atitinkantį vandenį. Gyvenvietėje baigti tiesti vakuuminiai nuotekų tinklai, nutiesta slėginė nuotekų linija iki miesto nuotekų tinklų, sumontuota vakuuminė stotis. Liko atlikti stoties paleidimo derinimo darbus, parengti pridavimui dokumentaciją ir sutvarkyti išardytas dangas. Darbai Taujėnuose yra beveik baigti – čia nutiesta apie 7,29 km vandentiekio tinklų, 5,66 km savitakinių ir slėginių nuotekų tinklų, įrengtos dvi nuotekų siurblinės. Beliko sumontuoti siurblinių elektrotechninę įrangą ir atstatyti išardytas darbų metu dangas. Rangovas UAB „KRS“ darbus pagal sutartį privalo užbaigti iki rugpjūčio mėn. 08 dienos Kitose gyvenvietėse bei Ukmergėje dirbantis rangovas AB „Panevėžio statybos trestas“ jau nutiesė 6,44 km vandentiekio tinklų ir 16,62 km nuotekų tinklų, kas bendrai sudaro 94 procentus nuo suprojektuotų tinklų ilgio. Taip pat sumontuotos visos numatytos 9 nuotekų siurblinės. Rangovo atliktų darbų vertė Vidiškiuose, Šventupėje, Ukmergėje ir Žemaitkiemyje 6.627.568,22 Lt. Šio rangovo vykdomų darbų užbaigimas numatytas iki rugsėjo 16 dienos. Nuotekų valyklų statybos darbai jau įpusėjo, pristatyti visi įrengimai, visose objektuose jau išbetonuotos technologinės talpos. Šventupėje pradedami montuoti įrengimai. Čia juos sumontavus, montuotojai persikels į Vidiškius, Žemaitkiemį, Dainavą ir Taujėnus. Jau įsisavinta 2.747.413 Lt, kas sudaro beveik 50 procentų skirto finansavimo.   Darbus rangovas privalo užbaigti iki šių metų spalio mėn.

Taikomos prisijungimo nuolaidos

   Metų pradžioje darbai buvo sulėtėję dėl klimatinių sąlygų, tačiau šiai dienai projektas vykdomas pagal planą, darbai vyksta sparčiai, atsižvelgiant į gyventojų nuomonę bei pageidavimus. Tie gyventojai, kurie dar nėra įsirengę komunikacijų iki savo namų raginami nedelsiant pasirūpinti projektų įvadams parengimu, o vėliau – suprojektuotų prisijungimų įrengimu.UAB „Ukmergės vandenys“ taikomos nuolaidos įvadų projektavimui ir jų įrengimui galioja tik šiais metais, todėl gyventojai raginami tuo pasinaudoti. Taujėnų, Veprių, Žemaitkiemio gyventojai, kuriems tokia galimybė sudaryta, turės persijungti prie naujai nutiestų vandentiekio tinklų, nes užbaigus tinklų tiesimo darbus dalis senųjų tinklų nebus naudojama vandens tiekimui.

Patogumai už ES lėšas

 Vandentvarkos projektas Ukmergės rajone yra finansuojamas pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos Struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančią Sanglaudos skatinimo veiksmų programą Sanglaudos fondo lėšomis. Bendra projekto įgyvendinimui numatyta finansavimo suma yra 23.786.000 Lt, iš kurių 20.205.481,76 Lt – ES struktūrinių fondų, 2.377.115,50 Lt – valstybės biudžeto ir 1.203.402,74 Lt – pareiškėjo (UAB „Ukmergės vandenys“) ir partnerio (Ukmergės r. savivaldybė) lėšos. Statistikos duomenimis, vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūra Ukmergės rajone išplėtota nepakankamai: per 30 proc. rajono gyventojų vis dar nesinaudoja centralizuota vandentiekio sistema, o virš 40 proc. – centralizuotu nuotakynu. Tokia situacija didina aplinkos užterštumą bei kelia pavojų gyventojų sveikatai.