Naujienos

2013. 02. 23

 

 

  

 

 

 

 

 

 Ukmergės bei septynių aplinkinių gyvenviečių gyventojai dar iki šių metų vasaros turėtų sulaukti naujų vandentiekio ir nuotekų tinklų. Naujos komunikacijos padės spręsti centralizuotai tiekiamo geriamojo vandens ir nuotekų šalinimo paslaugų prieinamumo gyventojams problemas rajone. Kaip tvirtino projekto rangovai, jau nutiesta virš 70 proc. visų suprojektuotų trasų, taip pat prasidėjo nuotekų valyklų statybos darbai.

Projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Ukmergės rajone (Ukmergėje, Šventupėje, Vidiškiuose, Žemaitkiemyje, Taujėnuose, Vepriuose, Šaukavoje, Dainavoje)“ Nr.VP3-3.1-AM-01-V-02-095 startavo 2012 metų pavasarį. Užbaigus numatytus darbus, daugiau nei 1000 Ukmergės rajono gyventojų turės galimybę savo namų valdas prisijungti prie išplėstų centralizuotų nuotekų tinklų, vandentiekiu galės naudotis virš 500 naujų vartotojų.

Dirba trys rangovai

Vandentvarkos statinių statybos darbus vykdo trys rangovai - AB „Panevėžio statybos trestas“ darbuojasi Vidiškiuose, Šventupėje, Ukmergėje ir Žemaitkiemyje, UAB „KRS“ vykdo darbus Taujėnuose, Šaukavoje ir Vepriuose. Jungtinės veiklos grupe ASIO spol.sr.o. ir UAB „Norus“ rekonstruoja ir stato nuotekų valyklas Šventupėje, Vidiškiuose, Žemaitkiemyje, Taujėnuose ir Dainavoje.

Kaip teigė projektą įgyvendinančios UAB „Ukmergės vandenys“ atstovai, šiuo metu Ukmergėje ir visose gyvenvietėse darbai vyksta sklandžiai ir pagal planą. Tiesa, rangovas ASIO spol.sr.o./UAB „NORUS", vykdydamas sutartį „Nuotekų valyklų statyba ir rekonstravimas Šventupėje, Vidiškiuose, Žemaitkiemyje, Taujėnuose ir Dainavoje“ ir projektuodamas Šventupės nuotekų valyklos projektą, buvo susidūręs su problemomis dėl galiojančių aplinkosaugos reglamentų filtracijos laukams, dėl to keliems mėnesiams užtruko statybos leidimo gavimas. Tačiau šis klausimas jau išspręstas, gautas statybos leidimas ir vyksta darbai.

Jau parengti ir patvirtinti techniniai darbo projektai Vidiškių nuotekų valyklos rekonstravimui ir Taujėnų, Dainavos bei Žemaitkiemio valyklų statybai, vykdomos leidimų statyti ir rekonstruoti statinius išdavimo procedūros.

Gyventojai raginami jungtis

Kaip informavo rangovo UAB „KRS“ atstovai, iki praėjusių metų gruodžio pabaigos Taujėnų, Šaukavos ir Veprių gyvenvietėse bendrai buvo nutiesta 25.456 m tinklų ir įsisavinta beveik 5,8 mln. Lt kas sudaro 67 procentus nuo sutarčiai skirto finansavimo. Pastaruoju metu darbai vykdomi Veprių miestelyje: jau nutiesti vandentiekio, nuotekų tinklai Pušyno, Ežero, Geldutės, Jaunimo, Miško, Šventosios gatvėse, tiesiami nuotekų tinklai Pergalės gatvėje, Laukų gatvėje montuojama nuotekų siurblinė.
Iki Šaukavos jau nutiestas vandentiekis iš Ukmergės ir gyventojai jau vartoja higienos normos HN24:2003 reikalavimus atitinkantį vandenį. Beveik baigti tiesti gyvenvietėje vakuuminiai nuotekų tinklai, nutiesta slėginė nuotekų linija iki miesto nuotekų tinklų. Liko sumontuoti vakuuminę stotį ir sutvarkyti išardytas dangas. Darbai Taujėnuose yra beveik baigti – čia nutiesta apie 7,29 km vandentiekio tinklų, 5,66 km savitakinių ir slėginių nuotekų tinklų, įrengtos dvi nuotekų siurblinės. Beliko sumontuoti siurblinių elektrotechninę įrangą ir atstatyti išardytas darbų metu dangas.

Kitose gyvenvietėse bei Ukmergėje dirbantis rangovas AB „Panevėžio statybos trestas“ jau nutiesė 5,582 km vandentiekio tinklų ir 13,604 km nuotekų tinklų, kas bendrai sudaro 78 procentus nuo suprojektuotų tinklų ilgio. Taip pat sumontuotos 6 nuotekų siurblinės iš numatytų 9. Rangovo atliktų darbų vertė Vidiškiuose, Šventupėje, Ukmergėje ir Žemaitkiemyje jau viršijo 5 mln. Lt.

Žiemą sulėtėję tinklų statybos darbai atšilus orams vėl vyks sparčiau, bus atstatomos gatvių dangos, o pilnai užbaigtais statiniais prisijungę vartotojai sudarę sutartis jau galės naudotis. Tie gyventojai, kurie dar nėra įsirengę komunikacijų iki savo namų raginami žiemos laikotarpiu pasirūpinti projektų įvadams parengimu, o pavasarį – suprojektuotų prisijungimų įrengimu.

ES milijonai – gyventojų buičiai pagerinti

Vandentvarkos projektas Ukmergės rajone yra finansuojamas pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos Struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančią Sanglaudos skatinimo veiksmų programą Sanglaudos fondo lėšomis. Bendra projekto įgyvendinimui numatyta finansavimo suma yra 23.786.000 Lt, iš kurių 20.205.481,76 Lt – ES struktūrinių fondų, 2.377.115,50 Lt – valstybės biudžeto ir 1.203.402,74 Lt – pareiškėjo (UAB „Ukmergės vandenys“) ir partnerio (Ukmergės r. savivaldybė) lėšos.