ES projektai

 

2014-2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ ĮNVESTICIJOS Į VANDENTVARKOS ŪKĮ UKMERGĖS RAJONE

        2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-R-014 priemonė „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“.

          I PROJEKTAS: Nr. 05.3.2-APVA-R-014-01-0002 „VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA IR REKONSTRAVIMAS UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖJE“

        Projekto finansavimo sutartis pasirašyta tarp Projekto vykdytojo – UAB „Ukmergės vandenys“ ir Įgyvendinančiosios institucijos – Aplinkos projektų valdymo agentūros 2017-01-12 d. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma 3.142.355,00 €, iš jų: ES fondų lėšos 1.968.169,08 €, savivaldybės biudžeto lėšos 744.270,00 € ir UAB „Ukmergės vandenys“ lėšos 429.915,92 € . Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga 2022-03-31

Eil. Nr.

Rangos sutarties Nr.

Pasirašymo data

Sutarties pavadinimas

Rangovas/tiekėjas

Darbų, paslaugų vertė, Eur

Darbų atlikimo terminas


Rangos darbų sutartys


1

ES-22-20160824

2016-08-24

Nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija Jasiuliškio gyvenvietėje.

UAB „Eigesa“

79.957,00

2018-08-01

2

ES-23-20161025

2016-10-25

Nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija Žeimių gyvenvietėje

UAB „Eigesa“

129.862,00

2018-08-01

3

ES-26-20170313

2017-03-13

Paviršinių nuotekų tinklų statyba Ukmergės mieste bei vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstravimas Deltuvos, A. Smetonos ir Vasario 16-osios gatvėse (VNT dalis).

UAB „STATOVITA“

791.156,00

2019-03-27

4

ES-27-20170509

2017-05-09

Nuotekų šalinimo tinklų statybos ir nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijos su projektavimu Petronyse, vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų statybos su projektavimu Siesikuose darbai.

UAB „Eigesa“

1.103.565,00

2019-05-22

5

ES-29-20170511

2017-05-11

Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija Ukmergės mieste.

UAB „Edrija“

NUTRAUKTA

564.684,12

2019-05-19

6

ES-30-20180508

2018-05-08

Nuotekų šalinimo tinklų statybos su projektavimu Lyduokiuose darbai.

UAB „Žilinskis ir Co“

336.650,06

2019-11-10

7

ES-31-20180801

2018-08-01

Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Paupio, Kareivinių g. Ukmergėje statybos darbai su projektavimuPaviršinių nuotekų tinklų statyba Ukmergės mieste bei vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstravimas Deltuvos, A. Smetonos ir Vasario 16-osios gatvėse (VNT dalis).

UAB „Statovita“

78.717,00

 2019-08-01

8

ES-33-20181016

 

2018-10-16

Vandentiekio tinklų Paupio gatvėje Ukmergės mieste rekonstravimas.

UAB „KRS“

84.920,00

 2019-10-16

9

ES-34-20190312

2019-03-12

Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija Ukmergės mieste.

UAB „Panevėžio ryšių statyba“

528.270,00

2022-04-12


Paslaugų sutartys


1

TU15-15/07S-56

2015-07-13

Projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstravimas Ukmergės rajono savivaldybėje“ projektinio pasiūlymo su investiciniu projektu regiono plėtros tarybai, projekto veiklų pirkimo dokumentų ir paraiškos įgyvendinančiajai institucijai parengimo paslaugos

UAB „Teisa“

13.000,00

2017-01-12

2

ES-24-20161223

2016-12-23

Projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstravimas Ukmergės rajono savivaldybėje“ administravimo, viešinimo, FIDIC inžinieriaus ir statybų techninės priežiūros paslaugos

UAB „Statybų techninė priežiūra“

34.700,00

2020-12-31

3

Nr. 305(17)

2017-06-06

Paviršinių nuotekų tinklų statyba Ukmergės mieste bei vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstravimas Deltuvos, A. Smetonos ir Vasario 16-osios gatvėse (VNT dalies) paveldosaugos ir bendroji ekspertizė. 

 UAB „Statybos projektų ekspertizės centras“  1150,00  2017-07-06

4

Nr. 59(18)

2018-02-06

Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų Siesikų mstl., Siesikų sen., Ukmergės r. sav. statybos projekto bendroji ekspertizė.

 UAB „Statybos projektų ekspertizės centras“  780,00  2018-03-06

5

Nr. 18-04-20

2018-04-20

 Buitinių nuotekų valymo įrenginių Petronių k, Siesikų sen. Ukmergės r. rekonstravimo techninio darbo projekto bendroji ekspertizė.   UAB „Darbasta“  720,00  2018-05-20

6

Nr. S18-03

2018-04-23

 Buitinių nuotekų tinklų Petronių k. Siesikų sen. Ukmergės r. supaprastinto statybos projekto ekspertizė.   UAB „Projektų analizės institutas“  720,00  2018-05-23

7

Nr. 07-S50

2018-06-29

 Nuotekų šalinimo tinklų Lyduokių mstl., Lyduokių sen., Ukmergės r. sav. statybos projekto ekspertizė.  UAB „Statybos projektų ekspertizės centras“  700,00  2018-07-29

8

Nr. 360(18) 2018-08-14  Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Paupio ir Kareivinių g. Ukmergėje statybos darbai su projektavimu projekto bendroji ekspertizė.  UAB „Statybos projektų ekspertizės centras“  720,00  2018-09-14

9

07-S 63/2/TP-18/098

2018-09-28

Projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstravimas Ukmergės rajono savivaldybėje“ papildomos veiklos „Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Paupio, Kareivinių g. Ukmergėje statybos darbai su projektavimu“ administravimo ir statybų techninės paslaugos

UAB „Statybų techninė priežiūra“

1.750,00

2020-12-31

 

   

    2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.1.1-APVA-R-007 priemonė „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas“.

          II PROJEKTAS: Nr. 05.1.1-APVA-R-007-01-0001 „PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBA IR REKONSTRAVIMAS UKMERGĖS MIESTE“

Projekto finansavimo sutartis tarp Projekto vykdytojo – UAB „Ukmergės vandenys“ ir Įgyvendinančiosios institucijos – Aplinkos projektų valdymo agentūros pasirašyta 2016-12-30 d. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma 2.196.767,47 €, iš jų: ES fondų lėšos 1.867.252,35 €, savivaldybės biudžeto lėšos 329.515,12 € . Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga 2022-06-30

Eil. Nr.

Rangos sutarties Nr.

Pasirašymo data

Sutarties pavadinimas

Rangovas/tiekėjas

Darbų, paslaugų vertė, Eur

Darbų atlikimo terminas


Rangos darbų sutartys


1

ES-26-20170313

 

2017-03-13

Paviršinių nuotekų tinklų statyba Ukmergės mieste bei vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstravimas Deltuvos, A. Smetonos ir Vasario 16-osios gatvėse Nr. ES-26-20170313 (PNT dalis)

UAB „Statovita“

1.233.841,00

2019-03-24

2

ES-32-20180904

2018-09-04

Paviršinių nuotekų šalinimo tinklų Deltuvos ir Žiedo g. Ukmergėje statybos darbai su projektavimu.

UAB „Statovita“

125.430,00

2019-10-01

3

ES-37-20191129

2019-11-29

„Paviršinių nuotekų šalinimo tinklų statyba su projektavimu Anykščių, Mindaugo, P. Cvirkos, Tvenkinių ir Jogailos gatvėse“.

UAB „Geovizija“

277.958,96

2021-06-18

4

ES-38-20191129

2019-11-29

„Paviršinių nuotekų šalinimo tinklų statyba su projektavimu Malkų, Linų, Alyvų, Vilties, Dirvonų, Dirvonų skg. ir Gruodžio 17-osios gatvėse“.

UAB „Geovizija“

420.578,07

2021-06-18

5

ES-39-20200526

2020-05-26

Paviršinių nuotekų tinklų statyba su projektavimu Linų g. Ukmergės m.

UAB „Medeniai“

28.000,00

2021-04-01

6

ES-40-202009

2020-09-14

Paviršinių nuotekų tinklų statyba su projektavimu Vilniaus g. Ukmergės m.

UAB „INTI“

166.930,00

 vykdoma

7

ES-41-20201127

2020-11-27

„Paviršinių nuotekų tinklų statyba su projektavimu Koklių Fabriko g. Ukmergės mieste“. 

UAB „INTI“

25.800,00

2021-09-27


Paslaugų sutartys


1

HT 16/0222

2016-02-23

Projekto „Paviršinių nuotekų tinklų statyba ir rekonstravimas Ukmergės mieste“ projektinių pasiūlymų, investicinio projekto, projekto veiklų pirkimo dokumentų ir paraiškos parengimo paslaugos.

UAB „Hidroterra“

3.850,00

2016-12-30

2

ES-25-20161223

2016-12-23

Projekto „Paviršinių nuotekų tinklų statyba ir rekonstravimas Ukmergės mieste“ FIDIC inžinieriaus ir statybų techninės priežiūros, administravimo bei viešinimo paslaugos

UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“

18.500,00

2018-12-31

3

Nr. 305(17)

2017-06-06

Paviršinių nuotekų tinklų statyba Ukmergės mieste bei vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstravimas Deltuvos, A. Smetonos ir Vasario 16-osios gatvėse paveldosaugos ir bendroji ekspertizė.

UAB „Statybos projektų ekspertizės centras“

1150,00

2017-07-06

4

Nr.548(17)

2017-09-26

Paviršinių nuotekų šalinimo tinklų Vilniaus ir Paupio g. Ukmergėje statybos projekto bendroji ir paveldosaugos ekspertizė.

UAB „Statybos projektų ekspertizės centras“

900,00

2017-10-26

5

A-IPK-1805-31

2018-05-25

Investicijų projekto „Paviršinių nuotekų tinklų statyba ir rekonstravimas Ukmergės mieste“ koregavimo paslaugos.

UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“

3.900,00

2018-12-31

 6

 

2018-08-17 

 Paviršinių nuotekų šalinimo tinklų Deltuvos ir Žiedo g. Ukmergėje statybos darbai su  projektavimu projekto bendroji ekspertizė.

 UAB „Projektų ekspertizė“

 710,00

 2018-09-17

7

Nr.20-05-18

2018-05-18

Paviršinių nuotekų šalinimo tinklų Gruodžio 17-osios, Tvenkinių, Jogailos, Alyvų, Linų, Malkų, Naujojoje, Vilties, Dirvonų, Dirvonų skg., Anykščių, Mindaugo ir P. Cvirkos gatvėse Ukmergės m. supaprastintų statybos projektų ekspertizė.

 UAB „Darbasta“  2200,00  2018-06-18

8

ES-35-20191003

2019-10-03

Projekto Nr.05.1.1-APVA-R-007-01-0001 „Paviršinių nuotekų tinklų statyba ir rekonstravimas Ukmergės mieste“ papildomų rangos darbų statybos techninės priežiūros ir FIDIC inžinieriaus paslaugos

 UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“  16.500,00  vykdoma

9

ES-36-20191003

2019-10-03

Projekto Nr.05.1.1-APVA-R-007-01-0001 „Paviršinių nuotekų tinklų statyba ir rekonstravimas Ukmergės mieste“ papildomų rangos darbų administravimo paslaugos

 UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“  600,00  vykdoma

10

Nr.20-23

2020-05-11

Nuotekų šalinimo tinklų Mindaugo ir P. Cvirkos g. Ukmergės m. supaprastinto statybos projekto paveldosaugos ekspertizė.

 UAB „Pastatų konstrukcijos“  250,00  2020-06-11

11

Nr.435/20

2020-10-05

Paviršinių nuotekų šalinimo tinklų Linų ir Ramunių g. Ukmergėje statybos techninio projekto ekspertizė. 

 UAB „Statybos ekspertų biuras“  718,00  2020-11-05

12

Nr. S21/034

2021-05-28

Paviršinių nuotekų šalinimo tinklų Vilniaus g. ir Koklių Fabriko g. Ukmergės m. statybos projekto ekspertizė.

 UAB „Projektų analizės institutas“  500,00  2021-06-28

13

Susitarimas Nr.1

2021-06-30

Susitarimas Nr.1 prie sutarties Nr. ES-35-20191003 dėl darbų techninės priežiūros Vilniaus ir Koklių Fabriko g. Vykdytojas UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“. Paslaugų suma 1888,75 Eur

 UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“  1888,75  vykdoma
             

 

 

2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ įgyvendinimo priemonė 05.3.2-VIPA-T-024 „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra“ ir lengvatinė paskola pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 05.3.2-FM-F-015 „Vandentvarkos fondas“.

 

III PROJEKTAS: Nr. 05.3.2-VIPA-T-024-03-0001GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ SURINKIMO TINKLŲ PLĖTRA UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖJE

Projekto finansavimo sutartys tarp Projekto vykdytojo – UAB „Ukmergės vandenys“ ir Įgyvendinančiosios institucijos – Viešujų investicijų plėtros agentūros pasirašytos 2021-10-12 d. Nr. 05.3.2-VIPA-T-024-03-0001 ir NR. 46/VF3-P001. Grąžinamosios subsidijos suma 610 831,07 Eur, paskolos suma 792 950,57 Eur. Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga 2023-09-01

 

Eil. Nr.

Rangos sutarties Nr.

Pasirašymo data

Sutarties pavadinimas

Rangovas/tiekėjas

Darbų, paslaugų vertė, Eur

Darbų atlikimo terminas


Rangos darbų sutartys


1

 

   Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų statybos darbai sodininkų bendrijoje "Pušelė"      

2

 

   Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų statybos darbai sodininkų bendrijose "Rasa" ir "Dukstynėlė" Rangovas      

3

 

         

 

           


Paslaugų sutartys


1

 Nr. AT-211-1824

 2021-09-14  Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo tinklų statybos sodininkų bendrijoje "Pušelė" projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos  UAB „Atamis“  21000,00  2022-01-14

2

 17 Nr. 07-S62/21/ AT-211-1825

 2021-09-17

 Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo tinklų statybos sodininkų bendrijose "Rasa" ir "Dukstynėlė"projekto parengimo paslaugos  UAB „Atamis“  31800,00  2022-01-17

3

 Nr.21-11-03

 2021-11-03  Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Antakalnio I k., Lyduokių sen., Ukmergės r. sav. (SB "Pušelė") supaprastinto statybos projekto ekspertizė  UAB „Darbasta“  2490,00  2021-11-15

4

 

   Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Varkališkių ir Dukstynos k., Vidiškių sen., Ukmergės r. sav. (SB "Rasa" ir "Dukstynėlė") supaprastinto statybos projekto ekspertizė      

5

 

   Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų statybos darbų sodininkų bendrijose "Pušelė", "Rasa" ir "Dukstynėlė" techninė priežiūra      

 

           

 

Anksčiau įgyvendinti projektai

ES finansuojamų sutarčių registras

Eil. Nr.

Sutarties Nr.

Pasirašymo data

Sutarties pavadinimas

Rangovas/tiekėjas

Atliktų darbų, paslaugų vertė, Lt/Eur

Atlikimo data


NERIES BASEINO INVESTICINĖS PROGRAMOS I ETAPO (ZARASŲ, VISAGINO, UTENOS, IGNALINOS, MOLĖTŲ, UKMERGĖS, ŠIRVINTŲ, ŠVENČIONIŲ SAVIVALDYBĖSE) UKMERGĖS PROJEKTAS NR. 2005/LT/16/C/PE/001


1

2006/31/A/P/LT

2006-02-27

Neries upės baseino I investicijų paketo konkurso dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas Vilniaus, Ukmergės, Širvintų ir Švenčionių rajonų savivaldybėms

UAB COWI Baltic ir UAB Hidroprojektas

 

2006-12

2

2006/57/A/P/LT

2006-08-29

Techninė parama įgyvendinant Neries upės baseino I investicijų paketo projektą

VšĮ „NPR“

268.102,39

2010-05-29

3

 2006/39/A/P/LT

2007-07-10

Techninė priežiūra įgyvendinant Neries upės baseino investicinės programos I etapą Ukmergės Širvintų ir Švenčionių r. savivaldybėse

JVG UAB Statybų priežiūros agentūra ir UAB Ekopulsas

270.241,99

2010-10

4

20-808

2007-12-28

Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklai bei vietinės siurblinės Ukmergės mieste

AB Panevėžio statybos trestas

11.108.292,64

2009-01-30

5

20-94

2009-03-12

Ukmergės miesto nuotekų valyklos ir pagrindinės nuotekų siurblinės rekonstrukcija

JVG UAB Pireka ir UAB Panevėžio melioracija

3.054.092,27

2010-09-16

6

20-423

2009-07-17

Ukmergės miesto vandens gręžinių ir vandens ruošimo įrenginių rekonstrukcija

UAB Statovita

4.288.353,12

2010-09-27

7

APVA/20100811

2010-08-26

Galutinių ataskaitų rengimo paslaugos

Nacionalinių projektų rengimas, UAB Sweco Lietuva, UAB APVG

17.529,00

2012-03-26

Pastaba: Duomenys iš galutinės ataskaitos

19.006.611,41 / 5.504.695,15 Eur.

 


PROJEKTAS „VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS RENOVAVIMAS IR PLĖTRA UKMERGĖJE“  NR. VP3-3.1-AM-01-V-02-001


1

 

2009-05-20

Ukmergės m. nuotekų valymo įrenginių pakeitimo ir rekonstravimo pirkimo dokumentų dalinė ekspertizė

UAB Projektų analizės institutas

1.260,50

2009-05-25

2

P090511-1

2009-05-11

Projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Ukmergėje“ paraiškos finansavimui gauti parengimo, administravimo ir viešinimo paslaugos.

UAB Nacionalinių projektų rengimas

132.000,00

2013-01

3

ES-01

2009-10-20

Techninė priežiūra įgyvendinant projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Ukmergėje“

UAB Statybų techninė priežiūra

115.000,00

2013-01

4

17/10

2010-01-20

Traktoriaus ir puspriekabės įsigijimas nuotekų valymo įrenginiams Ukmergės r.

UAB ROVALTRA

264.000,00

2010-03-22

5

ES-2-20100209

2010-02-09

Ukmergės m. nuotekų valymo įrenginių pakeitimas ir rekonstravimas.

JVG UAB STATOVITA ir UAB LAUGINA

3.077.905,42

2011-03-21

6

ES-9-20110531

2011-05-31

Ukmergės nuotekų valyklos SCADA sukūrimas ir diegimas ir 10 kV kabelių galinių movų pakeitimas.

UAB RIFAS

96.940,00

2011-07-31

7

ES-2-20100804

2010-08-05

Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra, nuotekų siurblinių statyba Ukmergės m., Pašilėje.

A. Žilinskio ir ko UAB

3.361.183,44

2011-12-30

 

 

7.048.289,36 / 2.041.325,70 Eur.

 


PROJEKTAS „UKMERGĖS DUMBLO APDOROJIMO ĮRENGINIŲ STATYBA“ NR. VP3-3.1-AM-01-V-01-045


1

TP-09-509

2009-08-25

Ukmergės dumblo apdorojimo įrenginių statybos poveikio aplinkai vertinimo, projektinių pasiūlymų, pirkimo dokumentų pagal FIDIC geltonąją knygą parengimo paslaugos.

UAB Vandens projektai.

147.800,00

 

2

ES-3-20100514

2010-05-14

Projekto „Ukmergės dumblo apdorojimo įrenginių statyba“ administravimo ir viešinimo paslaugos.

UAB Nacionalinių projektų rengimas

92.250,00

2012-11

3

ES-3-20100810

2010-08-10

Projekto „Ukmergės dumblo apdorojimo įrenginių statyba“ statybų techninė priežiūra ir techninio projekto ekspertizė.

UAB Pro Bonus

94.500,00

2012-11

4

ES-3-20100901

2010-09-01

Ukmergės dumblo apdorojimo įrenginių statyba: kompostavimo aikštelės įrengimas.

 

UAB Eikos statyba ir UAB Panevėžio statybos trestas

5.751.594,37

2011-11-23

5

ES-3-20101222

2010-12-22

Ukmergės dumblo apdorojimo įrenginių statyba: įrangos (mechanizmų) įsigijimas. I dalis Komposto vartytuvas.

UAB RB Baltic

385.000,00

2011-05-02

6

ES-4-20101222

2010-12-22

Ukmergės dumblo apdorojimo įrenginių statyba: įrangos (mechanizmų) įsigijimas. II dalis Būgninis sijotuvas.

UAB RB Baltic

324.000,00

2011-05-02

7

ES-5-20110105

2011-01-05

Ukmergės dumblo apdorojimo įrenginių statyba: įrangos (mechanizmų) įsigijimas. III dalis Žaliųjų atliekų smulkintuvas.

UAB KELUVA

312.240,00

2011-06-20

8

ES-6-20110118

2011-01-18

Ukmergės dumblo apdorojimo įrenginių statyba: įrangos (mechanizmų) įsigijimas. IV dalis Krautuvas.

UAB KELUVA

347.300,00

2011-07-28

9

ES-10-20110916

2011-09-16

Ukmergės dumblo apdorojimo įrenginių statyba. Artezinio gręžinio įrengimas.

UAB Artva

29.574,00

2011-11-16

10

ES-15-20120402

2012-04-02

Danga kompostavimo kaupų uždengimui 6750 m2.

UAB RB BALTIC

74.115,00

2012-06-08

11

ES-16-20120402

2012-04-02

Dangos vyniojimo įrenginys komposto vartytuvui Backhus 16.36.

UAB RB BALTIC

171.632,00

2012-06-08

 

7.730.005,37 / 2.238.764,30 Eur.

 


PROJEKTAS “VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS RENOVAVIMAS IR PLĖTRA UKMERGĖS RAJONE (UKMERGĖJE, ŠVENTUPĖJE,  VIDIŠKIUOSE, ŽEMAITKIEMYJE, TAUJĖNUOSE, VEPRIUOSE, ŠAUKAVOJE, DAINAVOJE) NR. VP3-3.1-AM-01-V-02-095


1

ES-7-20110328/

20-193

2011-03-28

Partnerystės sutartis tarp UAB „Ukmergės vandenys“ ir Ukmergės r. savivaldybės administracijos

 

 

 

2

ES-8-20110411/

A-PDPVP-1104-10

2011-04-11

Projekto“Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Ukmergės rajone (Ukmergėje Šventupėje, Vidiškiuose, Žemaitkiemyje, Taujėnuose, Vepriuose, Šaukavoje, Dainavoje) pirkimo dokumentų, projektinių pasiūlymų ir techninių specifikacijų parengimo, projektų vykdymo priežiūros bei paraiškos finansavimui gauti parengimo paslaugos.

UAB Grontmij/Carl Bro

93.950,00

2011-08-17

3

ES-11-20111026

2011-10-26

Projekto“Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Ukmergės rajone (Ukmergėje Šventupėje, Vidiškiuose, Žemaitkiemyje, Taujėnuose, Vepriuose, Šaukavoje, Dainavoje)  statybų techninės priežiūros, administravimo bei viešinimo paslaugos.

JVG UAB Statybų techninė priežiūra ir UAB APVG

270.000,00

2015-01

4

ES-12-20111205

2011-12-05

Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Ukmergės rajone (Ukmergėje, Vidiškiuose, Šventupėje, Žemaitkiemyje). (1.1.1)

UAB Panevėžio statybos trestas

7.334.648,75

2013-09-19

5

ES-13-20111228

2011-12-28

Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Ukmergės rajone (Taujėnuose, Vepriuose, Šaukavoje). (1.1.2)

UAB KRS

8.530.000,00

2013-09-05

6

ES-14-20120209

2012-02-09

Nuotekų valyklų statyba ir rekonstravimas Šventupėje, Vidiškiuose, Žemaitkiemyje, Taujėnuose ir Dainavoje. (1.1.3)

JVG ASIO spol.sr.o. ir UAB NORUS

5.623.997,00

2013-12-18

7

ES-17-20120919

2012-09-19

Automobilio tankintam dumblui transportuoti pirkimo sutartis. (1.1.4)

UAB HIDORA

875.800,00

2013-02-28

8

ES-17-20130307

2013-03-07

Projekto“Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Ukmergės rajone (Ukmergėje Šventupėje, Vidiškiuose, Žemaitkiemyje, Taujėnuose, Vepriuose, Šaukavoje, Dainavoje) naujos veiklos pirkimo dokumentų, projektinių pasiūlymų ir techninių specifikacijų parengimo paslaugos.

UAB Grontmij Lietuva

19.700,00

2013-05

9

ES-18-20130422

2013-04-22

Vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba Ukmergėje. (1.1.5)

UAB KRS

1.175.496,54

2014-06-02

10

ES-19-20130524 /TP-13/029

2013-05-24

Projekto“Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Ukmergės rajone (Ukmergėje Šventupėje, Vidiškiuose, Žemaitkiemyje, Taujėnuose, Vepriuose, Šaukavoje, Dainavoje) papildomos veiklos „Vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba Ukmergėje“ administravimo, viešinimo, FIDIC inžinieriaus ir statybų techninės priežiūros paslaugos.

JVG UAB Statybų techninė priežiūra ir UAB APVG

34.600,00

2014-06

 

23.958.192,29

 (23 994 179,49  su UV mokėjimais LESTO už objektų prijungimus prie el. tinklų)

 

11

ES-20-20140827

2014-08-27

Papildoma veikla „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Ukmergės rajone“ (1.1.6)

AB Kauno dujotiekio statyba

5.409.600,00 1.566.728.45

2015-09-30

12

SS-140414-2

2015-01-14

Papildomo finansavimo paraiškos dėl naujos veiklos įtraukimo į projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Ukmergės rajone (Ukmergėje, Šventupėje, Vidiškiuose, Žemaitkiemyje, Taujėnuose, Vepriuose, Šaukuvoje, Dainavoje)’’  parengimo   paslaugos

UAB Nacionalinių projektų rengimas

5.500,00 /1.592,91

2015-02

13

ES-21-20150128 /TP-15/007

2015-01-28

Projekto Nr.VP3-3.1-AM-01-V-02-095 Rangos sutarties Nr.ES-20-20140827 statybų techninės priežiūros, administravimo bei viešinimo paslaugos

UAB Statybų techninė priežiūra

89.772,80 /26.000,00

2015-09-30

Bendra Projekto vertė

29.463.065,09 /8.533.093,46 Eur.