Dokumentai reglamentuojantys įmonės veiklą

 

POŽEMINIO VANDENS VANDENVIEČIŲ APSAUGOS ZONŲ NUSTATYMO TVARKOS APRAŠAS


POŽEMINIO VANDENS GAVYBOS, MONITORINGO IR ŽEMĖS GELMIŲ TIRIAMŲJŲ GEOLOGINIŲ GRĘŽINIŲ PROJEKTAVIMO, ĮRENGIMO, KONSERVAVIMO BEI LIKVIDAVIMO TVARKOS APRAŠAS


GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ KOKYBĖS REIKALAVIMAI


NUOTEKŲ KAUPIMO REZERVUARŲ IR SEPTIKŲ ĮRENGIMO, EKSPLOATAVIMO IR KONTROLĖS TVARKOS APRAŠAS


GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ IŠPIRKIMO TVARKOS APRAŠAS


NAUJŲ ABONENTŲ IR VARTOTOJŲ PRIJUNGIMO PRIE GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS REIKALAVIMAI
SPRENDIMAS DĖL PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYTOJO SKYRIMO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE


SPRENDIMAS DĖL VIEŠOJO GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJO IR NUOTEKŲ TVARKYTOJO SKYRIMO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJO GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO TERITORIJOJE


ATSISKAITYMO UŽ PATIEKTĄ GERIAMĄJĮ VANDENĮ IR SUTEIKTAS NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGAS TVARKOS APRAŠAS

 

GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS NAUDOJIMO IR PRIEŽIŪROS TAISYKLĖS


GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO VEIKLOS LICENCIJA


SPECIALIOSIOS ŽEMĖS IR MIŠKO NAUDOJIMO SĄLYGOS


GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMAS


GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR (ARBA) NUOTEKŲ TVARKYMO VIEŠOSIOS SUTARTIES STANDARTINIŲ SĄLYGŲ APRAŠAS

 

STATINIO INŽINERINIŲ SISTEMŲ (VANDENTIEKIO, NUOTEKŲ ŠALINTUVO), INŽINERINIŲ TINKLŲ(VANDENTIEKIO, NUOTAKYNO), MONTAVIMO, BETRANŠĖJINIO INŽINERINIŲ KOMUNIKACIJŲ TIESIMO DARBAI