Paslaugos, kainos

UAB „Ukmergės vandenys“ veikla ir paslaugos:

  • Vandens išgavimas, paruošimas, tiekimas;
  • Nuotekų šalinimas, valymas, dumblo tvarkymas;
  • Paviršinių nuotekų šalinimas;
  • Nuotekų ir dumblo išvežimas iš kaupimo rezervuarų ar valymo įrenginių;
  • Šalto vandens apskaitos prietaisų įrengimas, keitimas, patikra;
  • Geriamojo vandens, buitinių nuotekų ir paviršinio vandens laboratoriniai tyrimai;
  • Vandentiekio ir nuotekų tinklų projektavimas ir tiesimas;
  • Televizinė nuotekų vamzdynų diagnostika;
  • Specialiojo transporto ir mechanizmų nuoma.

 

Paslaugų kainos:

Vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir pardavimo kainos gyventojams.

Vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir pardavimo kainos įmonėms.

Transporto priemonių ir mechanizmų įkainiai.

Laboratorijos paslaugų įkainiai.