2022

2022. 05. 03 Gyventojų žiniai

Ukmergės rajono savivaldybės taryboje priimtas sprendimas dėl
"POŽEMINIO VANDENS GAVYBOS GRĘŽINIŲ ĮRENGIMO IŠLAIDŲ DALINIO KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO",
ir pakeistas
"INDIVIDUALIŲ NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ ĮRENGIMO IŠLAIDŲ DALINIO KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠAS".

Daugiau informacijos rasite Ukmergės rajono savivaldybės administracijos interneto svetainėje (http://www.ukmerge.lt)

Plačiau >
2022. 04. 15 Informacija apie nelegalių gręžinių įteisinimą

Artėja gegužės 1 d., kai gyventojai, kurie naudojasi gręžiniais neįregistruotais Žemės gelmių registre ar šiame registre nėra atnaujinę duomenų apie gręžinio savininką, galės pradėti jų įteisinimo procedūras. Tam numatytas trejų metų laikotarpis, kuris baigsis 2025 m. gegužės 1 d.

DAUGIAU INFORMACIJOS

Plačiau >
2022. 02. 10 Visuomenės informavimas apie statybos projektą

Visuomenės informavimas apie kitos paskirties inžinerinio statinio, saulės šviesos energijos elektrinės Serbentų g. 2A, Ukmergė, statybos projektą.

Plačiau >
2022. 01. 28 Perskaičiuotos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos

2022 m. sausio 27 d. Ukmergės rajono savivaldybės taryba sprendimu Nr. 7-26. nustatė perskaičiuotas UAB „Ukmergės vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazines kainas (be PVM), kurias Valstybinė energetikos reguliavimo taryba suderino 2021 m. gruodžio 10 d. nutarimu Nr. O3E-1663. 

UAB „Ukmergės vandenys“ teikiamų paslaugų perskaičiuotos bazinės kainos bus taikomos nuo 2022 m. kovo 1 d.

Plačiau >