2021

2021. 12. 01 BUS TIESIAMI VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLAI Į SODININKŲ BENDRIJAS „PUŠELĖ“, „RASA“ IR „DUKSTYNĖLĖ“

 

       2021-10-12 d. su UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“ (toliau – VIPA) buvo pasirašyta sutartis numatyto įgyvendinti investicijų projekto ,,Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Ukmergės rajono savivaldybėje“ finansavimui pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ įgyvendinimo priemonę 05.3.2-VIPA-T-024 „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra“ ir priemonę Nr. 05.3.2-FM-F-015 „Vandentvarkos fondas“.

Plačiau >
2021. 11. 16 Kviečiame gyventojus pasinaudoti galimybe prisijungti prie centralizuotų nuotekų tinklų

       Aplinkos projektų valdymo agentūra šiais metais paskelbė antrą kvietimą teikti paraiškas gyvenamųjų būstų prijungimui prie esamų centralizuotų nuotekų tvarkymo tinklų gyvenvietėse, kuriose gyventojų skaičius viršija 2000 žmonių paramai gauti. Dėl subsidijos tinklų tiesimui gyventojo privačiame sklype bei tinklų dalies iki gyventojo sklypo ribos valstybės ar savivaldybės žemėje tiesimo, gali kreiptis viešieji geriamojo vandens ir nuotekų tvarkytojai. Parama vandens tiekėjams teikiama pagal  LAAIF lėšomis finansuojamų gyvenamų būstų prijungimo prie  centralizuotų nuotekų tvarkymo sistemų investicinių projektų įgyvendinimo ir priežiūros tvarkos aprašą.  Paraiškos Agentūrai turi būti pateiktos iki 2022-02-03 d.

Plačiau >
2021. 05. 05 Apdorotam nuotekų dumblui tvarkyti – mažiau perteklinių reikalavimų

         2021m.  gegužės 4 d.  lankydamasis UAB „Ukmergės vandenys“, aplinkos ministras Simonas Gentvilas pristatė naujus nuotekų dumblo tvarkymo ir panaudojimo reikalavimus.

         Aplinkos ministerija atsisako perteklinių reikalavimų, branginančių nuotekų tvarkymą, ir išplečia apdoroto dumblo panaudojimo galimybes tręšimui, pažeistoms teritorijoms rekultivuoti arba energijai gauti.

Plačiau >
2021. 04. 15 Užbaigtas įgyvendinti Lietuvos Aplinkos apsaugos investicijų fondo lėšomis finansuotas projektas

         2021 m. kovo mėnesį užbaigus statybos darbus buvo įrengti 67 nuotekų išvadai gyvenamųjų namų prijungimui prie centralizuotų miesto nuotekų tinklų. Bendras nutiestų nuotekų išvadų ilgis 1536 m. Projekto „Privačių namų prijungimas prie nuotekų surinkimo infrastruktūros Ukmergės mieste“ lėšomis įrengti nuotekų išvadai būstams, kuriuose gyvena socialiai remtini...

Plačiau >
2021. 01. 28 Perskaičiuotos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos

     2021 m. sausio 28 d. Ukmergės rajono savivaldybės taryba sprendimu Nr. 7-3 nustatė perskaičiuotas UAB „Ukmergės vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazines kainas (be PVM), kurias Valstybinė energetikos reguliavimo taryba suderino 2020 m. gruodžio 14 d. nutarimu Nr. O3E-1393. 

     UAB „Ukmergės vandenys“ teikiamų paslaugų perskaičiuotos bazinės kainos bus taikomos nuo 2021 m. kovo 1 d.

     Perskaičiuotos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos (be PVM) 

Plačiau >