2019

2019. 10. 03 UAB „UKMERGĖS VANDENYS“ VIEŠAS TURTO PARDAVIMO AUKCIONAS

 

UAB „Ukmergės vandenys“ skelbia viešą turto pardavimą aukciono būdu:

1.  Transporto priemonė – krovininis automobilis Renault Kangoo.

Aukcionas vyks 2019-10-24 d., 9.00 val. UAB „Ukmergės vandenys“ Gėlių g. 18,  206 kab. Ukmergė.

Pakartotinis aukcionas (neįvykus pirmajam) vyks ten pat 2019-11- 05 d. 9.00 val.

Informacija dėl aukciono teikiama tel. 8 340 63135 ir 8 610 63017 darbo dienomis nuo 7.00 iki 16.00 val.

Plačiau >
2019. 07. 08 SIESIKŲ, PETRONIŲ, LYDUOKIŲ GYVENTOJAI GALI NAUDOTIS NAUJAIS NUOTEKŲ TINKLAIS UAB „Ukmergės vandenys“ kartu su Ukmergės rajono savivaldybės administracija įgyvendina  2014-2020 m finansinio laikotarpio ES lėšomis iš dalies finansuojamą projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstravimas Ukmergės rajono savivaldybėje“. Plačiau >
2019. 06. 28

Nustatytos naujos paslaugų kainos UAB „Ukmergės vandenys“ klientams

       2019 m. birželio 27 d. Ukmergės miesto savivaldybės taryba sprendimu Nr. 7-48 nustatė naujas UAB „Ukmergės vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazines kainas (be PVM), kurias Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija suderino 2019 m. birželio 11 d. nutarimu Nr. O3E-183. 

       

       UAB „Ukmergės vandenys“ teikiamų paslaugų bazinės kainos bus taikomos nuo 2019 m. rugpjūčio 1 d. 

      Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinės kainos (be PVM):

Plačiau >
2019. 06. 19

Naujos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos

Valstybinė  kainų ir energetikos kontrolės komisija 2019 m.  birželio 11 d. nutarimu Nr. O3E-183 suderino  geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazines kainas (be pridėtinės vertės mokesčio). (detalesnė informacija https://www.regula.lt/Puslapiai/naujienos/2019-metai/2019-birzelis/nustatytos-uab-ukmerges-vandenys-bazines-paslaugu-kainos.aspx).

Naujos kainos įsigalios kai jas patvirtins Ukmergės rajono savivaldybės taryba.

Plačiau >
2019. 01. 02 Užbaigtas įgyvendinti projektas Lėno k.

       2018 m. gruodžio mėnesį užbaigus statybos darbus buvo pradėti eksploatuoti nauji Lėno kaimo komunalinių nuotekų valymo įrenginiai ir apie 965 m centralizuoto nuotekų šalinimo tinklų, įskaitant atšakas iki sklypų ribų, prie kurių sudarytos sąlygos prijungti 28 būstus. Dėl ribotų finansinių išteklių nuotekų tinklai buvo numatyti ir įrengti tik dalyje Šilų ir Lėno gatvių, numatant ateityje plėsti nuotekų tinklus visame kaime, kai prie jau nutiestų tinklų prisijungs didžioji dalis būstų, kuriems tokia galimybė buvo sudaryta. Iki šių metų pabaigos prie nutiestų tinklų jau prisijungė 10 vartotojų, su jais sudarytos nuotekų šalinimo sutartys. Nutiesti nuotekų tinklus bei statyti naujus nuotekų valymo įrenginius buvo nuspręsta atsižvelgiant į vietos gyventojų prašymus ir didelį norą padaryti gyvenamąją vietovę patrauklia jaunimui ir apsaugoti Lėno ežerą nuo taršos netinkamai tvarkomomis nuotekomis.

Plačiau >