2017

2017. 10. 16 GYVENTOJŲ ŽINIAI

         Artimiausiomis dienomis atskiromis atkarpomis bus pradedami renovuoti vandentiekio tinklai A. Smetonos gatvėje tarp Žalgirio ir Kauno gatvių, Žalgirio ir Ramygalos gatvėse nuo A. Smetonos iki Gedimino gatvės, Deltuvos gatvėje tarp Žiedo ir Sodų gatvių.

Plačiau >
2017. 08. 13 Šulinių ir gręžinių savininkai privalo patys pasirūpinti geriamojo vandens sauga ir kokybe

http://vmvt.lt/naujienos/suliniu-ir-greziniu-savininkai-privalo-patys-pasirupinti-geriamojo-vandens-sauga-ir-kokybe

 

Plačiau >
2017. 07. 21 Paviršinių nuotekų tinklų statyba Ukmergės mieste
 
         Šių metų liepos 24 d. pradedami vykdyti objekto "Paviršinių nuotekų tinklų statyba Ukmergės mieste bei vandentieklio ir nuotekų tinklų rekonstravimas Deltuvos, A. Smetonos ir Vasario 16-osios gatvėse" darbai.
Plačiau >
2017. 06. 30 Vanduo iš čiaupo Plačiau >
2017. 04. 28 Papildomas finansavimas projektui

 

SKIRTAS PAPILDOMAS FINAMNSAVIMAS  PROJEKTUI „PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBA IR REKONSTRAVIMAS UKMERGĖS MIESTE“

       LR Aplinkos ministro 2019 m kovo 18 d. įsakymu Nr.D1-154 buvo skirtas papildomas finansavimas UAB „Ukmergės vandenys“ projektui Nr.05.1.1-APVA-R-007-01-0001 „Paviršinių nuotekų tinklų statyba ir rekonstravimas Ukmergės mieste“ iki 800.000,00 Eur. Pareiškėjas su Aplinkos projektų valdymo agentūra 2019-04-18 d. pasirašė šalių susitarimą „Dėl 2016-12-30 iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr.05.1.1-APVA-R-01-007-01-0001 

Plačiau >
2017. 03. 15 Paviršinių nuotekų tinklų statyba ir rekonstravimas Ukmergės mieste

 

PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBA IR REKONSTRAVIMAS UKMERGĖS MIESTE

 UAB „Ukmergės vandenys“  kartu su partneriu Ukmergės rajono savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Paviršinių nuotekų tinklų statyba ir rekonstravimas Ukmergės mieste“  Projekto finansavimui 2016 m. gruodžio 30 d. su LR Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra buvo pasirašyta projekto finansavimo sutartis Nr. 05.1.1-APVA-R-007-01-0001. Projekto biudžete nustatyta didžiausia galima Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma 1.255.591,00 Eur. 

 

 

Plačiau >
2017. 03. 07 Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastuktūros plėtra

VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA IR REKONSTRAVIMAS UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖJE

       Pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-R-014 priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ UAB „Ukmergės vandenys“  kartu su partneriu Ukmergės rajono savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstravimas Ukmergės rajono savivaldybėje“. Projekto finansavimui 2017 m sausio 12 d. su LR Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra buvo pasirašyta projekto finansavimo sutartis Nr. 05.3.2-APVA-R-014-01-0002. Projekto biudžete nustatyta didžiausia galima Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma 3.142.355,00 Eur. Projekto vykdytojui Projektui įgyvendinti skirta 1.968.169,08 Eur. Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšų Projekto tinkamoms finansuoti išlaidoms apmokėti. Likusi Projekto išlaidų dalis bus apmokama pareiškėjo ir partnerio lėšomis pagal pasirašytą Partnerystės sutartį.

Plačiau >